Con Tin Chúa Ơi

(Nhạc background: "Con Tin Chúa Ơi")

 

 


1.
Con tin một Chúa trên Trời,
Và tin có Chúa Ba Ngôi đồng quyền.
Chúa Cha, phép tắc vô-biên!
Một lời Ngài phán... thiên-nhiên tựu thành.
Bầu trời, tinh-tú, mây xanh,
Lại thêm trái đất tốt lành cho con.
Ruộng đồng, sông bể, núi non,
Chim trời, cá biển, muôn con thú, cầm.
Chúa thương ban phát Hồng-Ân,
Cho con thừa hưởng thế trần tươi xinh.
Con nguyện giữ vững niềm tin,
Nguyện cầu sớm, tối... đáp t́nh Chúa thương.
Con nay cất bước lên đường,
Tung-hô Danh Chúa bốn phương đất trời.
 

 

 

 

 

 

 

 


2.
Con tin Chúa ở khắp nơi,
Gian-trần, địa ngục, trên trời uy-nghi!
Con tin Con Chúa quyền-uy,
Nhân-từ, độ-lượng, cho đi cuộc đời.
Gian-trần Ngài răo (đi) khắp nơi,
Khuyên-răn, dạy bảo... ban Lời yêu-thương.
Đời Ngài chính là Con Đường,
Là nguồn Sự Sống, t́nh thương Thật-Thà.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.
Cuối đời Ngài về với Cha,
V́ thương, Ngài phái Ngôi Ba Thánh-Thần.
Ủi-an, nâng-đỡ nhân-trần,
Kiện-toàn, thánh-hóa, ban Ân tràn-trề.
Giáo-Hội chính là Hiền Thê,
Ngài luôn thương-mến, vỗ-về, chở-che.
Chúng con thẳng tiến đi về...
Thiên Đàng mới thật là quê mong chờ.
Cùng nhau hợp tiếng tung-hô:
Tôn-vinh Thiên Chúa, con thờ, con ti

Joseph Duy-Tâm