Sống Lời Chúa

Nhạc backround: "Phê Rô Con Là Đá"
Nhạc: LM. Vũ Đ́nh Trác
Tŕnh bày: Ca sĩ Anh Dũng

CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM - Năm B

Số 1235 – Ngày 18/01/09 -
(Trích Web site: www.vietcatholicsydney.net)

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3b-10. 1
"Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe".

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Ḥm Bia Thiên Chúa. Chúa đă gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con đây", rồi chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, v́ thầy gọi con".
Hêli trả lời: "Ta đâu có gọi, hăy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, v́ thầy gọi con". Hêli trả lời: "Này con, Ta đâu có gọi, hăy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, v́ thầy gọi con". Hêli biết Chúa đă gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hăy đi ngủ, và nếu Người c̣n gọi con, th́ con nói rằng: 'Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe'". Samuel trở về chỗ ḿnh và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel!" Và Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe". Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa.
1. Con đă cậy trông, con đă cậy trông ở Chúa, Người đă nghiêng ḿnh về bên con, Ngườụi đă đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
2. Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Người đă mở rộng tai con. Chúa không đ̣i hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến".
3. Như trong quyển vàng đă chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ư Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy ḷng con.
4. Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20
"Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh chị em thân mến, thân xác không phải v́ dâm dật, mà v́ Chúa, và Chúa v́ thân xác. Thiên Chúa đă cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại. Anh chị em không biết thân xác anh chị em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa th́ nên một thần trí. Vậy hăy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm th́ phạm tội trong thân xác ḿnh. Anh chị em không biết thân xác anh chị em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh chị em mà anh chị em đă nhận lănh nơi Thiên Chúa, v́ anh chị em không c̣n thuộc về chính ḿnh nữa sao? V́ anh chị em đă được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh chị em hăy tôn vinh Chúa trong thân xác anh chị em.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 11, 23
Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc tụng, v́ đă mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 35-42
"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nh́n theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Ḿnh, th́ nói với họ: "Các ngươi t́m ǵ?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hăy đến mà xem". Họ đă đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đă nghe Gioan nói và đă đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh ḿnh trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đă gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh ḿnh tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nh́n Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá".

Đó là Lời Chúa.

+++++++++++++++++++

Suy Niệm:

Sự Khiêm Tốn Của Gioan
16-01-2009 2:31 pm

Một thầy Rabbi già đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ th́ thầm nói chuyện bên cạnh ông. Họ hết lời ca tụng các nhân đức vô song của thầy. Một người trong bọn họ nói: "Từ thời Salomon đến nay, chưa có ai khôn ngoan như thầy". Người khác nói: "Đức tin của thầy ngang ngửa với đức tin của tổ phụ Abraham". Người thứ ba nói: "Chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua sự kiên nhẫn của ông Gióp". Người thứ tư châm vào: "Về sự cầu nguyện thân mật với Chúa, chỉ có Môsê và thầy mà thôi". Vị Rabbi tỏ ra bồn chồn không vui. Khi các môn đệ đă ra về hết, vợ ông mới hỏi: - Ông có nghe họ ca tụng ông không? – Ông trả lời: Có. - Thế tại sao ông lại tỏ ra bực dọc như thế? Vị Rabbi than phiền: - V́ không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi?

Gioan Tiền Hô xuất hiện, rao giảng tâm t́nh ăn năn và phép rửa sám hối. Danh tiếng của ông được mọi ngưởi kính trọng và họ coi ông như một tiên tri. Nhưng ông đă khiêm tốn xác quyết với họ rằng ông chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Thánh Augustin nói rằng Gioan là Tiếng c̣n Đức Giêsu là Lời. Chính Lời đến để hoàn thiện Tiếng.
Chắc rằng cùng với Gioan, có nhiều người gặp Đức Giêsu. Tuy nhiên, ngoại trừ Gioan, không ai trong đám đông nhận ra căn tính đích thực của Đức Giêsu. Không ai nhận ra rằng chính Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

Gioan hiểu rằng sứ mệnh của ông đă hoàn thành khi ông giới thiệu môn đệ ḿnh cho Đức Giêsu. Ông đă từ bỏ, kể cả những người thân cận nhất cho sứ vụ của Chiên Thiên Chúa.

Có ít nhất bốn bài học chúng ta rút ra từ con người Gioan. Bài học thứ nhất là bài học ‘khiêm tốn hạ ḿnh’. Bài học thứ hai là bài học ‘kết hợp với Chúa’. Bài học thứ ba là bài học ‘không màng sở hữu’. Bài học thứ tư là bài học ‘loan báo Tin Mừng’.

Xin Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn chúng ta trong hành tŕnh đức tin.

