Sống Lời Cha

( Nhạc background:"Giọtt Lệ Trong Lời Kinh" )
LM. Paul Văn Chi
vơ tiết ht Khnh-Ly v Hương-Lan

CHA NHẬT 3 QUANH NĂM - Năm B Số 1236 Ngy 25/01/09

BI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 1

"Dn thnh tin tưởng nơi Cha: họ cng bố việc ăn chay".
Bi trch sch Tin tri Giona.
Lời Cha phn cng Giona rằng: "Hy chỗi dậy v đi đến Niniv, một thnh phố lớn, v rao giảng cho n điều Ta sẽ ni cho ngươi". Giona chỗi dậy v đi đến Niniv theo lời Cha dạy.
Niniv l một thnh phố lớn, rộng bằng ba ngy đng, Giona tiến vo thnh phố đi một ngy đng, rồi rao giảng rằng: "Cn bốn mươi ngy nữa, Niniv sẽ bị ph huỷ". Dn thnh tin tưởng nơi Cha: họ cng bố việc ăn chay v mặc o nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Cha thấy việc họ lm, v họ bỏ đời sống xấu xa, Cha bỏ định phạt họ, v Người khng thực hiện điều đ.

Đ l Lời Cha.


ĐP CA: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.

Lạy Cha, xin dạy bảo con về lối bước của Ngi.
1. Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha, xin dạy bảo con về lối bước của Ngi. Xin hướng dẫn con trong chn l v dạy bảo con, v Cha l Thin Cha cứu độ con.
2. Cha nhn hậu v cng minh, v thế Ngườụi sẽ dạy cho tội nhn hay đường lối. Người hướng dẫn kẻ khim cung trong đức cng minh, dạy bảo người khim cung đường lối của Người.
3. Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Ngườụi, lng thương xt tự mun đời vẫn c. Xin hy nhớ con theo lng thương xt của Ngườụi, v lng nhn hậu của Ngườụi, thn lạy Cha.

BI ĐỌC II: 1 Cr 7, 29-31

"Bộ mặt thế gian ny đang qua đi".
Bi trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.
Anh chị em thn mến, ti ni cng anh chị em điều ny l: Thời giờ vắn vỏi; cn c cch l những ai c vợ, hy ở như khng c; những ai than khc, hy ăn ở như khng than khc; những kẻ hn hoan, hy ăn ở như khng hn hoan; những người mua sắm, hy ăn ở như khng c g; những ai dng sự đời ny, hy ăn ở như khng tận hưởng, v chưng bộ mặt thế gian ny đang qua đi.
Đ l Lời Cha.


ALLELUIA: Mc 1, 15

Alleluia, alleluia! - Nước Cha đ gần đến, hy tin tưởng vo Phc m. - Alleluia.

PHC M: Mc 1, 14-20

"Anh em hy ăn năn sm hối v tin vo Phc m".
Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.
Sau khi Gioan bị bắt, Cha Gisu sang xứ Galila, rao giảng Tin Mừng nước Thin Cha, Người ni: "Thời giờ đ mn v nước Thin Cha đ gần đến; anh em hy ăn năn sm hối v tin vo Phc m". Đang lc đi dọc theo bờ biển Galila, Người thấy Simon v em l Anr đang thả lưới xuống biển, v cc ng l những người đnh c. Cha Gisu bảo cc ng: "Hy theo Ta, Ta sẽ lm cho cc ngươi trở thnh những kẻ chi lưới người". Lập tức cc ng bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn một cht nữa, Người thấy Giacb con ng Gibđ v em l Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi cc ng. Hai ng bỏ cha l Gibđ ở lại trn thuyền cng với cc người lm cng, v đi theo Người.

Đ l Lời Cha.

