<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

CHA NHẬT THỨ 7 THƯỜNG NIN Năm A

19/2/17


BI ĐỌC I: Lev 19, 1-2, 17-18

Hy yu thương bạn hữu như chnh mnh
Bi trch sch Lvi.

Cha phn cng Maisen rằng: Ngươi hy ni cho ton thể cộng đồng con ci Israel: Cc ngươi hy nn thnh, v Ta l Đấng Thnh, l Thin Cha cc ngươi. Đừng giữ lng th ght anh em, nhưng hy răn bảo họ cng khai, để khỏi mang tội v họ. Đừng tm bo on, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hy yu thương cc bạn hữu như chnh mnh. Ta l Cha.
Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv. 102,1-2,3-4.8 v 10,12-13
Cha l Đấng từ bi v hay thương xt
1. Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, mọi sự nơi ti, hy chc tụng thnh danh Người. Linh hồn ti ơi hy chc tụng Cha, v chớ kh qun mọi n huệ của Người.
2. Người đ tha thứ cho mọi điều sai lỗi, v chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thn, Người đội đầu ngươi bằng mo từ bi, n sủng.
3. Cha l Đấng thương xt v nhn i, chậm on hờn v yu thương khn lường. Người khng xử với chng ti như chng ti đắc tội v khng trả đũa theo điều oan tri chng ti.
4. Cũng như từ đng sang ty xa vời, Người đ nm tội lỗi xa khỏi chng ti. Cũng như người cha yu thương con ci, Cha yu thương những ai knh sợ Người.

BI ĐỌC II: 1 Cor 3,16-23

Tất cả l của anh chị em, nhưng anh chị em thuộc về Đức Kit, v Đức Kit thuộc về Thin Cha
Bi trch thư thứ nhất của Thnh Phaol gửi Tn Hữu Corint.
Anh chị em thn mến, anh chị em chẳng biết rằng anh chị em l đền thờ của Thin Cha, v Thnh Thần Thin Cha ngự trong anh chị em sao? Nếu ai xc phạm tới đền thờ của Thin Cha, th Thin Cha sẽ hủy diệt người ấy. V đền thờ Thin Cha l thnh, m chnh l anh chị em l đền thờ ấy.
Đừng c ai lừa dối mnh. Nếu c ai trong anh chị em cho mnh l người khn ngoan ở đời ny, th người ấy hy nn đin dại để được khn ngoan, v sự khn ngoan của thế gian ny l sự đin dại đối với Thin Cha, v c lời chp rằng: Chnh Người bắt chợt những người khn ngoan ngay trong xảo kế của họ. Lại c lời khc rằng: Cha biết tư tưởng của những người khn ngoan l ho huyền. Vậy đừng c ai cn tự ph trương nơi loi người. V tất cả l của anh chị em d l Phaol, hay Apl, hoặc Kpha, hoăc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả l của anh chị em, nhưng thuộc về Đức Kit, v Đức Kit thuộc về Thin Cha.
Đ l Lời Cha

ALLELUIA - 1 Sm 3, 9
Alleluia, Alleluia Lạy Cha, xin hy phn, v ti tớ Cha đang lắng tai nghe; Cha c lời ban sự sống đời đời. Alleluia.

