Phước Lộc Thọ

                            

CHÚC MỪNG
XUÂN MẬU TƯ


Chúc Thi Văn hữu khắp hoàn cầu,
Bành Tổ c̣n ghen kém sống lâu.
Bệnh tật, thuốc thang ngồi loại chót,
Văn chương, phú lục đứng hàng đầu.
Gạo cơm đong đếm, thừa mong ước,
Tiền bạc chi thu, đủ sở cầu.
Con cháu vơ, văn lừng lẫy tiếng,
Sướng nào đẫy giấc suốt canh thâu…

26-01-2008 TRƯỜNG GIANG
===========================


Kính họa 1:

Tân Xuân dâng Chúa vạn lời cầu,
Cho Chị, cho Anh trí nhớ lâu.
Mặc khách văn chương lời ư hợp,
Tao nhân thi phú nghiă tâm đầu.
Trọng niên con cháu vui cung phụng,
Cao tuổi đệ huynh khoái viếng
tâu*.
Rượu quư, trà ngon… dâng thiết đăi,
Danh thơm, tiếng tốt để ngh́n thâu.(ngh́n Thu)

Joseph Duy Tâm
28-01-2008
-----------------------------------------
* Xin phép thay một chữ: "Tâu" ở đây có nghiă:
hàn huyên tâm sự, không phải nịnh hót

==================================

Bài Họa 2::
Chào Xuân Mậu Tư
Du Sơn Lăng Tử xin kính hoa:


Chào Xuân pháo nổ, đẹp toàn cầu,
Chúc hết mọi người, Thọ Phước lâu.
Mai Cúc giao ḥa, vui Tết mới,
Thơ văn xướng họa, điểm Xuân đầu,
Trẻ già hạnh phúc, mừng ngày lễ,
Trai gái se duyên, nối nhịp cầu.
Nông, Sĩ, Công, Thương nhiều thắng lợi,
Bạc tiền, tài lộc đắc doanh thâu.

Du Sơn Lăng Tử
Ngày 27 tháng 1 năm 2008

========================

Bài Họa 3:

VUI XUÂN GÓP TIẾNG
(Kính họa : Chúc Mừng Xuân Mậu Tư
            Của Thi Huynh Trường Giang)


Vui Xuân góp tiếng để yêu cầu
Cộng trả Ṭa Khâm, cướp đă lâu
Phật Tử đấu tranh chưa đoạn cuối
Giáo dân cầu nguyện đă khơi đầu
Bền gan chẳng ngại mưa tầm tă
Vững trí không lo nắng dăi dầu
Thắng lợi, năm này ăn tết lớn
Tà quyền chỉ tịch, chứ không thâụ

01-28-2008 TỪ PHONG