Thầy Đặng Đ́nh Nên

++++++++++++++++++++++++++++

Ư LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

Gioan Tẩy giả c̣n hơn một ngôn sứ ‘v́ ông làm chứng về ánh sáng là Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến để làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Nơi ông Chúa Thánh Thấn kết thúc việc phán dạy qua các ngôn sứ. Từ đầu sứ vụ của Người, Chúa Giêsu đă chọn những kẻ Người muốn để ở với Người và sai đi rao giảng. Trong họ Chúa Giêsu tiếp tục sư mệnh của ḿnh: ‘Như Chúa Cha đă sai thấy, Thầy cũng sai anh em’ và ‘Hễ ai tiếp nhận chúng con là tiếp nhận Thầy’. Đó là chủ điểm phụng vụ Lời Chúa tuần 2 Thường nịên nầy.

 Để được phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin, ta hăy cùng nhau vui mừng cử hành Thánh lễ hôm nay.

TN 2-B CHÚA NHẬT

Chúng tôi đă gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng Ki-tô, ân sủng và sự thật, th́ nhờ Người mà có (Ga 1, 41. 17b). Phung vụ hôm nay giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai là nuồn mọi ơn cho ta và mời gọi ta đón nhận và loan báo.

           Chúa Kitô mời ta theo Người. 35 Hôm ấy, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: Đây là Chiên Thiên Chúa. 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo ḿnh, th́ hỏi: Các anh t́m ǵ thế? Họ đáp: Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? 39 Người bảo họ: Đến mà xem. Họ đă đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. 40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đă nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em ḿnh là ông Si-môn và nói: Chúng tôi đă gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em ḿnh đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nh́n ông Si-môn và nói: Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha tức là Phê-rô (Jn 1, 35-42).

 Thiên Chúa muốn ta đáp tiếng Người gọi. 9 Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con th́ con thưa: Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, v́ tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của ḿnh. 19 Sa-mu-en lớn lên. ĐỨC CHÚA ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu (1 Sm 3: 3b-10. 19)

           Tôi trung thực thi thánh ư Đức Chuá. Đ. Anh em loan truyền Chúa đă chịu chết cho tới khi Chúa lại đến, 8 con liền thưa: Này con xin đến! Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ư Ngài. Trong sách có lời chép về con 9 rằng: con thích làm theo thánh ư,và ấp ủ luật Chúa trong ḷng, lạy Thiên Chúa của con. (Tv 39, 5. 7-10. 17. Đ. 8a. 9a)

 Ta phải kính trọng xác thân ta. 19 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đă ban cho anh em. Như thế, anh em đâu c̣n thuộc về ḿnh nữa,20 Thiên Chúa đă trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hăy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em (1 Cr 6, 13c-15. 17-20).

 Chúng ta đă nhận biết và tin vào t́nh yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta; đ cm nhn được ḷng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào ta hăy chiêm ngắm Chúa Kitô mời ta theo Ngườithế nào.

LM. Martin Trần Văn Đoàn.

==================================

GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

John the Baptist is more than a prophet because he witnessed to the light that is Jesus the Lord, who is sent by the Father to baptize with the Holy Spirit. In him the Holy Spirit conclude his speaking through the prophets. From the beginning of his ministry, he called to him those he desired to be with him and to be sent out to preach. In them Christ continues his own mission: ‘As the Father has sent me, even so I send you’. This is main focus of the liturgy of the 2nd week of Ordinary time.

 In order to be nourished by the liturgy and Eucharist, let us joyfully enter today’s liturgical celebration.

SUNDAY OT 2-B

We have found the Messiah: Jesus Chris who brings us grace and truth (Jn 1: 41. 17b). Today’s liturgy presents us Jesus the savior

 We must listen to Jesus the Christ to be his true disciples. 35 John was standing with two of his disciples, 36 and as he watched Jesus walk by, he said, Behold, the Lamb of God. 37 The two disciples heard what he said and followed Jesus. 38 Jesus turned and saw them following him and said to them, What are you looking for? They said to him, Rabbi (which translated means Teacher), where are you staying? 39 He said to them, Come, and you will see. So they went and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about four in the afternoon. 40 Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. 41 He first found his own brother Simon and told him, We have found the Messiah 29 (which is translated Anointed). 42 Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, You are Simon the son of John; 30 you will be called Kephas (which is translated Peter). (Jn 1, 35-42).

The faithful servant listens to the voice of the Lord. 9 So he said to Samuel, Go to sleep, and if you are called, reply, 'Speak, LORD, for your servant is listening. ' When Samuel went to sleep in his place. 19 Samuel grew up, and the LORD was with him, not permitting any word of his to be without effect. (1 Sm 3: 3b-10. 19)

The faithful servant does God’s will. R. Proclaim the death of the Lord until he comes. 8 so I said, Here am I, Lord; I come to do your will, your commands for me are written in the scroll. 9 To do your will is my delight; my God, your law is in my heart!. (Ps 40, 5. 7-10. 17. R. 8a. 9a)

We must respect our body. 19 Do you not know that your body is a temple of the holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? 20 For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body. (1 Cr 6, 13c-15. 17-20).

We know and believe in God’s love for us; to experience how God loves us let us meditate how We must listen to Jesus the Christ to be his true disciples  

Father Martin Doan Van Tran