Sống Lời Chúa

"Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội".
“Người thu thuế ra về được khỏi tội.”
Lc 18, 9-14.

NHạc nền:"Tự T́nh Sám Hối"
với tiếng hát Quỳnh Lan

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – Năm C - Ngày 24/10/10

BÀI ĐỌC I  Sir 35, 12-14, 16-19.

“Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây.”

Bài trích sách Đức Huấn Ca.

Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không v́ nể kẻ nghịch với người nghèo khó và Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu.

Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người góa bụa, khi nó bày tỏ lời than van. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây: Nó sẽ không yên ḷng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi Đấng Tối Cao đoái nh́n. Chúa sẽ không tŕ hoăn, Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA   Tv. 33, 2-3, 17-18, 19 & 28. 

Ḱa người đau khổ cầu cứu và Chúa đă nghe. 

1. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hănh diện, bạn nghèo hăy nghe và hăy mừng vui. 

2. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. 

3. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai t́m đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.

í  2 Tim 4, 6-8, 16-18.

“Từ đây triều thiên công chính đă dành cho Cha.”

Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêô.

Con thân mến, phần cha, cha đă ǵa yếu, giờ ra đi của cha đă gần rồi.Cha đă chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đă chạy đến cùng đường và giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đă dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà c̣n cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, th́ chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: Xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đă phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha,để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân Ngoại được nghe: Vậy Cha đă thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đă giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên trời. Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời. Amen.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA  2 Cor 5: 19

Aleluia, alleluia.- Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đă cho thế gian được ḥa giải với Người. và giao cho chúng tôi công bố lời ḥa giải.- Alleluia.

PHÚC ÂM   Lc 18, 9-14.

“Người thu thuế ra về được khỏi tội.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào ḿnh là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác:"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng:"Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa v́ tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại t́nh, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng:"Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội". Ta bảo các ngươi: Người này ra về được khỏi tội, c̣n người kia th́ không. V́ tất cả những ai tự nâng ḿnh lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ ḿnh xuống, sẽ được nâng lên.”

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa nhật XXX quanh năm (Lc 18,9-14)

1. “Lạy Chúa xin thương xót tôi là kẻ có tội” (Lc 18,13)

Bằng một dụ ngôn, Chúa Giêsu đă cho ta thấy hai lời và hai lối cầu nguyện: một của người biệt phái, dương dương tự đắc ḿnh là người công chính; một là người thu thuế nhận ḿnh là kẻ tội lỗi. Và họ có kết quả trái ngược nhau. Lời cầu nguyện và lối cầu nguyện của kẻ “tự hào ḿnh là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác” không được Chúa chấp nhận. C̣n lời cầu nguyện khiêm tốn của kẻ tự nhận biết thân phận tội lỗi ḿnh th́ được Chúa chấp nhận và người ấy được trở nên công chính. 

Chúng ta ra trước mặt Chúa không phải để đ̣i công đ̣i quyền lợi mà là để được Chúa thương xót, muốn được thương xót phải tŕnh bày con người toàn diện với những khiếm khuyết yếu đuối trong con người ḿnh, và như thế giống như người thu thuế chúng ta van xin: “Lạy Chúa xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi…”

Vua Thánh Đavít bắt đầu thánh vịnh sám hối: “Lạy Chúa, xin thương xót tôi theo lượng từ bi của Chúa” (Tv 50,3). Trong thánh lễ có kinh thương xót giúp ta hồi tâm thống hối đón nhân sự thương xót của Chúa.

Người Kitô hữu phải biết sống âm thầm, khiêm nhường, không khoe khoang công đức, tự măn bản thân mà chê khinh người khác.

2. “Người thu thuế ra về khỏi tội” (Lc 18,18)

Suy niệm: Người biệt phái nh́n về quá khứ của ḿnh với những điều ông đă làm được, ông tự măn về sự quảng đại bố thí và ḷng đạo đức của bản thân. Người thu thuế hướng về phía trước, để nhận ra thân phận thấp hèn tội lỗi của ḿnh xin Chúa giúp đỡ. Người biệt phái nh́n vào bản thân ḿnh; người thu thuế nh́n hướng về Thiên Chúa và đó là điều cứu thoát ông. Người thu thuế cúi đầu nhận tội: “Lạy Chúa, xin thương xót con là người có tội” (Lc 18,13). Thánh vịnh 50,19: “Của lễ Chúa ưa chuộng là tâm hồn tan nát; ôi lạy Chúa, Chúa không chê tấm ḷng tan nát khiêm cung”. Thiên Chúa đă nhận lời người tội lỗi ăn năn và từ chối kẻ chỉ để ư đến sự công chính của riêng ḿnh. Ngài là Thiên Chúa của những kẻ tội lỗi, và ḷng thương xót của Ngài tuôn đổ xuống những ai có tâm hồn tan nát. Thiên Chúa là thế đó. Và người Kitô hữu muốn bắt chước Ngài, cũng phải có những hành động yêu thương tha thứ như vậy.

Thực hành:

*Nh́n nhận thân phận tội lỗi trước mặt Chúa.

*Cầu nguyện trong sự khiêm tốn, để luôn xin Chúa cứu giúp xót thương “Lạy Chúa, xin lắng nghe, xin thương xót con- lạy Chúa, xin cứu giúp con”. (Tv 29,12).

Đamien (Trích Web site: www.gpnt.net"