Sống Lời Chúa

Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi
Nhạc Charles Gounod - Nam Hoa
Thể hiện: Ca Đoàn Sao Mai

LỄ CHÚA BA NGÔI Ngày 07/06/2009

BÀI ĐỌC 1: Đnl 4, 32-34, 39-40
"Chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác"

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Ông Môisen nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hăy t́m hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời nầy đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đă nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng?
Có bao giờ một dân tộc đă nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đă nghe mà c̣n sống chăng? Có bao giờ Chúa đă dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho ḿnh một dân tộc giữa các dân tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đă làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? Vậy hôm nay các ngươi hăy nhận biết và suy niệm trong ḷng rằng: "Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác." Hăy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32: 4-5, 6, 9, 18-19, 20 & 22
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng ḿnh.

1- V́ lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
2- Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Người. V́ chính Người phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Người ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu.
3- Ḱa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nh́n xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
4- Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Người là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ ḷng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Người.BÀI ĐỌC 2: Rm 8:14-17
"Anh chị em đă nhận tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, Lạy Cha".

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Roma.
Anh chị em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, th́ là con cái Thiên Chúa. V́ không phải anh chị em đă nhận tinh thần nô lệ trong sợ hăi nữa, nhưng đă nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba”, lạy Cha. V́ chính Thánh Thần đă làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: “Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, th́ cũng là những người thừa tự: nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô: v́ chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người”.

Đó là lời Chúa

ALLELUIA:
Alleluia, Alleluia. - Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đă có, và sẽ đến.- Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 28:16-20
"Các con hăy làm phép rửa cho họ, nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng ít kẻ c̣n hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đă được ban cho Thầy. Vậy các con hăy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đă truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm

Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi-B. Mt 28, 16-20

“Vậy các con hăy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19)
Chúa Giê su đă mạc khải về Thiên Chúa Ba ngôi, khi Ngài ra lệnh truyền cho các môn đệ: “Vậy các con hăy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”
Chúa Giêsu trong cuộc sống tại thế đă mạc khải về Chúa Cha và chính ḿnh. Chúa Giêsu đă nói với các môn đệ: “Tất cả những ǵ của Cha đều là của Thầy” (Ga 16,15), và Ngài thưa với Chúa Cha: “Mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha là của con” (Ga 17,10); Chúa Giêsu đă mạc khải: “Ta và Cha Ta là một… Ta là con Thiên Chúa… Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha” (Ga 10,30.36.38)
Đối với Ngôi thứ Ba, Chúa Giêsu cũng đă mạc khải Thánh Thần chân lư sẽ lănh nhận từ nơi Thầy” (Ga 16,15). Nhưng Thánh Thần ấy cũng là của Chúa Cha (Mt 16,20); “Thánh Thần chân lư bởi Chúa Cha mà ra” (Ga 13,26); Ngài được Chúa Cha sai đến với các môn đệ (Ga 14,16; 15,26). Nhưng chính Đức Giêsu cũng sai thần Chân lư đến (Ga 16,7).
Chúng ta hăy ư thức để sống trong Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Mỗi lần làm dấu Thánh giá, tuyên xưng mầu nhiêm Chúa Ba Ngôi, chúng ta luôn nhớ sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống chúng ta. Hăy giữ ǵn thân xác và tâm hồn chúng ta để xứng đáng là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa.
______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================