<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM A
Ngày 30/04/17


BÀI ĐỌC I: Cv 2:14, 22- 33
"Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cơi chết".
Bài trích sách Tông đồ Công Vụ

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Hỡi các người Dothái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hăy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, hăy nghe những lời này: Đức Giêsu Nagiarét là người đă được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh chị em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đă dùng Người để thực hiện giữa anh chị em, như chính anh chị em đă biết. Theo như Thiên Chúa đă định và biết trước, Người đă bị nộp, và anh chị em đă dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ găy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đă giải thoát Người khỏi những đau khổ của cơi chết mà cho Người phục sinh, v́ không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. V́ chưng Đavít đă nói về Người rằng: Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, v́ Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. V́ thế, ḷng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông: v́ Chúa không để linh hồn tôi trong cơi chết, và không để Đấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đă cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa".


Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.


1. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, v́ con t́m nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: "Người là Chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con".
2. Con chúc tụng Chúa v́ đă ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều ḷng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, v́ Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.
3. Bởi thế ḷng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, v́ Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy sự hư nát.
4. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời!

BÀI ĐỌC II: 1 Pet 1, 17-21
"Anh chị em được cứu độ bằng Máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền".


Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh chị em thân mến, nếu anh chị em gọi Người là Cha, Đấng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, th́ anh chị em hăy sống trong sự kính sợ suốt thời anh chị em c̣n lưu trên đất khách. Anh chị em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh chị em đă được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không t́ ố. Người đă được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết v́ anh chị em. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho Người sống lại từ cơi chết, và ban vinh quang cho Người để anh chị em đặt cả ḷng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.


Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: x. Lc 24:32
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 24: 13-35
"Hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ư kiến với nhau, th́ chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện ǵ vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bă vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc ǵ thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nagiarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lănh của chúng ta đă bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đă xảy ra nay đă đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đă làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đă thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đă nói; c̣n Người th́ họ không gặp". Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đă nói! Chớ th́ Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Maisen đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, v́ trời đă về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng ḷng chúng ta đă chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đă sống lại, và đă hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đă xảy ra dọc đường và hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Đó là Lời Chúa!


SUY NIỆM

Sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống
28-04-2017 4:42 pm

Chúng ta sẽ có cảm giác ǵ khi gặp một ai đó lần thứ hai, nhưng họ lại không nhận ra được ḿnh là ai – lúc đó chúng ta có cảm giác rằng giá trị của ḿnh đă bị hạ thấp, hay cảm thấy bực ḿnh v́ cho rằng những người đó đă coi thường ḿnh v́ họ đă không biết được địa vị của ḿnh trong xă hội? Chúa Giêsu đă nhiều lần ở trong hoàn cảnh này. Ngay cả Phêrô, trong bài đọc thứ nhất, cũng đă không nhận ra Người là Đấng Thiên Sai, và hai môn đệ trên đường Emau trong Tin Mừng hôm nay cũng vậy.

Thật khó mà tưởng tượng được rằng các môn đệ trong khi tận mắt nh́n thấy và nói chuyện với Chúa nhưng lại không nhận ra được Người Thầy đă từng sống với họ trong ba năm qua. Mặc dầu đây là điều ngạc nhiên nhưng lại là điều đang xảy ra. Hai môn đệ này đang đi trên con đường không định hướng. Họ không ư định để đến một nơi nào cả. Họ đang chạy trốn những nguy hiểm và khó khăn. Giêrusalem là nơi mà tất cả mọi việc đă xảy ra trong những ngày đó. Đối với họ, cái chết của Chúa đă chấm dứt mọi sự. Cho nên tốt nhất là rời xa nơi đó càng nhanh càng tốt. Họ ra đi với một tâm hồn hoang mang và thất vọng đến nổi đă không nhận ra Người đang đồng hành và nói chuyện là Thầy của họ. Thế nhưng chính ngay tại thời điểm đó, Chúa bước vào cuộc sống của họ. Người bước ngay vào nỗi buồn khổ thất vọng về những ǵ đă xảy ra cho họ.

Chúa thường bước vào cuộc sống chúng ta vào những lúc chúng ta không ngờ. Người có thể đến với chúng ta qua một người bạn, một người đồng nghiệp, hay ngay cả một người hoàn toàn xa lạ. Người đó có thể là người mà chúng ta yêu mến, cảm phục, hoặc là người khiến chúng ta lo sợ, hoặc muốn tránh xa. Người cũng có thể đến với chúng ta qua một biến cố xảy ra trong cuộc sống. Người bước vào cuộc sống chúng ta ngay tại thời điểm chúng ta đau buồn hoặc mất hết hy vọng.

Chúa luôn muốn gặp chúng ta nhưng không phải là lúc và hoàn cảnh mà chúng ta muốn gặp Chúa, nhưng là lúc và hoàn cảnh mà Chúa muốn gặp chúng ta. V́ thế hăy kiên nhẫn với Chúa và với chính ḿnh. Chương tŕnh của Chúa ít khi giống với chương tŕnh của chúng ta. Chúng ta thường vội vă trong khi Chúa lại không vội vàng. Chúng ta có thể cảm thấy bực bội v́ tiến tŕnh có vẻ như chậm chạp mà chúng ta đang thực hiện trong cuộc sống trong khi Chúa không bao giờ vội vă nhưng luôn đúng giờ.

Khi muốn tạo nên một cây nấm, Chúa thực hiện trong ṿng một đêm nhưng để tạo dựng một cây đại thụ Chúa kéo dài cả trăm năm. Để trở thành thành những cây đại thụ của Chúa, các thánh đều trải qua các cuộc chiến đấu, bảo táp và đau khổ.


Lm FX Nguyễn Văn Tuyết