Nhạc background: " Xun Hồng n " với tiếng ht Bch HiềnChc Xun Canh Dần

           (Bi Xướng)

Chc mừng bằng hữu được an khang,
Phc lộc đề đa qu tựa vng.
Ph Lục quanh năm qua Ni Thi,
Thi Văn suốt thng vượt Trường Giang.
Anh em buơn bn vang hồn vũ,
Con chu học hnh động thế gian.
Ước muốn trăm điều đều toại nguyện,
Sống lu trăm tuổi mi giu sang.

Trường Giang (Sng Mồng Một Tết)
========================


Cầu Cho Đất Nước Cường Khang
                    ( Bi Họa 4)

Cầu cho Đất Nước được cường khang,
Lịch Sử vang danh thếp ngọc vng.
Dũng tướng dng mnh gn Biển, Đảo,
Hng binh hiến xc giữ Sơn Giang (giang sơn).
Tiu trừ c Đảng, quen lừa đảo,
Tận diệt tham quan mi dối gian.
Dựng lại Qu Hương ngy thịnh đạt,
Ton dn hạnh phc, sống vinh sang!


Joseph Duy Tm, 17-02-2010 (Mồng bốn Tết)

================================

CHC XUN CANH DẦN
                  (Bi Họa 1)

Chc mừng qu bạn thọ,ninh, khang
Ph , qu Canh Dần thực vững vng
Thơ nhạc phổ trn đầy đại hải ,
Van chương sng tc ngập trường giang ...
Họ hng đạo đức khng hung hiểm ,
Con chu ngoan hiền chẳng c gian
Vững bụng tin vo ni giống Lạc
Qua cơn bĩ cực lại cao sang

LTĐQB, 15 February 2010 11:05:44 AM

============================


Chc Xun Canh Dần

               (Bi Họa 2)

Mừng tuổi mọi người phước, thọ, khang,
Bnh an hạnh phc ngắm nai vng.
Thi n pht lộc, danh lừng lẫy,
Con trẻ hoạnh ti, tiếng giỏi giang.
ịa ma quạt mo, cho khắp phố,
Ln vờn pho giấy, rộn trần gian.
Canh Dần Tết đến vui b bạn,
Ti nặng l x... mặc sức sang.

Du Sơn Lng Tử (Tối Mồng Hai Tết)
16 February 2010 7:00:38 PM

==========================


Tiết Xun Canh Dần

(Bi Họa 3)

Chỉ cầu Tớ khỏe, vẫn bnh khang
No dm tro cao bạc với vng
Ước được qua bờ nhn đại hải
Mong sao nghe bc kể trng giang
Nhn mai hằng tưởng dn ngho khổ
Ngắm cc chớ qun đảng c gian
Tiếng pho, tiếng ln cng sốt ruột
Vui g trước cảnh Tết Xun sang ?

Đng Thin Triết (Tối Mồng Ba Tết)

==========================

Cầu Cho Đất Nước Cường Khang
( Bi Họa 4)

Cầu cho Đất Nước được cường khang,
Lịch Sử vang danh thếp ngọc vng.
Dũng tướng dng mnh gn Biển, Đảo,
Hng binh hiến xc giữ Sơn Giang (giang sơn).
Tiu trừ c Đảng, quen lừa đảo,
Tận diệt tham quan mi dối gian.
Dựng lại Qu Hương ngy thịnh đạt,
Ton dn hạnh phc, sống vinh sang!


Joseph Duy Tm, 17-02-2010 (Mồng bốn Tết)