<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

LỄ CHÚA BA NGÔI
Ngày 11/6/17

 

BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6. 8-
"Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu".
Bài trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Maisen chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đă truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Maisen đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa. Chúa đi qua trước mặt ông và hô: "Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành". Maisen vội vă sấp ḿnh xuống đất thờ lạy và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, th́ xin Chúa hăy đi cùng với chúng con, (v́ dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa".
 

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56
Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
 

1. Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời.
2. Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
3. Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
4. Chúc tụng Chúa, Đấng nh́n thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
5. Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

BÀI ĐỌC II: 2 Cr 13, 11-13
"Ân sủng của Đức Giêsu Kitô, t́nh yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần".
 

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh chị em thân mến, anh chị em hăy vui lên, hăy nên trọn lành, hăy khuyến khích nhau, hăy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, th́ Thiên Chúa, nguồn sự b́nh an và t́nh yêu, sẽ ở với anh chị em. Anh chị em hăy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh chị em. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và t́nh yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.
 

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Kh 1, 8
Alleluia, alleluia! - Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Đấng đang có, đă có và sẽ đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 3, 16-18
"Thiên Chúa đă sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, th́ không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, v́ Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, th́ không bị luận phạt. Ai không tin th́ đă bị luận phạt rồi, v́ không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".
 

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM:

Nguồn cội và cứu cánh của chúng ta.
09-06-2017 3:29 pm
 

Những ngày gần đây, các chuyên gia ngành Nhân Chủng Học đang rất náo nức với một khám phá mới. Dựa trên những cuộc khảo nghiệm về các mẫu xương người hóa thạch tại vùng Jebel Irhoud, Morocco, họ công bố rằng thủy tổ của con người đă xuất hiện trên lục địa Phi Châu từ hơn 300.000 năm rồi, không phải chỉ khoảng 200.000 năm như đă ước tính trước đây!

Việc tiến hóa của ṇi giống con người cũng đa dạng và phức tạp hơn chúng ta vẫn tưởng. Có những dấu hiệu cho thấy các nhóm người nguyên thủy sinh sống ở nhiều vùng khác nhau mà cũng vẫn có những tương tác, giao lưu với nhau về thể lư cũng như hiểu biết. (Sydney Morning Herald, 8/6/2017)

Các ngành khoa học chủ ư tim hiểu về tiến tŕnh thành h́nh dài lâu của gịng dơi con người trên mặt đất, về gốc gác, môi sinh, dáng vóc cũng như kỹ năng khác nhau của các ṇi giống thủy tổ. Nhưng thật ra, các câu hỏi căn rễ thật sự về nguồn cội, định mệnh và cứu cánh của con người th́ lại không nằm trong phạm trù khoa học thực nghiệm. Những câu hỏi ấy phải được học biết qua lăng kính tôn giáo và niềm tin.
Mầu nhiệm “Thiên Chúa Ba Ngôi” mà chúng ta long trọng tôn thờ hôm nay, cũng như vẫn tuyên xưng lại trong mỗi Chúa Nhật và Lễ Trọng không chỉ liên quan đến niềm tin về Thiên Chúa vô h́nh mà vốn đă gắn liền với vấn để về chính cội nguồn và cùng đich của nhân loại.

Trước hết, chính Chúa Giêsu và chỉ có Chúa Giêsu mới hé mở và dẫn đưa chúng ta vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Người tỏ bày cho chúng ta về bản thể thần linh của Thiên Chúa cũng như về ư nghĩa của bản thể ấy đối với phần rỗi của chúng ta và tạo vật. Thí dụ như Chúa Giêsu vốn dạy rằng: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.. Ai thấy Thầy là thấy Cha… Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy.. (Gioan 14: 6.9-10; cf. 17: 10,20-26). “Ai yêu mến Thầy th́ sẽ giữ lời Thầy…Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy…Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy… Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đă sai Thầy..(Gioan 14: 6.9-10, 23-24,26) “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn măi… Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy (Gioan 14:16)

Dựa vào mặc khải của Chúa Giêsu, toàn thể Kitô giáo long trọng tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm cốt lơi: Một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi; Ba Ngôi phân biệt (Cha, Con, Thánh Thần) nhưng hoàn toàn nên một trong cùng một bản thể, cùng một vinh quang và quyền năng vĩnh cửu. Công thức tuyên tín này thường khi trừu tượng và khó hiểu nhưng đây thực ra là huyền nhiệm về tương quan t́nh yêu và sự sống thần linh bất tận nơi Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa – t́nh yêu và sự sống trọn hảo đến nỗi đạt được sự hiệp nhất tuyệt đối trong đa dạng bất tận. Huyền nhiệm này v́ thế cũng rất gần gũi và thiết yếu đối với mọi Kitô hữu, là chính nguồn cội và cứu cánh của chúng ta: Chúa Ba Ngôi chia sẻ sự sống và vinh quang của Ngài qua công tŕnh sáng tạo và cứu độ. Một Thiên Chúa toàn năng vô h́nh nhưng không xa vời lạnh cảm. Ngài “chậm bất b́nh và giàu thương xót…luôn tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi…và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài.” (x. Bài đọc 1: Xh 34:4b-6.8-9) “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một, để ai tin vào Con của Người th́ khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (x. Phúc Âm Jn 3:16-18) Huyền nhiệm Chúa Ba Ngôi cũng chính là mô thức cho sự vươn lớn, cho sứ mạng và hạnh phúc đích thực của chúng ta: chúng ta được mời gọi sống trong yêu thương nối kết mà lại không ngừng tỏa lan và trao ban; hiệp nhất trong đa dạng và đa dạng trong hiệp nhất. Khi chúng ta nỗ lực thực hiện mời gọi ấy nơi gia đinh, cộng đoàn và môi trường sống thường nhật th́ chúng ta thật đă ở ngay trong cung ḷng của Thiên Chúa, và đă đi vào trong chính huyền nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi bây giờ và măi măi.

Xin cho lời chào nồng ấm của Thánh Phao lô dưới đây hằng được vang vọng và thể hiện bằng chính đời sống và hoạt động mỗi ngày của chúng ta:
“Cầu chúc toàn thể anh chị em được tràn đầy ân sủng của Chúa Giê su Ki-tô, đầy t́nh thương của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Amen.” (x. Bài đọc 2: 2Cor 13:11-13)

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm