Cuộc T́nh Thơ Mộng
(Cảm Tác, tặng Người  Tôi thương!)
Nhac background: “T́nh Yêu Linh Thánh” Thơ Joseph Duy Tâm.Nhạc Phạm Quang Ngọc
với tiếng hát Anh Huy.

 

Anh đến nơi đây; để kiếm Em;

Chiều nghiêng, gợn sóng Hồ êm đềm…!

Đợi chờ Dáng Ngọc; say ân ái…

Sóng ḷng gờn gợn…T́nh ru êm….! 

 

Em hỡi; T́nh Ta như nắng Xuân;

Tia nắng lung linh…Đẹp vô ngần…!

Cuộc T́nh Thơ Mộng…! Gom niềm nhớ…

Để măi thương yêu dáng T́nh Nhân…!!!

 

Joseph Duy Tâm