Sống Lời Chúa

"Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa."
Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17

(Nhạc background: "Giọt Lệ Thống Hối" LM. Paul Van Chi với tiếng hát Khánh Ly)

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - Năm A - Ngày5/3/2017

BÀI ĐỌC I: St 2, 7-9; 3, 1-7
"Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội".

Bài trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống.
Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Người đă dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác.
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dă thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: "Có phải Thiên Chúa đă bảo: Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn?" Người nữ nói với con rắn: "Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn; nhưng trái cây ở giữa vườn th́ Thiên Chúa bảo: 'Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết'". Rắn bảo người nữ: "Không, các ngươi không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh". Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết ḿnh trần truồng, nên kết lá vả che thân.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17
Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.
2. V́ sự lỗi con, chính con đă biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.
3. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.
4. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, để miệng con sẽ loan truyền lời ca khen.

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 12-19
"Chỗ mà tội lỗi đă đầy tràn, th́ ân sủng đă đầy dàn dụa".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh chị em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đă nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đă truyền tới mọi người, v́ lẽ rằng mọi người đă phạm tội. Trước khi có lề luật, đă có tội ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, th́ tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Ađam đến thời Maisen, sự chết đă thống trị cả những người đă không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Ađam đă phạm. Ađam là h́nh ảnh Đấng sẽ tới.
Nhưng sự sa ngă của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu v́ một người duy nhất đă sa ngă, mà muôn người phải chết, th́ ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, c̣n dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đă gây ra. Quả thế, v́ một người duy nhất phạm tội, con người đă bị xét xử để phải mang án, c̣n sau nhiều lần sa ngă, th́ lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính.
V́ nếu bởi tội của một người mà sự chết đă thống trị do một người đó, th́ những người lănh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô.
Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, th́ đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. V́ như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, th́ do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.

Đó là Lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 4, 4b
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM: Mt 4, 1-11
"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đă nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hăy khiến những ḥn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".
Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hăy gieo ḿnh xuống đi, v́ có lời chép rằng: Người đă ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi'".
Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp ḿnh xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hăy lui đi, hỡi Satan! V́ có lời đă chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một ḿnh Người '". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

BI KỊCH CÁM DỖ.
07-03-2014 3:37 pm

Trong cuộc hành hương Hành Tŕnh Với Mẹ năm 2013, Đoàn chúng tôi được lên xe cable tới tận một Tu Viện trên Núi Cám Dỗ...Ngồi trên tảng đá tương truyền là nơi Chúa Giêsu chịu cám dỗ sau khi ăn chay 40 đêm ngày...Chúng tôi cảm động đến rơi lệ khi cùng đồng hành với Ngài trên Núi Cám Dỗ


Cám Dỗ đi theo với thân phận con người. Mọi người, ai cũng trải qua những cơn Cám Dỗ. Chúa Giêsu mang thân phận con người, Ngài cũng bị Cám Dỗ sau 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện. Phần Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất đều liên quan đến Bi Kịch Cám Dỗ.

Bài Đọc trích Sách Sáng Thế hôm nay tường thuật về Bi Kịch Cám Dỗ đầu tiên của nhân loại. Ngay sau khi dựng nên Adam và Evà, những người đầu tiên của nhân lọai, Ông Bà Adam và Evà đă đối diện với Cám Dỗ. Cám Dỗ như một bi kịch của kiếp sống con người. Bài đọc Sách Sáng Thế hôm nay diễn tả lại Bi Kịch Cám Dỗ đầu tiên của nhân loại kèm theo sự Sa Ngă. Bi kịch Cám Dỗ này diễn tả về t́nh thương của Thiên Chúa, về cơn Cám Dỗ đầu tiên, về quyền tự do chọn lựa của con người, và hậu quả tai hại của sự chọn lựa sai lầm và sự Sa Ngă đầu tiên đó.

Bài Đáp Ca với Thánh Vịnh 50 như một tiếng kêu van tha thiết để xin Thiên Chúa ban ơn xót thương và tha thứ. Mặc dù mang thân phận con người tội lỗi, đối diện với Cám Dỗ, nhưng con người vẫn luôn tin tưởng và cậy trông vào ḷng thương xót từ bi nhân hậu của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô khi nhắn gửi Tín Hữu Roma, Ngài nhắc tới vở Bi Kịch Cám Dỗ và Sa Ngă của Adam và Eva: "Cũng như do một người mà tội lỗi đă nhập vào thế gian, thế là sự chết đă truyền đến mọi người..." Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về Bi Kịch Cám Dỗ và sự Sa Ngă của Adam và Evà. Bi Kịch Cám Dỗ và Sa Ngă này đă được Đức Kitô đến để cứu độ: "V́ như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, th́ nhờ một người đă vâng lời Thiên Chúa mà muôn người cũng sẽ được kể là công chính." Ngài cho chúng ta niềm hy vọng cứu độ qua Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng Matthêu tường thuật sự kiện Đức Giêsu Kitô, trong thân phận con người, Ngài cũng trải qua Bi Kịch Cám Dỗ sau 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện trên Núi Cám Dỗ. Nhưng Ngài đă chiến thắng Cám Dỗ với thái độ chọn lựa vâng phục Thiên Chúa và chiến thắng những cơn Cám Dỗ đó. Bi Kịch Cám Dỗ Đức Kitô đă chiến thắng trải qua 3 h́nh thức: Cám Dỗ về vật chất, Cám Dỗ về Danh Vọng, Cám Dỗ về Quyền Lợi. Ngài đă hoàn toàn chiến thắng tất cả những Cám Dỗ đó và hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa. Ngài đă trở thành nguồn ơn Cứu Độ cho nhân loại.

Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con cũng thường xuyên đối diện với những Bi Kịch Cám Dỗ của cuộc đời. Xin Chúa giúp chúng con biết chiến thắng những Cám Dỗ trong đời sống, theo gương Đức Giêsu Kitô trong Bi Kịch Cám Dỗ qua Tin Mừng Matthêu hôm nay, để chúng con xứng đáng sống trong Mùa Chay Thánh, chuẩn bị đón mừng Mầu Nhiệm Phục Sinh. Amen.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.