Sống Lời Chúa

"Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa."

(Tv. 118,1-2, 4-5, 17-18, 33-34)

CHÚA NHẬT Thứ 6 THƯỜNG NIÊN - Năm A - 12/02/2017

BÀI ĐỌC I: Sir 15,15-20
"Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác"

Bài trích sách Đức Huấn ca.
Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: Việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái ǵ, th́ giơ tay ra trên đó.

Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, th́ được thứ ấy.
Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Người luôn luôn nh́n thấy mọi loài. Chúa nh́n đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, va ụkhông cho phép một ai phạm tội.

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv. 118,1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

1. Phước đức những ai có đường lối tinh tuyền, ho ỉtiến thân trong luật pháp của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Chúa răn bảo, những người đó tận tâm t́m kiếm Chúa.
2. Phần Chúa, Chúa ban bố huấn lệnh, để chúng được tuân giữ hết sức ân cần. Nguyệncho đường nẻo tôi vững chắc, để tuân giữ thánh chỉ của Chúa.
3. Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống, để tuân giữ những lời Chúa răn. Xin mở rộng tâm hồn con mắt của tôi, để quân chiêm những điều kỳ diệu trong Luật Chúa.
4. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi biết đường lối thánh chỉ Người, đểcho tôi được hoàn toàn tuân giữ. Xin giáo huấn tôi, để tôi tuân cứ luật pháp của Người, và để tôi hết ḷng vâng theo luật đó.

BÀI ĐỌC II: 1Cor 2,6-10
"Thiên Chúa đă tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô.
Anh chị em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đă bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa, vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đă tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đă biết tới: v́ giả thử nhận biết, hẳn họ đă không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưngchúng tôi rao giảng như lời đă chép:"Sự mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe, và ḷng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đă làm ra cho những ai yêu mến Người". Bởi chưng Thiên Chúa đă mạc khải điều đó cho chúng tôi, do Thánh Thần của Người. Thật vậy, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa.?

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 1,14 và 12b
Alleluia! Alleluia! Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia!

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-37
"Người xưa đă bảo như thế, c̣n Ta, Ta bảo thật các con thế này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. V́ Ta bảo that các con: Cho dù trời đất có qua đi, th́ một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, th́ các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
Các con đă nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. C̣nTa, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em ḿnh, th́ sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, th́ bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", th́ sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất b́nh với ngươi, th́ ngươi hăy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm ḥa với người anh em ngươi trước đă, rồi hăy trở lại dâng của lễ. Hăyliệu làm ḥa với kẻ thù ngay lúc c̣n đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan ṭa, quan ṭa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: "Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"
Các con đă nghe nói với người xưa rằng: "Chớ ngoại t́nh". C̣n Ta, Ta bảo các con: "Hễ ai nh́n xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, th́ đă ngoại t́nh với họ trong ḷng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, th́ hăy móc nó mà ném xa con; v́ thà mất một chi thể c̣n lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.
Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, th́ hăy chặt mà ném nóxa con; v́ thà mất một chi thể c̣n hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục". Cũng có lời dạy rằng: "Ai ly dị vợi ḿnh, trừ trường hợp tà dâm, th́ làm cớ cho vợ ngoại t́nh; và ai cưới người vợ đă ly dị, cũng phạm tội ngoại t́nh".
Các con cũng đă nghe có lời bảo người xưa rằng:"Chớ thề gian, nhưng hăy giữ trọn lời ḿnh thề với Chúa". C̣n Ta, Ta bảo các con: "Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, v́ trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, v́ đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, v́ là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, v́ ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có th́ nói có, không th́ nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra".

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm

Muối và Ánh Sáng.
10-02-2014 12:14 pm

Cách rao giảng Tin mừng mà Chúa muốn dạy được diễn tả qua hai chữ: Muối và Ánh Sáng. Muối là gia vị để làm cho thực phẩm được mặn mà. Không có muối thức ăn sẽ nhạt nhẽo. Khi dùng muối như là biểu tượng của việc rao giảng, Chúa muốn nói rằng nếu muối là gia vị được dùng để ướp để làm cho thức ăn được mặn mà hơn th́ vai tṛ của một kitô hữu đối với thế giới cũng giống như vậy. Kitô hữu phải ở trong thế giới để làm cho thế giới được tốt hơn.

Là muối chúng ta được gọi để trở nên một môn đệ tốt lành, sống trong b́nh an hài hoà với mọi người. Là ánh sáng chúng ta được gọi để giúp cho mọi người thấy con đường tốt để đi và những nơi nguy hiểm để tránh. V́ thế muối phải khác với thực phẩm khi chưa được ướp. Nếu muối nhạt th́ đó không c̣n là muối và sẽ trở thành vô dụng bởi v́ nó không làm cho thực phẩm trở nên khác hơn. Cũng vậy, ánh sáng cũng phải khác với bóng tối th́ mới hữu ích. Một ngọn đèn hết dầu sẽ không ích ǵ đối với một người đang ở trong bóng tối, cho nên để có thể là muối và ánh sáng để biến đổi thế giới chúng ta phải khác với thế giới. Nếu một tín hữu không có ǵ để phân biệt giữa họ với người không có niềm tin th́ tín hữu đó là muối đă bị nhạt và v́ thế không thể làm cho người khác biến đổi. Điều khác nhau giữa một người có niềm tin và người không có niềm tin không phải là những ǵ chúng ta tự gán cho ḿnh nhưng là cuộc sống mà chúng ta đang sống: bằng dấu hiệu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của thầy, các con hăy yêu thương nhau (Jn 13:35).

Muối và ánh sáng có tác dụng do sự liên đới với những vật mà chúng muốn biến đổi. Muối không thể làm cho thực phẩm mặn mà hơn trừ phi chúng phải được ướp vào thực phẩm để thay đổi thực phẩm ngay từ bên trong thực phẩm đó cũng vậy ánh sáng không thể soi đường cho ai nếu nó không ở trong bóng tối. Để biến đổi thế giới chúng ta phải tham gia vào trong thế giới. a

Một người đến trước mặt Chúa và thưa rằng Lạy Chúa, xin hăy nh́n đôi tay của con, chúng rất sạch. Con không làm bất cứ điều ǵ khiến người khác đau ḷng. Con chỉ cầu nguyện và phục vụ Chúa. Con luôn tránh xa những người khó tính đối với con. Nh́n đôi tay của người đó, Chúa trả lời: con nói rất đúng. Đôi tay của con rất sạch nhưng lại trống rỗng. Sống và thực hiện điều chúng ta tin là cách rao truyền sứ điệp của Chúa.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết

 

YÊU THƯƠNG LÀ CỘI RỄ CỦA LỐI SỐNG CÔNG CHÍNH
10-02-2017 2:23 pm


Truyện kể lại rằng: có nữ tù nhân kia, sau những năm tháng trong trại giam, hạnh kiểm của cô mỗi ngày một tiến bộ nên ban giám đốc đă trao cho cô công tác tại văn pḥng và nhà riêng của ông giám đốc trại tù. Công việc tuy nhẹ và đuợc tự do hơn; nhưng cô vẫn sống trong cảnh cá chậu chim lồng.

Một biến cố đă xẩy ra trong vài tháng cuối đời lao tù của cô. Qua công việc và những lần gặp gỡ, cô và ông giám đốc đă có cảm t́nh với nhau. Và, sau khi đuợc trả tự do, họ quyết định thành hôn. Nói theo ngôn ngữ của dân gian th́ kể từ ngày đó, hai nguời đă kư bản án tù chung thân với nhau.

Họ cùng nhau buớc vào một nhà tù mới. Công việc của hai người vẫn như cũ. Ông vẫn là giám đốc trại giam, cô vẫn là nguời quản gia. Nhưng nay t́nh h́nh đă đổi khác. Cô không làm v́ luật lệ; nhưng cô đă làm v́ t́nh yêu, v́ ḷng mến.

Truyện kể nói trên một cách nào đó đă diễn tả lối sống của chúng ḿnh. Vẫn có lúc chúng ta sống đạo theo luật. Làm mọi sự v́ luật dậy. Chúng ta đă được nghe dậy rằng, theo luật ai bỏ lễ ngày Chúa nhật th́ mắc tội trọng. Và rất nhiều người trong chúng ta vẫn c̣n bị áy náy, thậm chí không dám ruớc lễ khi không tham dự Thánh lễ của một Chúa Nhật nào đó. Họ tự xét và cho rằng ḿnh đă phạm tội trọng, và không dám ruớc lễ v́ sợ (lại sợ) phạm sự Thánh. Nhưng, xét cho cùng, mấy ai bỏ lễ, với ư ngay lành, mà không có lư do; như đi du lịch mà không t́m ra nhà thờ, hoặc coi người bịnh hay bản thân ḿnh bị đau ốm, hoặc bị bận công ăn việc làm đến mức không sắp xếp đuợc thời gian thuận tiện, v.v. Với những lư do như thế th́ việc bỏ lễ của ai đó có phải là tự ư và cố t́nh vi phạm để bị mắc tội trọng hay không? Sống theo luật (một cách không có ư thức và máy móc) cũng có nguy hiểm của nó.

Là người công giáo, lối sống công chính của chúng ta phải vuợt lên trên những đ̣i buộc có tính chất lề luật. Thánh Phaolô đă viết văn tự th́ chết chóc, c̣n Thần khí mới tác sinh. Dùng luật để yêu nhau th́ sớm muộn ǵ cũng dẫn đến đổ vỡ. Dùng t́nh yêu để trao gửi sẽ đưa con người đến chỗ thăng hoa và ḷng mến được triển nở một cách sung măn hơn. Đó chính là lối sống mà Chúa mời gọi chúng ta sống: đức công chính của chúng ta phải dư dật hơn mấy ông kư lục và Biệt phái thời Chúa Giê-su.

Hăy đến với nhau bằng trái tim quảng đại và chân thật, hăy nh́n nhau bằng cái nh́n trong sáng, không tỳ vết và đầy thiện cảm. Hăy đong đầy vào ḷng nhau những cử chỉ âu yếm của yêu thương… tất cả các hành đông đó hay những lời nói tuơng tự cần đuợc xuất phát từ khoản luật đầy yêu thuơng mà Thiên Chúa đă khắc ghi vào trong tâm hồn ta. Và như thế, lối sống công chính của chúng ta lúc đó không chỉ hơn biệt phái, mà c̣n thể hiện căn tính yêu thuơng của Thiên Chúa nữa.
Cầu được như thế! Amen.


LM Mai Văn Thịnh C.Ss.R