<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - Năm A
Ngày 14/05/17


BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1- 7
"Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần".


Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy lạp kêu trách các người Do thái, v́ trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, th́ không phải lẽ. Vậy thưa anh chị em, anh chị em hăy chọn lấy bảy người trong anh chị em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. C̣n chúng tôi, th́ sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa". Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.


Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19
Lạy Chúa, xin tỏ ḷng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đă trông cậy Chúa.


1. Người hiền đức, hăy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ ḷng ngay. Hăy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hăy xướng ca mừng Chúa.
2. V́ lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
3. Ḱa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nh́n xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

BÀI ĐỌC II: 1 Peter 2, 4-9
"Anh chị em là ḍng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả".


Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh chị em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đă được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh chị em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. V́ thế, có lời Thánh Kinh rằng: "Đây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quư giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn". Vậy, vinh dự cho anh chị em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, th́ tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đă trở thành đá góc tường, đá vấp ngă và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. C̣n anh chị em là ḍng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đă gọi anh chị em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.


Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 14, 6


Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 14, 1-12
"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ḷng các con đừng xao xuyến. Hăy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đă nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đă ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu th́ các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đă biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, th́ cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đă xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự ḿnh mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hăy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hăy tin v́ các việc Thầy đă làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đă làm. Người ấy c̣n làm được những việc lớn lao hơn, v́ Thầy về với Cha".


Đó là Lời Chúa.

SUY NIEM

SỨ ĐIỆP FATIMA.
12-05-2017 3:27 pm

Fatima là thành phố nhỏ nằm trong nước Bồ Đào Nha, dân số khoảng 3,464,000 người. Ngày 13.5.1917, Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ là Lucia, Giaxinta, và Phanxicô, tại đồi Cova Da Iria. Sau khi gặp Đức Mẹ hiện ra, các em đă bị nhiều mặt khó khăn về mặt Giáo quyền lẫn Chính quyền. Và ngày 13 mỗi tháng, từ tháng 5 cho tới tháng 10, Đức Mẹ liên tục hiện ra với 3 em 6 lần tại Fatima.


1. Ngày 13.5.1917 Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với 3 em.
2. Ngày 13.6.1917 Hiện ra lần thứ 2
3. Ngày 13.7.1917 Hiện ra lần thứ 3
4. Ngày 19.8.1917 Hiện ra lần thứ 4
5. Ngày 13.9.1917 Hiện ra lần thứ 5
6. Ngày 13.10.1917 Hiện ra lần thứ 6 với Phép Vĩ Đại Lạ Mặt Trời nhảy múa.

Trong 6 lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Mẹ muốn gửi đến toàn thể nhân loại 3 Sứ Điệp chính:

1. Ăn năn cải thiện đời sống.
2. Lần Hạt Mân Côi.
3. Tôn Sùng Mẫu Tâm Mẹ.

Tại Fatima, Đức Mẹ c̣n quả quyết, cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng, nước Nga sẽ trở lại. Cách Mạng tháng 10 năm 1917 tại Nga Sô đă đem thuyết Cộng sản vô thần gieo rắc khắp nơi trên thế giới. Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ tại Fatima lần đầu tiên ngày 13.5.1917 và lần cuối cùng vào ngày 13.10.1917. Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là chủ ư của Đức Mẹ. Con cái của Mẹ phải thực hành Sứ Điệp của Mẹ để thế giới được ḥa b́nh.

Và lịch sử đă chứng minh, vào cuối năm 1989, bức tường Bá Linh tượng trưng cho khối Cộng sản đă bị xụp đổ. Các nước cộng sản Đông Âu đă được giải phóng và nước Nga đă bỏ lư thuyết Cộng sản để trở lại. Trong chuyến hành hương Fatima ngày 13.5.1991, kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được cứu thoát khỏi cuộc ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô, ĐứcThánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đă nói với báo chí về mục đích của cuộc hành hương này là để cám ơn Đức Mẹ đă cứu nước Nga và thế giới khỏi ách Cộng sản.
Trong dịp Đức Giáo Hoàng hành hương Fatima để phong Chân Phước cho hai trẻ được Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917 là Phanxicô và Giaxinta ngày 13 tháng 5 năm 2000, Đức Giáo Hoàng đă cho công bố phần thứ ba của bí mật Fatima, như một lần nữa ngài khẳng định về sự ứng nghiệm của Sứ Điệp mà Đức Mẹ đă gửi đến toàn thể nhân loại vào năm 1917 tại Fatima. Chính v́ Giáo Hội đă thi hành Sứ Điệp Fatima mà nước Nga đă thay đổi. Mẹ xót thương nhân loại, Mẹ đă nhận lời cho nước Nga và các nước Cộng sản Đông Âu trở lại. Tuy nhiên, 3 Sứ Điệp Fatima, ăn năn cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi, và Tôn sùng Trái Tim Mẹ vẫn chưa được nhiều người thi hành trên thế giới, nên vẫn c̣n nhiều tai ương và loạn lạc.

Riêng tại Việt Nam, chế độ Cộng sản vẫn c̣n tồn tại như một chế độ độc tài để thống trị người dân. Dân Việt Nam vẫn đang sống trong cảnh đọa đầy, nghèo khổ, thiếu vắng tự do. Tại hải ngoại, nhiều gia đ́nh c̣n bất ḥa, con cái hư hỏng. Phải chăng người Công Giáo Việt Nam chưa thi hành đủ Sứ Điệp Mẹ đă phán dạy tại Fatima? Nước Việt Nam đă được dâng hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Lời Mẹ hứa đă được thực hiện tại nước Nga, nơi khai sinh của chủ nghĩa Cộng sản. Chắc chắn Đức Mẹ sẽ thương cứu dân tộc Việt Nam nếu chúng ta thi hành 3 Sứ Điệp Mẹ đă truyền dạy tại Fatima.

Năm nay, Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tham dự và phong thánh cho 2 em Giaxinta và Phanxicô tại Fatima. CĐCGVN Tổng Giáo Phận Sydney chúng ta sẽ quyết tâm thực thi 3 Sứ Điệp Fatima. Chúng ta cùng nhau thực hiện chương tŕnh TRIỆU KINH DÂNG MẸ trong cả Cộng Đồng, nơi mỗi Giáo Đoàn, các Phong Trào Đoàn Thể, các gia đ́nh, và mỗi cá nhân, để cầu ḥa b́nh cho thế giới và nhất là cho Quê Hương Việt Nam c̣n đang đau khổ. Chúng ta tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng.

Lạy Mẹ Fatima, chúng con tha thiết dâng lên TRIỆU KINH DÂNG MẸ từ 13.5.2017 đến 13.10.2017. Xin Mẹ ban ḥa b́nh cho thế giới, nhất cho Quê Hương Việt Nam dấu yêu của chúng con. Amen.


Lm. Paul Chu Văn Chi.