Chúc Mừng Giáng Sinh 2009
và Năm Mới Canh Dần 2010

(Liên Hoàn Nhị Khúc)

Nhạc background: "Vũ Điệu Tây Nguyên"
Sáng Tác: Giang Ân với tiếng hát Trần Ngọc

1/2 -

Chúc mừng bạn hữu và dân ta,
Sinh Nhật, Tân Niên, phúc mọi nhà !
Năm mới d́u nhau, vang tiếng hát.
No-el đón Chúa, rộn lời ca.
Nh́n về qúa khứ, khuây thù hận,
Nghĩ đến tương lai, hăy thứ tha.
Giành lại Quê Hương tṛn lănh thổ,
Đồng tâm quyét sạch lũ Nô, Hoa.

2/2 -

Đồng tâm quyét sạch lũ Nô, Hoa.
Kiến thiết Quê Hương, sống thái hoà.
Dân Chủ, Tự Do, vui thịnh đạt,
Ḥa B́nh, Độc Lập, sống thăng hoa.
Văn chương, ǵn giữ từ truyền thống,
Thơ phú, phô bày chữ nước nhà.
Mặc khách tao nhân gom trí tuệ,
Dựng xây Hiên Pháp; sống hoan ca.

Thân ái.

Joseph Duy Tâm
Sydney, Australia,17-12-2009