Chc Mừng Xun Gip Ngọ

2014

Nhạc background: Khc Ht Ma Xun

 

Trn trọng knh chc Qu Vị v cc Bạn xm lng Facebook, vui hưởng một ma Xun Gip Ngọ 2014; trn đầy Phước Lộc, an vui v hạnh phc! Xin gởi đến Qu Vị đi vần đọc cho vui! Vị no c nhả hứngXin mời họa để vui Xun!!!

 

Gip Ngọ đang về biết viết g?

Thi đnh viết tạm mấy dng ni:

Chc mừng Anh Chị vui Xun mới,
Xướng họa đi vần; chấp bt đi
!

***
Chc mừng Năm Mới chc g đy?
Tết đến an vui, phước lộc dầy:
Anh vẫn thanh tao; lời dịu ngọt,
Chị hoi duyn dng; m hy hy!


Con ngoan hiếu nghĩa lun vang vọng.
Chu thảo ti hoa mi ắp đầy.
Thi nhạc trao tnh... duyn thắm thiết.
Đn ca, xướng họa khắp Đng Ty!


Trn trọng knh chc
!

Joseph Duy Tm, Saturday.2
7-01-2014, 04:40 AM

-------------------------------------

(Knh mmời Qu Vị vo thăm Trang Thơ Joseph Duy Tm: www.josephduytam.net =>Mục: Những Nt Thơ Tnh => Để vừa đọc Thơ vừa thưởng thức nhac!)