Con Về Tiễn Mẹ
Kính dâng Hương Hồn Thân Mẫu con
(Viết trên chuyến bay từ Sydney, Australia
về Việt-Nam ngày 31-11-2001)

 

Xa-xôi cách mấy khung trời,
Con về tiễn Mẹ xa rời trần gian.
Vượt qua muôn dặm mây ngàn,
Để nh́n lại Mẹ trong quan-tài buồn !
Quặn đau... nước mắt rơi tuôn;
Tim con se lại ... nỗi buồn mênh-mang !

Mẹ trao con chiếc khăn tang;
Để trả nghĩa Mẹ ... cưu-mang chín chiều.
T́nh Mẹ qúa đỗi cao-siêu,
Con sao đền-đáp t́nh yêu Mẹ hiền ;
Tháng ngày tần-tảo truân-chuyên,
Bôn-ba khắp chốn Ba Miền* v́ con !?

Kể từ vận Nước không tṛn...
Con đành xa Mẹ, ĺa Non-Sông nhà.
Mong sao Non-Nước thăng-hoa,
Dân-Tộc hạnh-phúc, chan-ḥa yêu-thương.
Con về với Mẹ, phố-phường,
Với Dân, với Nước ... t́nh thương vuông-tṛn.

Mẹ ơi ! Nay Mẹ chẳng c̣n,
Con xin lạy tạ ... t́nh con chân-thành.
Nguyện xin Chúa Cả nhân-lành;
D́u Mẹ về chốn trường sanh với Ngài.
Tung-hô Danh Thánh Thiên oai
Đă ban cho Mẹ ... bên Ngài, bên con !

Joseph Duy-Tâm
31-11-2001

--------------------------------
*Từ Móng Cái, miền Bắc, di cư vào Rạch Kiến rồi Kiến An miền Nam năm 1954.
Sau đó di chuyển ra miền Trung và định cư tại Cam Ranh, Khánh Ḥa kể từ năm 1956.