Đón Mùa Xuân Mới của Xuân Tiên .
Với tiếng hát của Ca Nhạc Sĩ Ngọc-Oanh

CHÚC MỪNG
TẾT DƯƠNG LỊCH 2008
 

Gom lời chúc tụng của trần gian,
Kính chúc Thi Văn Hữu hưởng nhàn.
Ngũ Phúc lâm môn, con Phú Quư,
Tam Đa đáo trạch, cháu B́nh An.
Trai hàng Bác Sĩ, tài chồng chất,
Gái bậc Luật Sư, lộc ngút ngàn.
Thư kiếm truyền gia, danh chói lọi,
Một nhà vinh hiển, vút không gian

SAN JOSE, ngày 01-01-2008
Thay mặt Thi Văn Đoàn Bốn Phương
TRƯỜNG GIANG
=========================


Chúc Mừng Tết Dương Lịch 2008

Kính họa 1: Của Joseph Duy-Tâm

Nguyện xin Thượng Đế của nhân gian,
Ban phước dân Nam cuộc sống nhàn;
Ân Thánh tràn đầy đời thịnh vượng,
Lộc Trời chan chứa kiếp khang an.
Quê Hương đổi Chủ, vàng vô số,
Đất Nước thay Ngôi, lúa bạt ngàn.
Mặc khách Bốn Phương đua xướng, họa…
Thơ ngâm, phú vịnh…thỏa nhân gian.

Sydney, Tân Niên, ngày 02 tháng 01 năm 2008
Joseph Duy-Tâm

=========================

Bài Họa 2: Của LTĐQB

Bắt chước "Cụ Văn" thử rỡn chơi
"Cụ Giang" có giận quở tơi bời
Cũng đành tâm lănh và cam nhận
Được tếu Là ta đủ vốn lời

Đoàn Trưởng chúc hay nhứt thế gian:
Chỉ xin được nhận chữ an nhàn
TAM ĐA ĐÁO TRẠCH e không ổn
NGŨ PHÚC LÂM MÔN ngại chẳng an
TỪ MẪU, LƯƠNG Y lo ức vạn
LUẬT SƯ, CÔNG BỘC việc trăm ngàn
TRUYỀN GIA THƯ KIẾM thêm thù oán
Chỉ chuốc ganh hờn của bọn gian

Trân trọng

LTĐQB