<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A
Ngày 21/5/17


BÀI ĐỌC I: Cv 8, 5-8. 14-17
"Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lănh Thánh Thần".
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.


Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ư đến những lời Philipphê rao giảng, v́ họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đă ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lănh Thánh Thần: v́ chưa có ai trong họ được nhận lănh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lănh Thánh Thần.


Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20
Toàn thể đất nước, hăy reo mừng Thiên Chúa!


1. Toàn thể đất nước, hăy reo mừng Thiên Chúa! Hăy ca ngợi vinh quang danh Người; hăy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hăy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa!
2. Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Người, ca khen danh thánh của Người. Hăy tới và nh́n coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!
3. Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đă đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hăy hân hoan trong Chúa! Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời.
4. Phàm ai tôn sợ Chúa, hăy đến, hăy nghe tôi kể lại, Chúa đă làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Chúc tụng Chúa là Đấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại ḷng nhân hậu đối với tôi.

BÀI ĐỌC II: 1 Peter 3, 15-18
"Người đă chết theo thể xác, nhưng đă nhờ Thần Linh mà sống lại".


Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh chị em thân mến, anh chị em hăy tôn thờ Chúa Kitô trong ḷng anh chị em, hăy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả măn cho mọi kẻ hỏi lư do của niềm hy vọng nơi anh chị em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hăy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh chị em trong Đức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh chị em. V́ nếu Thiên Chúa muốn, th́ thà làm việc thiện mà đau khổ c̣n hơn là làm điều gian ác. V́ Đức Kitô đă chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đă chết theo thể xác, nhưng đă nhờ Thần Linh mà sống lại.


Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 14, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 14, 15 - 21
"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, th́ hăy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn măi. Ngài là Thần Chân Lư mà thế gian không thể đón nhận, v́ thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; c̣n các con, các con biết Ngài, v́ Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không c̣n thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy v́ Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, th́ người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ ḿnh ra cho nó".


Đó là Lời Chúa.


SUY NIỆM

Chúa Thánh Thần: Đấng Bảo Trợ - Thần Khí Sự Thật
19-05-2017 2:19 pm


Chúng ta biết rằng trong Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan, từ chương 13 đến chương 17, Đức Giê-su nói riêng với các môn đệ, chứ không nói với toàn thể dân chúng. Đây cũng là những chương mà Đức Giê-su mặc khải những điều quan trọng và thâm sâu nhất trước khi bước vào cuộc khổ nạn.

Lần Đầu tiên trong Kinh Thánh, thần khí Thiên Chúa được Đức Giê-su gọi là ‘Đấng’. Trong Cựu Ước, ‘ruah’ (thần khí) được xem như là hơi thở, quyền năng, sức mạng hay ân sủng của Thiên Chúa. C̣n trong Tân Ước, Đức Giê-su mặc khải ‘ruah’ chính là Đấng Bảo Trợ, là Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được Đức Giê-su tỏ bày trong đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay rằng “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn măi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, v́ thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. C̣n anh em biết Người, v́ Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14,16-17). Ở Ga 14,6, Đức Giêsu nói rằng Người là Sự Thật; ở đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nói rằng Đấng Bảo Trợ là Thần Khí Sự Thật. Vai tṛ của của Đấng Bảo Trợ, Thần Khí Sự Thật được Đức Giê-su tiếp tục mặc khải là “sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đă nói với anh em” (Ga 14,26).

Như vậy, Đức Giê-su không để các môn đệ mồ côi trước khi ĺa xa các ngài xét về mặt lịch sử, không gian, thời gian. Đức Giê-su luôn hiện diện với họ trong hành tŕnh loan báo Tin Mừng cho muôn dân, từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng trái đất. Từ thời các môn đệ Đức Giê-su cho tới hôm nay và măi tới tận thế, Đức Giê-su tiếp tục hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội và nơi mỗi người chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Trong thần học, Giáo Hội được diễn tả là Thân Thể Mầu Nhiệm Đức Giê-su Ki-tô c̣n Chúa Thánh Thần được diễn tả là ‘linh hồn’ của Giáo Hội. Chính v́ thế, Giáo Hội không giống bất cứ một tổ chức hay hội đoàn nào trong môi trường trần thế. Giáo Hội luôn là Giáo Hội của Đức Giê-su Ki-tô, Giáo Hội luôn là Giáo Hội của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội hiện diện và hoạt động giữa trần gian để tiếp tục chương tŕnh cứu độ được Đức Giê-su Ki-tô thực hiện!

Cùng nhau, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta (1) ư thức hơn sự hiện diện và hoạt đồng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta, (2) đọc được những chỉ của Chúa Thánh Thần, và (3) thực thi những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần cách trung tín nhất. Đồng thời, nhờ Chúa Thánh Thần, xin Chúa Cho mỗi người chúng ta luôn ở lại với Đức Giê-su, lắng nghe Đức Giê-su, tin tưởng vào Đức Giê-su, hiệp thông với Đức Giê-su, và loan báo Tin Mừng B́nh An của Đức Giê-su cho hết thảy mọi người trong ơn gọi và đời sống Ki-tô hữu của ḿnh.


Lm Đặng Đ́nh Nên