Chc Mừng Năm Mới Qu Tỵ 2013

Nhạc nền: "Khc Ht Ma Xun"


 

CHC MỪNG NĂM MỚI

(Bi Họa 3 của Joseph Duy Tm)

Trn trọng knh chc Qu Vị v gia đnh một Năm Mới Qu Tỵ trn đầy Phc Lộc, An Khang, Thịnh Vượng như mong ước!

Xin gp họa cng qu thi huynh Từ Phong, Tuệ Quang Tn Thất Tuệ v Đỗ Qu Bi.

 

Năm mới hn hoan đn Cha Xun,

Ta cầu Đất Nước thot m dần;

Nh nh, vui sống trn hoan lạc,

Chốn chốn, ha ca hết mị dn.  

Nam, Bắc; ghe thuyền đầy Biển, Đảo

Lng, Thn; ng la ắp kho, sn.

Thượng, Kinh chia sẻ nguồn ti lộc!

Tố Quốc Việt Nam tuyt thế trần!

 

Sydney, Aiuatralia 07-02-2013

Joseph Duy Tm (www.josephduytam.net)

============================

 

CHC MỪNG NĂM MỚI

(Bi Xưng của T Phong)

 

Ta hy cng vui đn Cha Xun

Chc nhau năm mới đẹp tươi dần

Tự Do lan tỏa ton nhn loại

Hạnh phc chan ha mọi sắc dn

Thế giới ha bnh, tăng tự gic

Năm chu an lạc, giảm tham sn

Lục ha p dụng trong đời sống

Th ci dương gian đẹp tuyệt trần.

..

Knh chc Qu vị v Bảo quyến

Một Năm Mới An Khang , Thịnh đạt,

Sở nguyện tng tm, Sở cầu như .

 

Xun Qu Tỵ 2013 TỪ PHONG

========================

 

Nguyện cầu xun mới

(Bi Họa 1 của Tuệ Quang)

 

Dẫu gượng cũng đnh vui đn Xun,

Thng năm lưu lạc cứ tri dần.

Xt trng c đảng lm suy nước,

Hận thấy t quyền gy khổ dn.

Nhớ qu xưa nhn hoa ngập lối,

Buồn sao nay ngắm tuyết đầy sn!

Nguyện cầu năm mới người mun chốn,

Hưởng phc bnh an đẹp ci trần.

 

Montral, Canada 02/02/2013

Tuệ Quang Tn-thất Tuệ

============================

 

MỪNG XUN

(Bi Họa 2 của LTĐQB)

Knh gửi cc đại huynh Từ Phong ,Tuệ Quang & Dzon Thường. Cũng muốn nối điu cng ba vị khng biết c đủ sức khng nữa. Năm hết tết đến bị sao quả tạ chiếu nặng qu cảm cm lin mien. Mong chư vị may mắn hơn ti.

 

Xin cng vạn vật đn mừng xun

Hy vọng tương lại sng lạn dần :

V nước người ti lo cứu nước !

Thương dn kẻ giỏi gip yn dn

Qun tham  tỉnh mộng bung cuồng  vọng

Kẻ c bừng  mơ bỏ gốc sn

Phật độ người người mau gic ngộ

Hn hoan chung hưởng th vui trần

 

LTĐQB

========================

 

CHC MỪNG NĂM MỚI

(Bi Họa 3 của Joseph Duy Tm)

 

Năm mới hn hoan đn Cha Xun,

Ta cầu Đất Nước thot m dần;

Nh nh, vui sống trn hoan lạc,

Chốn chốn, ha ca hết mị dn.   

Nam, Bắc; ghe thuyền đầy Biển, Đảo

Lng, Thn; ng la ắp kho, sn.

Thượng, Kinh chia sẻ nguồn ti lộc!

Tố Quốc Việt Nam tuyt thế trần!

 

Sydney, Aiuatralia 07-02-2013

Joseph Duy Tm