PHC M: Mt. 5,38-48
Cc con hy yu thương th địch cc con

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Mathu.
Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc moan đệ rằng: Cc con đ nghe bảo:" Mắt đền mắt, răng đền răng. Cn Thầy, Thầy bảo cc con: đừng chống cự lại với người hung c; tri lại, nếu ai vả m bn phải của con, th hy đưa m bn tri nữa. V ai muốn kiện con để đoạt lấy o trong của con, th hy trao cho n cả o chong nữa. V ai bắt con đi một dặm, th hy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, th con hy cho. Ai muốn vay mượn, th con đừng khước từ.
Cc con cũng đ nghe dạy rằng: Hy yu thương tha nhn, v ght th địch. Cn Thầy, Thầy bảo cc con: Cc con hy yu thương th địch cc con, hy lm lnh cho những kẻ ght cc con, v cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ cc con, để cc nn con ci Cha cc con trn trời, l Đấng lm cho mặt trời mọc ln trn người lnh cũng như kẻ dữ, v cho mưa xuống trn người cng chnh cũng như kẻ bất chnh. V nếu cc con yu thương những kẻ yu thương mnh, th cn c cng g? No những người thu thuế khng lm như vậy sao? V nếu cc con chỉ cho hỏi anh chị em cc con m thi, th cc con c lm g hơn? No dn ngoại khng lm như vậy sao? Vậy cc con hy nn trọn lnh như Cha cc con trn trời l Đấng trọn lnh.

Đ l Lời Cha.


SUY NIEM:

Hy yu thương kẻ th
17-02-2017 2:43 pm

C vị hong đế nọ tuyn bố sẽ tiu diệt hết cc kẻ th. Nhưng t lu sau, thần dn thấy nh vua đi lại, ăn uống với kẻ th trước kia. Chẳng phải ngi đ từng ni l sẽ tiu diệt hết kẻ th? Đng, ta đ tiu diệt hết kẻ th, v ta đ biến họ thnh bạn b của ta.


Cha Gisu ni Ta đến khng phải l hủy bỏ luật cũ nhưng l để kiện ton. Người đ đưa tinh thần mới vo luật cũ v lm cho luật cũ trở nn vẹn ton. Người ni: Hy yu thương tha nhn, v ght th địch. Cn Thầy, Thầy bảo cc con: Cc con hy yu thương th địch cc con. Kẻ th m Cha muốn ni ở đy l những người lm cho chng ta đau khổ, lm cho chng ta bị tổn thương, lm hại chng ta v.v Hy cầu nguyện cho những kẻ ngược đi anh em (Mt 5,43b). Qua lời dạy trn, Cha muốn người mn đệ của Cha biết vượt ln tnh yu tự nhin, vốn nặng về cảm tnh để vương tới tnh yu siu nhin, tnh yu v điều kiện.

Tnh yu ny được thực hiện bằng việc lm cụ thể l thi n v cầu nguyện cho họ. Đy l điều mới mẻ v độc đo của luật Tin Mừng Đức Gisu v đy l mức độ cao nhất của tnh yu hon thiện, l điều m cc mn đệ vuơn ln ln hằng ngy để nn trọn lnh. Đức Gisu cn ni rằng cc con hy nn trọn lnh như Cha cc con ở trn trời l Đấng trọn lnh, Đấng cho mặt trời mọc ln, soi sng kẻ xấu cũng như người tốt, v cho mưa xuống trn người cng chnh cũng như kẻ bất lương (Mt 5,45).

Dĩ nhin yu thương kẻ th l điều khng dễ. Tha thứ cho người lm hại hay xc phạm đến mnh l điều kh khăn, huống hồ l yu thương rồi lm ơn v cầu nguyện cho họ nữa th thật l vượt qu sức con người. Nhưng chng ta c thể thực hiện được nếu c Cha trợ gip với Cha th mọi sự đều c thể (Lc 1,37). Chnh thnh Phaol đ cảm nghiệm su sa điều ny v ni: Ti c thể lm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho ti (Pl 4,13).

Chng ta hy tha thứ, yu thương v cầu nguyện cho những ai ghen ght, bắt bớ, hm hại chng ta, để qua đ họ được hon cải, được biến đổi, v nhất l họ nhận biết Thin Cha. Cũng nhờ đ, chng ta được lớn ln trong tnh yu Cha, trở nn trọn lnh, nn thnh trong mọi biến cố của cuộc đời.
Ước g mỗi người cta lun thi hnh lời Cha dạy: hy thương yu kẻ th.


Lm Đặng Đnh Nn