Chuyến Đ̣ Ngang
(Cố Thi Sĩ Hàn-Mạc-Tử xướng.
       Các Thi Nhân cùng góp họa)


Duyên Thơ Gặp Gỡ

(Hoa 7: Joseph Duy-Tâm)


Vận Nước suy vong, lạc đến đây,
Bao Thu canh-cánh, ư mơ say;
Duyên thơ gặp gỡ, cùng tranh đấu,
T́nh bút tương phùng, nguyện góp tay.
Mặc khách đồng tâm, t́m nẽo chính,
Thi nhân nhất chí, chọn đường ngay.
Toàn dân; Nội Ngoại, Ta đoàn kết;
Giải phóng Quê Hương sẽ có ngày.

Joseph Duy-Tâm
06-11-2007
=====================

Chuyến Đ̣ Ngang
( Bài xướng : Hàn Mạc Tử )
 

Chẳng hẹn ḥ sao gặp gỡ đây?
Người thời như tỉnh, kẻ như say
Trong veo làn nước soi đôi mặt
Xa tít quê nhà trỏ một tay.
Tâm sự mới trao, bờ đă đến
Nỗi niềm chưa cạn, khách về ngay.
Ba sinh duyên nợ âu là thế
Một chuyến đ̣ đưa nghĩa một ngày.

Hàn Mạc Tử
====================

Gặp Gỡ
( Hoạ 1: Bạch Loan )


T́nh cờ gặp gỡ ở nơi đây
Lạc giữa rừng thơ thật đắm say
Mặc khách tao nhân cùng góp mặt
Tiểu nhân tục tử cũng ra tay
Tâm t́nh chưa cạn, người đi vội
Trận bút mới bày, chúng phá ngay
Hẹn lại mai sau ta hiệp lực
Trừ gian, thỏa mộng ước bao ngày!

Bạch Loan
====================


Chia Tay
Hoạ 2: Vô T́nh


Hương giang thắm thiết – chốn nầy đây
Đâu rượu giao bôi – bỗng ngỡ say
Nam nữ đôi Trường chung bến nước *
Ngỡ ngàng lưu luyến lúc chia tay
Hè về ba tháng đành xa vắng
Thu đến nay mai ắt gặp ngay
Không nói - t́nh trong như đă hiểu
Nhớ thương hai đứa – biết bao ngày!?

Vô T́nh

--------------------------------------------------------
* Ben Thua Phu - noi Nam Nu hoc sinh Truong Quoc Học va Dong Khanh Hue, thuong di hoc qua ve tren ben nạy (Tôi - hoc tro trong Quang ra thi - Cuu Hoc sinh Truong Quoc Hoc)

====================

Hoạ 3 : Vntvnd
Duyên Nợ Mong Manh


Người nơi phương ấy, ta bên đây
Chửa gặp mà hồn phách đă say
Dơi ánh trăng lên mơ đối bóng
Lần tàng lá rụng ước đan tay
Ôm thơ đuổi bắt thơ tan vội
Níu nhạc săn t́m nhạc vỡ ngay
Duyên nợ tựa hồ làn khói thuốc
Mong manh bám riết tháng, năm, ngày.

Vntvnd
(03/11/2007)
====================

Họa 4: Tuệ Quang
PHÔI PHA


Ba chục năm ṛng lạc tới đây,
Mơ hồ giữa cảnh tỉnh và say.
Nổi trôi vận nước đành trơ mắt,
Khốn khó cơ nhà chịu bó tay.
Những ước thắp đèn soi nẻo tối,
Từng mong đốt đuốc rọi đường ngay.
Một đi là một phen dang dở,
Lần lữa phôi pha cả tháng ngày.

Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ
Montreal, 04/11/2007
====================


Hoạ 5 : LTDQB
CHUYẾN Đ̉ NHÂN NGHĨA


Số trời run rủi gặp nhau đây?
Tiền kiếp nợ duyên đă ngấm say?
Xao xuyến ḷng chàng tràn sóng mắt?
Ngập ngừng ư thiếp lỏng chèo tay?
Trạo nương nào muốn quay thuyền gấp?
Giang khách đâu màng bỏ bến ngay?
Bịn rịn cải kim c̣n quyến luyến?
Chuyến đ̣ nhân nghĩa nhớ muôn ngày!

LTĐQB
====================


Hoạ 6 : Vntvnd
Mộng Ước Đoàn Viên


Non sông lánh nạn lạc sang đây
Trải mấy trăng sầu, mấy cuộc say
Nỗi nhớ cha c̣n ăm ắp ngực
T́nh thương mẹ vẫn trĩu đầy tay
Xưa đêm giă biệt mong qua lẹ
Nay buổi trùng phùng ước đến ngay
Để kẻ chân trời, người góc bể
Ôm nhau tâm sự thoả đôi ngày.

Vntvnd
(04/11/2007)
====================


Hoa 7:
Duyên Thơ Gặp Gỡ


Vận Nước suy vong, lạc đến đây,
Bao Thu canh-cánh, ư mơ say;
Duyên thơ gặp gỡ, cùng tranh đấu,
T́nh bút tương phùng, nguyện góp tay.
Mặc khách đồng tâm, t́m nẽo chính,
Thi nhân nhất chí, chọn đường ngay.
Toàn dân; Nội Ngoại, Ta đoàn kết;
Giải phóng Quê Hương sẽ có ngày.

Joseph Duy-Tâm
06-11-2007