Cứu Nước
(Bài xướng của Josep Duy-Tâm)

1/4

Trai thanh, gái tú Việt Nam ơi;

Cứu Nước! Hiện nay đă đúng thời.

Khắp chốn; toàn dân đ̣i trả đất,

Mọi vùng; hiền sĩ quyết thay đời…!

Xông lên; săn đuổi cùm bầy Cán…

Vùng dậy; truy tầm xích lũ Ươi* ( * Loài Vượn, Khỉ)

Cả đám Đảng, Đoàn... chuyên cướp giật;

Làm sao xứng đáng sống trên đời…!?

 

2/4

Làm sao xứng đáng sống trên đời…!?

Trọng lú; hành dân rách tả tơi…

Sáng tối lo toan dâng hiến đất,

Ngày đêm suy nghĩ để ǵn ngôi…!

Nam Quan; cống Hán không e nhục,

Bản Dốc; dâng Tàu chẳng sợ tồi !

Đứng đậy; đan tay ta giải phóng…

Dẹp tan Trung Quốc; diệt bầy tôi…!

 

3/4

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…

Một lũ lưu-manh; hăm hại người.

Mưu chiếm “Nhị Sa”*; sai ư Thánh, (* Hoàng-Sa và Trường-Sa)

Toan xâm Đông Hải; nghịch ḷng Trời…!

Rừng vàng, biển bạc… thề ǵn giữ,

Gấm vóc, lụa là… nguyện chẳng lơi.

Nội, Ngoại đâu lưng; cùng đứng dậy…

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…!

 

4/4

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…

Giành lại “Giang-Sơn Việt” đẹp ngời…!

Hùng Sử; ngàn năm vang khắp chốn…

Danh Nhà; muôn thuở rạng nơi nơi…!

Cháu con; hăy nhớ làm hưng thịnh…

Hậu duệ; đừng quên phải thức thời…!

Đoàn kết; cùng nhau ta kiến-thiết…

Quê-Hương hùng mạnh, tiếng vang trời…!

 

Joseph Duy-Tâm, 10-03-2018

========================

 

BÀI HỌA VẬN

(Của Trường-Giang)

1/4-

Đồng bào trân quư của tôi ơi !!

Đoàn kết vùng lên mới kịp thời.

Cả nước đau ḷng v́ đổi chủ,

Toàn dân xót dạ bởi thay đời.

Quê hương băng hoại toàn bọn nó…

Đất nước suy vi rặt lũ ngươi (1)

Giải phóng nhân dân phường cướp cạn,

Oan oan tương báo, đến muôn đời.

 

2/4-

Oan oan tương báo, đến muôn đời,

Ai bắt dân ḿnh mặc áo tơi ??

Đại diện dân quyền mưu giật ghế,

Nhân danh giải phóng tính giành ngôi.

Biên cương bán đứng toàn anh điếc,

Lănh hải buôn non rặt chú tồi.

Xiết chặt ṿng tay hô quyết chiến,

Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi…

 

3/4-

Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi,

Xảo quyệt, điêu ngoa, hiếp đáp người.

Cưỡng đoạt biên cương, mưu chiếm đất;

Xâm lăng hải đảo, tính mua trời.

Quê cha bảo vệ không hề nhác,

Đất Tổ duy tŕ, há chịu lơi.

Phá Tống, b́nh Nguyên gương chói lọi,

Không dung giặc Bắc cướp quê tôi…

 

4/4-

Không dung giặc Bắc cướp quê tôi

Quốc Tổ Hùng Vương măi sáng ngời.

Sông Hát, Hán quân thây vạn chốn,

Núi Nùng, Thanh tặc xác muôn nơi.

Noi gương Trưng Trắc cho vừa dịp,

Theo gót Trần Lê mới kịp thời.

