Sống Lời Chúa

Trên trời sẽ vui mừng v́ một người tội lỗi hối cải”.Lc 15, 1-32

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"


CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - Năm C - 15/9/2013

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-11. 13-14
"Chúa đă nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người".

Bài trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Maisen rằng: "Ngươi hăy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đă phạm tội.
Chúng đă sớm bỏ đường lối Ta đă chỉ dạy cho chúng, chúng đă đúc tượng ḅ con và sấp ḿnh thờ lạy nó; chúng đă dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: "Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Đấng đă đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Chúa phán cùng Maisen: "Ta thấy rơ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hăy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại".
Maisen van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: "Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đă dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, v́ chính Chúa đă thề hứa rằng: "Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cơi xứ này như lời Ta đă hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này măi măi". Chúa đă nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 50, 3-4. 12-13. 17 và 19
Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.
2. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.
3. Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin đừng chê tấm ḷng tan nát khiêm cung.


BÀI ĐỌC II: 1 Tm 1, 12-17
"Đức Giêsu Kitô đă đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.
Cha cảm tạ Đấng đă ban sức mạnh cho cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, v́ Người đă kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi hành chức vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đă được Thiên Chúa thương xót, v́ cha vô t́nh làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đă tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Đức Giêsu Kitô đă đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. V́ thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả ḷng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời.
Danh dự và vinh quang xin dâng về Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô h́nh, là Vua muôn đời. Amen!

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 15, 1-32
"Trên trời sẽ vui mừng v́ một người tội lỗi hối cải".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi t́m con chiên lạc, cho đến khi t́m được sao? Và khi đă t́m thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hăy chia vui với tôi, v́ tôi đă t́m thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng v́ một người tội lỗi hối cải hơn là v́ chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và t́m kỹ lưỡng cho đến khi t́m thấy sao? Và khi đă t́m thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hăy vui mừng với tôi, v́ tôi đă t́m được đồng bạc tôi đă mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng v́ một người tội lỗi hối cải".
Người lại phán rằng: "Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của ḿnh, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, th́ vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, c̣n tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: 'Lạy cha, con đă lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó c̣n ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động ḷng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đă lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hăy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hăy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, v́ con ta đây đă chết, nay sống lại, đă mất nay lại t́m thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đ́nh.
"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện ǵ. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đă trở về và cha cậu đă giết con bê béo, v́ thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đă bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, c̣n thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, th́ cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'.
"Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, v́ em con đă chết nay sống lại, đă mất nay lại t́m thấy'".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU.
13-09-2013 1:04 pm

Tôi sẽ chỗi dậy và trở về với Cha tôi (Lc. 15:18). H́nh ảnh Người Cha Nhân Hậu trong câu chuyện người con hoang đàng của Bài Tin Mừng Luca cho tôi nhiều suy tư trong cuộc sống hôm nay.

Năm 1821, Napoleon Đại đế nước Pháp sau thời gian tù đầy biệt xứ tại đảo Saint Hélène. Ông chữa bệnh tại một bệnh viện. Khi thấy ḿnh sắp qua đời, ông gặp bác sĩ trưởng Bệnh Viện và nói với Bác Sĩ: "Thưa Bác sĩ, Bác sĩ vô thần, c̣n tôi tin vào Chúa, tôi là người Công Giáo. Tôi muốn trở về, giao hoà với Thiên Chúa và chu toàn bổn phận một người Công Giáo." Sau đó Bác sĩ đồng ư và mời Linh Mục Tuyên Uư đến giúp Hoàng đế. Ngày 21.4.1821 ông sốt sắng xưng tội rước lễ. Cơn bệnh nặng thêm. Ngày 3.5.1821, ông xin rước lễ như của ăn đàng. Sức khoẻ sa sút nhanh chóng. Ngày 5.5.1821, ông qua đời, trên miệng cố gắng nói lớn câu sau cùng đầy ư nghĩa của cuộc đời ông: "Ôi lạy Chúa, ôi nước Pháp." Phải chăng, Đại đế Napoleon đă làm một cuộc trở về thật sự trong cuộc đời của ông, một con người đầy uy quyền trước kia, và đồng thời, một con người đă hoàn toàn thất bại vào lúc cuối đời, nhưng ông luôn tin tưởng và phó thác để trở về với Chúa.

Đức Kitô đưa ra h́nh ảnh người con hoang đàng để mời gọi chúng ta trở về. H́nh ảnh người con hoang đàng được cha ḿnh yêu thương âu yếm sau những ngày dài đi hoang, và anh đă thổn thức trong xúc động kêu lên: "Tôi sẽ chỗi dậy và trở về với Cha tôi." (Lk. 15:18).

Trở về như một tiếng mời gọi tha thiết nhất dành cho tôi. Trở về như một sứ điệp đầy yêu thương Chúa nhắn gửi tôi. Đâu là thái độ của tôi trên đường trở về?

Phêrô đă trở về sau khi chối Đức Kitô 3 lần ngày Ngài bị bắt. Phao lô đă trở về sau khi bách hại đạo Công Giáo và gặp gỡ Đức Kitô trên đường Damascus. Ignatio Loyola đă trở về năm 1521 sau khi bị thương trong trận chiến Pamplona. Nằm trong bệnh viện, Ignatio buồn tủi và ông đọc hạnh các Thánh. Ông tự hỏi, người này người nọ là thánh, tại sao tôi không giống như họ. Tư tưởng này nung nấu Ignatio, và sau cùng Ignatio trở về. Ngài đă trở thành vị Thánh lập Ḍng Tên với rất nhiều tu sĩ và Linh Mục của Ḍng Tên dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội. Một cuộc trở về đầy ư nghĩa. Mới nhất đây với h́nh ảnh Tổng Thống Venezuela Hugo Shavez, một tổng thống không thiện cảm với đức tin Công Giáo, ông cũng đă trở về trong niềm Tin Công Giáo trước khi ông chết ngày 5.3.2013.

Trùng trùng điệp điệp những hành tŕnh trở về. Hôm nay, Đức Kitô mời gọi tôi trong hành tŕnh trở về. Đâu là thái độ đáp trả của tôi. Tôi hăy can trường như những người anh hùng làm những hành tŕnh trở về, và hăy can trường nói với Chúa như chàng con trai hoang đàng trong Tin Mừng Luca hôm nay: “Tôi sẽ chỗi dậy và trở về với Cha tôi.” Trở về là một hành tŕnh sau khi lầm đường lạc lối, tôi làm một cuộc trở về để đi đúng con đường ngay chính và đúng đắn. Khi lái xe trên xa lộ, tôi exit sai đường. Tôi dừng lại và t́m ra cho đúng đường. Một cuộc trở về trên xa lộ. Thế giới ngày nay cần trở về. Nhân loại cần trở về khi nhân loại đang có những tư tưởng và hành động lầm lạc. Một Nietzch đă từng tuyên bố Thiên chúa đă chết rồi. Bao nhiêu người cũng đang đi theo con đường lầm lạc đó, để tự lừa dối ḿnh, đi vào những con đường vô thần, hiện sinh, kết án lẫn nhau, sống ích kỷ và hưởng thụ, làm mất đi giá trị cuộc sống và con người. Tôi cũng cần dừng lại và trở về. Mẹ Maria khi hiện ra tại Fatima cũng kêu gọi con người trở về qua mệnh lệnh ăn năn cải thiện đời sống, một trong 3 mệnh lệnh Fatima.

Hôm nay, Đức Kitô cũng mời gọi tôi trở về với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân tôi. "Tôi sẽ chỗi dậy và trở về với Cha tôi." (Lc. 15:18).

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.