Ci Mộng
(cảm tc)

"Ci Mộng": Thơ Joseph Duy Tm

                 

Nhạc Nguyễn Canh Tn
                       với tiếng ht Thu Hiền

 

Em leo ln đỉnh ct vng,

Ngắm nhn my nước, tơ mng điều chi?

Anh l thi khch tnh si,

Di theo t o xun th em bay.

Lăn tăn sng ct dng đầy,

Lơ thơ mấy sợi trắng my hữu tnh!

Dng em nho-nhỏ, xinh-xinh;

Trong t o trắng trữ tnh, thơ ngy!

Hnh như Anh đ mơ say;

Cng em trong ci mộng đầy tnh thơ !?

 

Joseph Duy-Tm

07-11-2007

 

 

.