Sống Lời Chúa

Nhạc  nền: " Đồng Xanh Thơ " với Ca Đoàn Thiên Cung

CHÚA NHẬT XXV QUANH NĂM - Năm C - Ngày 19/09/10

BÀI ĐỌC I Amos 8, 4-7.
“Chống lại những kẻ lay tiền mua người nghèo.”

Bài trích sách Tiên tri Amos.
Hăy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước.

Các ngươi bảo: "Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả.Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát". V́ Giacob kiêu căng, Chúa đă thề rằng:"Ta sẽ lăng quên tất cả việc chúng làm cho đến cùng”.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 112, 1-2, 4-6, 7-8.
Hăy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Hăy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hăy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.

2. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cơi trời, là vinh quang của Chúa... và Người để mắt nh́n coi khắp cả trên trời dưới đất.

3.- Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người.

BÀI ĐỌC II Tim 2, 1-8.
“Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn cho mọi người được cứu độ.”

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêô.
Trước tiên, cha khuyên con hăy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: Cho vua chúa và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp ḷng Đấng Cứu Độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người chúng ta được cứu rỗi và đến nhận biết chân lư. V́ chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người.
Người đă phó ḿnh làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà v́ chứng tá đó, cha đă được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ và làm Thầy dạy Dân Ngoại trong đức tin và chân lư. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hăy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Joan 17, 17b và a.

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lư; xin hăy thánh hóa chúng trong sự thật". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}
"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {"Một người phú hộ kia có một người quản lư, và người này bị tố cáo đă phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lư đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hăy tính sổ công việc quản lư của anh, v́ từ nay, anh không thể làm quản lư nữa'. Người quản lư nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, v́ chủ tôi cất chức quản lư của tôi? Cuốc đất th́ không nổi, ăn mày th́ hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lư, th́ sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.
Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hăy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'C̣n anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hăy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lư bất lương đó đă hành động cách khôn khéo: v́ con cái đời này khi đối xử với đồng loại th́ khôn khéo hơn con cái sự sáng.
Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hăy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, th́ họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}
Ai trung tín trong việc nhỏ, th́ cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, th́ cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, th́ ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?
Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: v́ hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Đó là lời Chúa.


Suy Niệm:

TRUNG TÍN TRONG NIỀM TIN
17-09-2010 3:53 pm

Cuộc đời là một chuỗi dài những chọn lựa. Mỗi ngày tôi đều sống và chọn lựa. V́ cuộc đời đều có giới hạn nên Chúa mời gọi tôi chọn lựa cho đúng. Sáng Chúa Nhật, tôi chọn lựa tham dự Thánh lễ, và từ chối một cuộc đi chơi xa. Cuối tuần này tôi chọn lựa ở nhà cùng vui tươi và chia sẻ với con cái để từ chối không đi chơi với bạn bè.
Trong bài đọc thứ nhất, Tiên Tri Amos cảnh cáo tội lỗi của những người đàn áp người nghèo, ngài cũng dạy tôi cách chọn lựa sống để giúp đỡ và phục vụ những người nghèo khó
.
Thánh Phaolô trong thư gửi Timôtê mời gọi chúng ta chọn lựa những tâm t́nh cầu xin, khẩn nguyện, kêu van, và tạ ơn cho mọi người, để sống trong yêu thương.
Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống và chọn lựa: "Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được." Người mời gọi chúng ta chọn lựa thái độ sống trung tín trong niềm tin.
Một Abraham, được mệnh danh là người cha của niềm tin, ông đă chọn lựa từ bỏ tất cả quê quán nơi thành Ur, để trung tín trong niềm tin với Chúa, và di cư về hứa địa Canaan. Ông đă được Thiên Chúa đặt làm Tổ Phụ Israel.
Một Bác sĩ nổi tiếng Albert Schweitzer với vợ là Helen Shaw đă chọn lựa từ bỏ tất cả để đi phục vụ người nghèo tại Phi Châu. Ông được giải Nobel ḥa b́nh năm 1952.
Đâu là thái độ cần thiết của tôi trong cuộc sống là chọn lựa đứng đắn giữa những chọn lựa. Chọn lựa sống yêu thương với trung tín trong niềm tin vào Thiên Chúa, hay chọn lựa tiền bạc vât chất. Thái độ này do chính tôi chọn lựa giữa những thăng trầm của cuộc sống lữ hành trần gian.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.
(Trích Website;www.vietcatholichsydnẹynet)