Bản Dốc, Hoàng Sa đang réo gọi,

Ngày đêm thống thiết tiếng kêu trời…

 

TRƯỜNG GIANG, 03-2018


( Mời Quư Vị đọc thêm các bài viết ở dưới phần Thơ và h́nh ảnh )

Cứu Nước


 

Xướng 1/4

Trai thanh, gái tú Việt Nam ơi;

Cứu Nước! Hiện nay đă đúng thời.

Khắp chốn; toàn dân đ̣i trả đất,

Mọi vùng; hiền sĩ quyết thay đời…!

Xông lên; săn đuổi cùm bầy Cán…

Vùng dậy; truy tầm xích lũ Ươi*

Cả đám Đảng, Đoàn... chuyên cướp giật;

Làm sao xứng đáng sống trên đời…!?

Họa 1/4-
Đồng bào trân quư của tôi ơi !!
Đoàn kết vùng lên mới kịp thời.
Cả nước đau ḷng v́ đổi chủ,
Toàn dân xót dạ bởi thay đời.
Quê hương băng hoại toàn bọn nó…
Đất nước suy vi rặt lũ ngươi (1)
Giải phóng nhân dân phường cướp cạn,
Oan oan tương báo, đến muôn đời.


Xướng 2/4
 

Làm sao xứng đáng sống trên đời…!?

Trọng lú; hành dân rách tả tơi…

Sáng tối lo toan dâng hiến đất,

Ngày đêm suy nghĩ để ǵn ngôi…!

Nam Quan; cống Hán không e nhục,

Bản Dốc; dâng Tàu chẳng sợ tồi !

Đứng đậy; đan tay ta giải phóng…

Dẹp tan Trung Quốc; diệt bầy tôi…!

Họa 2/4-
Oan oan tương báo, đến muôn đời,
Ai bắt dân ḿnh mặc áo tơi ??
Đại diện dân quyền mưu giật ghế,
Nhân danh giải phóng tính giành ngôi.
Biên cương bán đứng toàn anh điếc,
Lănh hải buôn non rặt chú tồi.
Xiết chặt ṿng tay hô quyết chiến,
Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi…
 


Xướng 3/4
 

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…

Một lũ lưu-manh; hăm hại người.

Mưu chiếm “Nhị Sa”; sai ư Thánh,

Toan xâm Đông Hải; nghịch ḷng Trời…!

Rừng vàng, biển bạc… thề ǵn giữ,

Gấm vóc, lụa là… nguyện chẳng lơi.

Nội, Ngoại đâu lưng; cùng đứng dậy…

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…!

Họa 3/4-
Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi,
Xảo quyệt, điêu ngoa, hiếp đáp người.
Cưỡng đoạt biên cương, mưu chiếm đất
Xâm lăng hải đảo, tính mua trời.
Quê cha bảo vệ không hề nhác,
Đất Tổ duy tŕ, há chịu lơi.
Phá Tống, b́nh Nguyên gương chói lọi,
Không dung giặc Bắc cướp quê tôi…


Xướng 4/4
 

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…

Giành lại “Giang-Sơn Việt” đẹp ngời…!

Hùng Sử; ngàn năm vang khắp chốn…

Danh Nhà; muôn thuở rạng nơi nơi…!

Cháu con; hăy nhớ làm hưng thịnh…

Hậu duệ; đừng quên phải thức thời…!

Đoàn kết; cùng nhau ta kiến-thiết…

Quê-Hương hùng mạnh, tiếng vang trời…!

 

Joseph Duy-Tâm, 10-03-2018

 

Họa 4/4-
Không dung giặc Bắc cướp quê tôi
Quốc Tổ Hùng Vương măi sáng ngời.
Sông Hát, Hán quân thây vạn chốn,
Núi Nùng, Thanh tặc xác muôn nơi.
Noi gương Trưng Trắc cho vừa dịp,
Theo gót Trần Lê mới kịp thời.
Bản Dốc, Hoàng Sa đang réo gọi,
Ngày đêm thống thiết tiếng kêu trời…

TRƯỜNG GIANG, 03-2018

*****************************************

 

Bức tâm thư gởi Đảng và
những Người yêu mến Sự Thật


LTS:
Chúng tôi nhận được bức thư sau đây của một số du học sinh đang học tại Australia.

