Sống Lời Cha
"T Pao Lời Ru Trước Ngn Năm Mới"
với tiếng ht ngọt ngo của Mai Hậu.mp3
 

Cha Nhật LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIN CHA - Ngy 01/01/2017

BI ĐỌC I: Ds 6, 22 - 27
"Họ sẽ ku cầu danh Ta trn con ci Israel v Ta sẽ chc lnh cho chng".

Bi trch sch Dn Số.
Cha phn cng Maisen rằng: "Hy ni với Aaron v con ci n rằng: Cc ngươi hy chc lnh cho con ci Israel; hy ni với chng thế ny:

"Xin Cha chc lnh cho con, v gn giữ con. Xin Cha tỏ nhan thnh Cha cho con, v thương xt con. Xin Cha gh mặt lại cng con, v ban bằng yn cho con". Họ sẽ ku cầu danh Ta trn con ci Israel, v Ta sẽ chc lnh cho chng".

Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv 66, 2-3. 5. 6 v 8
Xin Thin Cha xt thương v ban phc lnh cho chng con.

1. Xin Thin Cha xt thương v ban phc lnh cho chng con; xin chiếu gii trn chng con nh sng tn nhan Cha, để trn địa cầu người ta nhn biết đường lối của Người, cho chư dn thin hạ được biết r ơn Ngườụi cứu độ.
2. Cc dn tộc hy vui mừng hoan hỉ, v Ngườụi cng bnh cai trị chư dn, v Ngườụi cai quản cc nước địa cầu.
3. Chư dn, hy ca tụng Ngườụi; thn lạy Cha, hết thảy chư dn hy ca tụng Ngườụi! Xin Thin Cha ban phc lnh cho chng con, v cho khắp cng bờ ci tri đất knh sợ Ngi.

BI ĐỌC II: Gl 4, 4-7
"Thin Cha đ sai Con Ngi sinh hạ bởi người phụ nữ".

Bi trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Galata.
Anh chị em thn mến, khi đ tới lc thời gian vin mn, Thin Cha đ sai Con Ngi sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chng ta được nhận lm dưỡng tử. Sở dĩ v anh em được lm con, Thin Cha đ sai Thần Tr của Con Ngi vo tm hồn chng ta, ku ln rằng: "Abba!", nghĩa l "Lạy Cha!" Thế nn, bạn khng cn phải l ti tớ, nhưng l con; m nếu l con, tất bạn cũng l người thừa kế, nhờ ơn Thin Cha.

Đ l Lời Cha.

ALLELUIA: Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cch, Thin Cha đ dng cc tin tri m phn dạy cha ng, nhưng đến thời sau hết, tức l trong những ngy ny, Người đ phn dạy chng ta nơi người Con. - Alleluia.

PHC M: Lc 2, 16-21
"Họ đ gặp thấy Maria, Giuse v hi nhi... v tm ngy sau người ta gọi tn Người l Gisu".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.
Khi ấy, cc mục tử ra đi vội v đến thnh Blem, v gặp thấy Maria, Giuse v hi nhi mới sinh nằm trong mng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đ bo về hi nhi ny. V tất cả những người nghe, đều ngạc nhin về điều cc mục tử thuật lại cho họ. Cn Maria th ghi nhớ tất cả những việc đ v suy niệm trong lng. Những mục tử trở về, họ tung h ca ngợi Cha về tất cả mọi điều họ đ nghe v đ xem thấy, đng như lời đ bo cho họ. Khi đ đủ tm ngy, lc phải cắt b cho con trẻ, th người ta gọi tn Người l Gisu, tn m thin thần đ gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lng mẹ.

Đ l Lời Cha.