===============================

Suy Niệm

Cha nhật III quanh năm B- Mc 1,14-20

Cha Gisu bảo cc ng: Hy theo Ta lập tức cc ng bỏ lưới theo Người (Mc 1,17-18)

Tiếng gọi l một phương tiện nhờ đ Cha Gisu tụ họp nhm 12 (Mc 3,13). Đối với những người khc, Người cũng ku gọi họ một cch tương tự (Mc 10,21). Tất cả cng cuộc rao giảng của Người đều hm chứa một tiếng gọi: Tiếng gọi theo Người trong con đường mới m chỉ mnh Người biết được: Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mnh, vc thập gi m theo Ta (Mt 16,24). Sở dĩ c nhiều người được gọi, nhưng t kẻ được chọn; chnh v lời mời gọi vo Nước Trời l một tiếng gọi ring biệt, m một số người vẫn giả điếc lm ngơ (Mt 22,1).

Đời sống Kit hữu l một ơn gọi v đ l cuộc sống trong Thần Kh sẽ đổi mới tất cả, Người lin kết với tm tr chng ta (Rm 8,16), để chng ta nghe lời Cha v thc đẩy chng ta đp trả với tnh con thảo.

Chng ta sống trong Gio Hội, ty địa vị mnh để đp lại ơn gọi duy nhất của Gio Hội, đang lắng nghe tiếng Cha Gisu v đp lại lời Người. Lạy Cha Gisu, xin hy đến (Kh 22,20). Ta phải lun lun sẵn sng để tiếp đn Cha Gisu v sống lại với Người.
______
Đamien

(Trch Lực Sống của Đamin Website: www.gpnt.net)
 

=====================================

LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

 

      Một tng đồ đch thực được chứng tỏ khi kiếm tm cơ hội để loan bo Cha Kit bằng lới ni v đời sống cho người khc.  V thế, mọi tn hữu đều được cng chnh ha trong danh Cha Gisu Kit v trong Cha Thnh Thần cũng được mời gọi để nn thnh thiện v sinh hoa kết tri trong Người nhờ thực hnh việc bc i.  Đ l chủ điểm Phụng vụ Lời Cha tuần 3 Thường nịn nầy.  

     Để được phụng vụ Lời Cha v Thnh Thể bồi dưỡng v lm tăng trưởng đức tin, ta hy cng nhau cử hnh Thnh lễ hm nay.

              CHA NHẬT 3 TN-B  

Thời kỳ đ mn, v Triều Đại Thin Cha đ đến gần.  Anh em hy sm hối v tin vo Tin Mừng (Mc 1, 15).  Phụng vụ hm nay cho mừng hồng n Cứu độ của Thin Cha v mời gọi ta tiến vo Nước Trời Cha Gisu mở cho ta.

           Cha Gisu mở cho ta đường vo Nước Trời.  14 Sau khi ng Gio-an bị nộp, Đức Gi-su đến miền Ga-li-l rao giảng Tin Mừng của Thin Cha. 15 Người ni: Thời kỳ đ mn, v Triều Đại Thin Cha đ đến gần.  Anh em hy sm hối v tin vo Tin Mừng. 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-l, th thấy ng Si-mn với người anh l ng An-r, đang quăng lưới xuống biển, v họ lm nghề đnh c. 17 Người bảo họ: Cc anh hy theo ti, ti sẽ lm cho cc anh thnh những kẻ lưới người như lưới c. 18 Lập tức hai ng bỏ chi lưới m đi theo Người. 19 Đi xa hơn một cht, Người thấy ng Gia-c-b, con ng D-b-đ, v người em l ng Gio-an.  Hai ng ny đang v lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi cc ng.  V cc ng bỏ cha mnh l ng D-b-đ ở lại trn thuyền với những người lm cng, m đi theo Người.  (Mk 1:14-20).  

