Sống Lời Chúa
“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người.”
Lc 18, 1-8.

Nhạc nền: "Chúa Chạnh Ḷng Thương"
LM. Quư Báu với tiếng hát Quang Minh

CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM – Năm C - Ngày 17/10/10

BÀI ĐỌC I Ex 17, 8-13
“Khi ông Maisen giơ tay lên, th́ dân Israel thắng trận.”

Bài trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim. Ông Môisen nói với ông Giosuê rằng:"
Ngươi hăy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalec: Ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi". Ông Giosuê thực hiện như lời ông Môsen đă dạy, và ra chiến đấu với người Amalec. C̣n ông Môisen, Aaron và Hur th́ đi lên đỉnh núi. Khi ông Môisen giơ tay lên, th́ dân Israel thắng trận, c̣n khi ông hạ tay xuống một chút, th́ người Amalec thắng thế. Bấy giờ tay ông Môisen mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, c̣n ông Aaron và ông Hur th́ nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó hai tay ông không c̣n mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giosuê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amale và quân dân nó.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 120, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.

Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.

1. Tôi ngước mắt nh́n lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.

2. Người chẳng để cho chân ngươi xiêu té, Đấng bảo vệ ngươi, Người chẳng có ngủ say. Ḱa Đấng bảo vệ Israel, Người không thiếp giấc, không ngủ say.

3. Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là Đấng che chở ngươi ở bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày và mặt trăng cũng chẳng hại ngươi về ban đêm.

4. Chúa sẽ ǵn giữ ngươi khỏi mọi điều tai biến, Người sẽ bảo vệ linh hồn ngươi. Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi và khi tới, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời.

BÀI ĐỌC II 2 Tim 3, 14-4, 2.
“Người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành.”

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timôthêô.
Con thân mến, con hăy bền vững trong các điều con đă học hỏi và xác tín, v́ con biết con đă học cùng ai, v́ từ bé, con đă học biết sách Thánh, và chính sách Thánh đă dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả Kinh Thánh đă được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính, ngơ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô,
Đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người: Con hăy rao giảng lời Phúc Âm, hăy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi, hay không thuận lợi, hăy thuyết phục, hăy khiển trách, hăy khuyên lơn với tất cả ḷng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Jn 14,23

Alleluia, alleluia.- Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ ở trong người đó. - Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 18, 1-8.
“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngă ḷng mà rằng:"Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà góa đến thưa ông ấy rằng:"Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù". Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng v́ bà góa nầy cứ quấy rầy ta măi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến măi làm ta nhức óc". Rồi Chúa phán:"Các con hăy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó? Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày mà khoan giăn với họ măi sao? Thầy bảo các con: Chúa sẽ kíp giải oan cho họ! Nhưng khi Con Người đến liệu sẽ c̣n gặp được ḷng tin trên mặt đất nữa chăng”?

Đó là Lời Chúa.