Sống Lời Chúa

Hăy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.Tv. 116, 1, 2.

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"


CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - Năm C - Ngày 25/08/2013

BÀI ĐỌC I Is 66: 18-21
”Chúng dẫn tất cả anh chị em các ngươi từ mọi dân tộc đến.”

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán: Ta đă biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nh́n thấy vinh quang của Ta.
Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi Châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ư đại lợi và Hy lạp, đến những ḥn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh chị em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi vơng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy. V́ chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới, đứng vững trước mặt Ta thế nào, th́ ḍng dơi ngươi và danh tánh các ngươi, sẽ vững bền như vậy.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 116, 1, 2.
Hăy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.

1. Toàn thể chư dân, hăy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hăy chúc tụng Người. 2. V́ t́nh thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mănh liệt, và ḷng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.

BÀI ĐỌC II Hebr 12, 5-7, 11-13
Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do thái. Anh chị em thân mến, anh chị em đă quên lời yên ủi tôi nói với anh chị em, như nói với những người con rằng: Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; v́ Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đ̣n kẻ mà Người chọn làm con. Trong khi được sửa dạy, anh chị em hăy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh chị em như con cái: v́ có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả b́nh an công chính cho những ai được sửa dạy. V́ thế, anh chị em hăy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh chị em đi, anh chị em hăy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Joan 14, 23. Alleluia, alleluia.-
Nếu ai yêu Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.- Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 13, 22-30
”Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong Nước Chúa.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng Người phán cùng họ rằng: Các ngươi hăy cố gắng vào qua cửa hẹp, v́ Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ t́m vào mà không vào được. Khi chủ nhà đă vào và đóng cửa lại, th́ lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gơ cửa mà rằng: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đă ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đă giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hăy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, c̣n các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Vào Cửa Hẹp
23-08-2013 11:14 am

Đền thờ Giáng Sinh ở Bê-lem chỉ có một cửa vào và ai muốn qua cửa này phải cúi ḿnh xuống mới có thể đi được. Một số người giải thích rằng đền thờ này được xây như vậy với mục đích để ngăn những người du cư khi vào trong đền thờ không thể cưỡi trên lưng lạc đà. Một số khác giải thích rằng việc xây dựng như vậy mang nghĩa tâm linh sâu sắc. Cánh cửa thấp nhằm nhắc nhở những người hành hương rằng để hiểu được ư nghĩa của biến cố Giáng Sinh người ta cần phải khiêm tốn, người ta cần phải trở nên bé nhỏ.

Hôm nay, Đức Giêsu nói về chủ đề cứu độ. Ai muốn được hưởng ơn cứu độ th́ phải qua ‘cửa hẹp’. Nước Chúa th́ thênh thang, tuy nhiên, đường vào Nước Chúa lại qua cửa hẹp, thật là một nghịch lư. Tại sao lại như vậy?

Tổ tiên loài người chúng ta, Ađam và Evà, đă không muốn đi cửa hẹp, không chịu cảnh giới hạn của ḿnh về nhận thức, về quyền năng, về sở hữu. Bất tuân Thiên Chúa và lạm dụng tự do của ḿnh, Ađam và Evà muốn có được ‘cánh cửa vô biên’ của Thiên Chúa để ngắm nh́n căn tính của mọi sự. Hậu quả tội lỗi của Ađam và Evà vẫn luôn hiện diện trong đời sống nhân loại.

Đức Giêsu đă đi vào ‘cửa hẹp’ của kiếp người để dẫn đưa tất cả mọi người về với Thiên Chúa. Trong thân phận con người, Đức Giêsu đă kinh nghiệm những khó khăn gian khổ của kiếp người. Cửa hẹp nhất của kiếp người đó là sự chết, Đức Giêsu cũng đă đi qua cửa này trong tinh thần phó thác, tin tưởng, và vâng phục Chúa Cha.

Thông thường chúng ta muốn tất cả mọi sự diễn ra dễ dàng cho ḿnh trên b́nh diện vật chất cũng như tâm linh. Chúng ta muốn nhà cao cửa rộng, đường sá thênh thang, tầm nh́n vô hạn... Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng chúng ta ngại dành giờ dự Lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Chúng ta ngại khó khăn, chúng ta ngại luồn cúi, chúng ta ngại đổ mồ hôi nước mắt.

Chúng ta muốn theo Chúa, chúng ta muốn được cứu độ, muốn hưởng hạnh phúc, muốn được vào Đền Thờ Vĩnh Cửu là Nước Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng muốn cưỡi trên lạc đà danh vọng, tiền tài, nhan sắc hay những ǵ tương tự mà thế gian ban tặng. Đức Giêsu cho chúng ta biết rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa chỉ dành cho những ai biết từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh, và trở nên nhỏ bé trước mặt Người.

Xin Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn chúng ta.

Lm. Đặng Đ́nh Nên