           Dn Niniv sm hối v được thứ tha.  4 ng Gi-na bắt đầu vo thnh, đi một ngy đường v cng bố: Cn bốn mươi ngy nữa, Ni-ni-v sẽ bị ph đổ. 5 Dn Ni-ni-v tin vo Thin Cha, họ cng bố lệnh ăn chay v mặc o vải th, từ người lớn đến trẻ nhỏ.  10 Thin Cha thấy việc họ lm, thấy họ bỏ đường gian c m trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đ tuyn bố sẽ ging trn họ, Người đ khng ging xuống nữa.  (Jon 3, 1-5. 10)

           n tnh Thin Cha tồn tại mun đời.  4a Đ.  Lạy Cha, đường nẻo Ngi, xin dạy cho con biết.  6 Lạy Cha, xin nhớ lại nghĩa nặng với n su Ngi đ từng biểu lộ từ mun thuở mun đời.  7 Tuổi xun trt dại bao lầm lỗi, xin Ngi đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tnh thương m nhớ đến con cng.  (Tv 24, 4-9.  Đ 4a)

          Ta cần thận trọng lắng nghe lời của Cha Gisu.  29 Thưa anh em, ti xin ni với anh em điều ny: thời gian chẳng cn bao lu.  Vậy từ nay những người c vợ hy sống như khng c;31 kẻ hưởng dng của cải đời ny, hy lm như chẳng hưởng.  V bộ mặt thế gian ny đang biến đi.  (1 Cr 7, 29-31)

          Hy đến gần Cha, bạn sẽ đươc sang soi  v khng bao giờ sẽ  phải bẽ mặt hổ ngươi; đ cm nhn được lng Thin Cha yu thương ta thế no, ta hy chim ngắm Đấng Thin sai han thnh những g cc ngn sư đ loan bo lm sao.

           Ti l nh sng trần gian, ai theo ti sẽ khng phải đi trong bong tối, nhưng sẽ được nh sang đem lại sự sống; để cảm nhận được lng Thin Cha yu thương ta thế no, ta hy chim ngắm Cha Gisu mở cho ta đường vo Nước Trờibo lm sao.

LM. Martin Trần Văn Đon

===================

GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

 The true disciple is on the look  for occasions of announcing Christ by word, either to unbelievers or to the faithful.   All Christs faithful are to direct their affections rightly, lest they be hindered in their pursuit of perfect charity by the use of worldly things.  They are all justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of God and called to be saints and to bear the fruit of the Spirit by the charity in action.  This is the liturgical main focus of the 3rd week of Ordinary time.

   In order to be nourished by the liturgy and Eucharist, let us joyfully enter todays liturgical celebration.

 3 OT-B SUNDAY. 

The Kingdom of God is at hand; Repent and believe in the Gospel (Mc 1:15).  Todays liturgy welcomes the loving salvation of God and invites us to enter the Kingdom of heaven Jesus the Lord opens us.

              Jesus opens us a way to the kingdom of God: 15 This is the time of fulfillment.  The kingdom of God is at hand.  Repent, and believe in the gospel. 16 As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea; they were fishermen. 17 Jesus said to them, Come after me, and I will make you fishers of men. 18 Then they abandoned their nets and followed him. 19 He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John.  They too were in a boat mending their nets. 20 Then he called them.  So they left their father Zebedee in the boat along with the hired men and followed him (Mk 1:14-20).  

               The people of Niniveh repented and were forgiven.  4 Jonah began his journey through the city, and had gone but a single day's walk announcing, Forty days more and Nineveh shall be destroyed,5 when the people of Nineveh believed God; they proclaimed a fast and all of them, great and small, put on sackcloth.  10 When God saw by their actions how they turned from their evil way, he repented of the evil that he had threatened to do to them; he did not carry it out.  (Jon 3, 1-5. 10)

             Gods kindness for us remains for ever.  4a R.  Teach me your ways, O Lord.  6 Remember your compassion and love, O Lord; for they are ages old.  7 Remember no more the sins of my youth; remember me only in light of your love (Ps 25: 4-9.  R.  4a)

             We must be aware of listening to the Lords word.  29 I tell you, brothers, the time is running out.  From now on, let those having wives act as not having them, 31 those using the world as not using it fully.  For the world in its present form is passing away.  (1 Cr 7: 29-31)         

            I am the light of the world , says the Lord, the man who follows me will have the light of life; to experience how God loves us let us meditate how Jesus opens us a way to the kingdom of God.

Priest Doan Van Tran