<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

CHÚA NHẬT Thứ 8 THƯỜNG NIÊN – Năm A
26/2/17BÀI ĐỌC I: Is 49, 14-15
"Ta sẽ không quên ngươi đâu".
Bài trích sách Tiên tri Isaia.


Sion nói: "Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đă quên tôi rồi". Nào người mẹ có thể quên con ḿnh mà không thương xót chính đứa con ḿnh đă cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu.
Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 61, 2-3. 6-7. 8-9ab.a
Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui.
1. Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui; do chính ḿnh Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.
2. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi hăy nghỉ an, v́ do chính ḿnh Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.
3. Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi ThiênChúa, tôi có Đá Tảng kiên cố và chỗ dung thân. Hỡi dân tộc, hăy trông cậy Người luôn mọi lúc, hăy đổ dốc niềm tâm sự trước nhan Người.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 4, 1-5
"Chúa sẽ phơi bày những ư định của tâm hồn".
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những thừa tác viên của Đức Kitô, và những người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, người ta đ̣i hỏi nơi những người phân phát các mầu nhiệm là mỗi người phải trung tín. Phần tôi, tôi không lấy làm quan trọng khi bị anh chị em hay toà án nhân loại đoán xét; nhưng tôi cũng không đoán xét chính ḿnh tôi. V́ chưng, mặc dầu lương tâm không trách cứ tôi điều ǵ, nhưng không phải v́ thế mà tôi đă được công chính hoá. Đấng đoán xét tôi chính là Chúa.V́ thế, anh chị em đừng đoán xét trước thời gian cho đến khi Chúa đến, Người sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và phơi bày những ư định của tâm hồn; và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban khen tương xứng cho mỗi người.
Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 14, 23
Alleluia,alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 6, 24-34
"Các con chớ áy náy về ngày mai".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: v́ hoặc nó sẽ ghét người này,và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. V́ thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống ḿnh: lấy ǵ mà ăn; hay cho thân xác các con: lấyǵ mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
Hăy nh́n xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho ḿnh cao thêm một gang được ư? C̣n về áo mặc, các con lo lắng làm ǵ? Hăy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay c̣n, mai bị ném vào ḷ lửa, mà c̣n được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém ḷng tin.
Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn ǵ, uống ǵ, hoặc sẽ lấy ǵ mà mặc? V́ chưng, dân ngoại t́m kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rơ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hăy t́m kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, c̣n các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. V́ ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".


Đó là Lời Chúa

 

SUY-NIỆM:

Tinh thần lo lắng đích thực.
24-02-2017 2:55 pm

Tin mừng hôm nay đưa ra một thái độ rât phổ thông trong cuộc sống: Lo lắng. Một cách trực tiếp Chúa khuyên chúng ta không nên lo lắng: Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể kéo dài đời ḿnh thêm được dù chỉ một gang không? (Mt 6:27). Người mời gọi chúng ta hăy tự giải thoát ra khỏi sự lo lắng về tiền của và vật chất: không được làm tôi hai chủ: Thiên Chúa và làm tôi tiền của. Và cũng đừng lo cho mạng sống: lấy ǵ mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy ǵ mà mặc (Mt 6:25). Thế nhưng chúng ta hiểu lời này của Chúa như thế nào?

Khi dạy điều này Chúa không có ư cấm chúng ta là không được nh́n về phía trước để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai cũng không phải là không nên chuẩn bị một cách chu đáo cho những ǵ sẽ xảy ra nhưng là không nên để tâm trí của ḿnh luôn bị ám ảnh và lo sợ về những việc sẽ không bao giờ xảy đến. Nói cách khác, Chúa không dạy chúng ta không nên lo xa hay sống một cuộc sống vô trách nhiệm. Trái lại, mọi người có bổn phận phải lo cho tương lai nhưng khi chu toàn bổn phận này chúng ta không nên quá lo lắng về những việc không hiện hữu hay có thể không bao giờ xảy ra để đến nổi cản trở chúng ta làm những ǵ cần phải làm ngay trong giây phút hiện tại. Chúa không ám chỉ rằng tiền bạc là xấu xa bởi v́ chúng là phương tiện để trao đổi cho những nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Tiền bạc chỉ bắt đầu trở thành vấn đề khi việc kiếm tiền trở thành mục đích chính cho cuộc sống. Từ việc tôi muốn được giàu có trở thành tôi phải giàu có. Cũng vậy lo lắng về của ăn cũng không phải là sai trái bởi v́ chúng ta cần ăn để sống. Điều mà Chúa muốn dạy là không nên quá lo lắng cho những ǵ chưa xảy đến. Lo lắng về thức ăn bởi v́ hiện tại tôi rất đói và không có ǵ để ăn th́ rất khác so với việc lo lắng liệu tôi có đủ lương thực cho tháng tới hay năm tới hay không. Lo lắng về sức khoẻ khi tôi đang nằm ở bệnh viện khác với việc lo lắng không biết sức khoẻ của tôi sẽ ra sao trong những năm sắp tới; bực bội v́ không có tiền để trả tiền nhà trong khi chủ nhà đang đứng trước cửa đ̣i tiền nhà cũng khác với việc lo lắng rằng liệu tôi có được giàu có để mua thêm một căn nhà khác hay không.

Chúa mời gọi chúng ta đứng lo lắng quá nhiều về vật chất nhưng trong thực tế một số vật chất như thực phẩm, quần áo nhà cửa, thuốc men lại rất cần thiết cho cuộc sống. Như vậy đừng lo lắng không có nghĩa là chúng ta không cần vật chất, nhưng trái lại, chúng ta rất cần nhưng trong tinh thần của một người cần có nó và dùng nó chỉ khi nào chúng ta thực sự dùng nó để yêu thương, phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nghĩa là chúng ta phải có một tâm hồn tự do thực sự, một khả năng biết xin vâng chỉ cho những sự việc mà chúng ta thực sự cần. Một tâm hồn t́m kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người (Mt 6: 33).


FX Nguyễn Văn Tuyết