Thư mở đầu như sau:
"Cháu chào các Cô Chú và Cha làm ở đài VietCatholic.
Cháu là Lê Thị Thanh Thảo cùng các bạn là Dung, Trâm Anh, Lan Thanh và Thùy Dung. Chúng cháu gồm 5 bạn đang học đại học ở Úc.
Chỉ có ḿnh cháu là không phải đạo Thiên Chúa c̣n 4 bạn khác là đạo Thiên Chúa. V́ bị quá bức xúc với Nhà nước nên chúng cháu viết bức thư này. Chúng cháu muốn gởi để đăng cho cho mọi người cùng đọc, nhưng gởi mà không thấy đăng. Chúng cháu gởi nhiều nơi lắm nhưng cũng chẳng thấy chỗ nào đăng...
Vậy bây giờ cháu xin gởi lại và xin các Cô Chú và Cha đăng giùm cho mọi người cùng đọc tâm tư của chúng cháu để góp tiếng nói với những người tốt.
Kính chúc các Cô Chú và Cha luôn mạnh khoẻ."
 

Lê Thị Thanh Thảo - du học sinh tại Úc.


CHÚNG CHÁU TIẾP TỤC NÓI SỰ THẬT

Kính gởi:
- Những cán bộ UBND Thành Phố Hà Nội
- Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt
cùng tất cả mọi người yêu mến Sự Thật

Chúng cháu là một nhóm sinh viên đang du học ở nước ngoài. Ngày nào chúng cháu cũng theo dơi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết về t́nh h́nh phát triển của quê hương ḿnh. Trong khi theo dơi như thế, chúng cháu mới biết tin về vụ Ṭa Khâm Sứ và Thái Hà. Nhờ được đọc nhiều nguồn tin khác nhau, chúng cháu đă hiểu rơ vấn đề hơn. Chúng cháu cảm thấy rất buồn rầu về thái độ vô liêm sỉ của những cán bộ UBND thành phố Hà Nội - Đảng Cộng Sản Việt Nam đối xử với người dân nói chung và Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt nói riêng.

Chúng cháu cực lực phản đối cách hành xử vô văn hóa và vô nhân đạo của chính quyền Hà Nội trong việc xử lư vụ Ṭa Khâm Sứ và Thái Hà cùng những vụ việc khác tương tự. Chẳng lẽ Đảng Cộng Sản Việt Nam không c̣n ai tài ba hơn, không c̣n ai học cao hiểu rộng hơn, không c̣n ai cao thượng hơn để lănh đạo và giải quyết các yêu cầu của người dân cách hợp lư hợp t́nh và thuận ḷng người sao? Chúng cháu hoàn toàn thông cảm và ủng hộ Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Nhiều sinh viên nước ngoài được chúng cháu thông tin cũng đều ủng hộ Ngài.

Mỗi một dịp hè, chúng cháu cũng có tâm trạng xấu hổ và nhục nhă khi cầm Passport Việt Nam đi các nước khác. Chúng cháu cũng bị soi, bị rọi, bị chiếu… như Giám Mục đă phát biểu. Những bạn bè nước ngoài của chúng cháu pass một hồi lâu chúng cháu mới được qua. Đó là sự thật mà Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt đă nói với tất cả thiện chí của ngài. Thế mà sự thật đó lại bị báo đài trong nước cắt xén và xuyên tạc.

Đất nước Việt nam cần nhiều con người can đảm nói lên sự thật như Giám Mục cùng những người khác đă làm. Chúng cháu rất trân trọng những vị này hơn nhiều cán bộ nhà nước. Và sau khi về nước, chúng cháu sẽ tiếp tục nói sự thật như vậy.

Bây giờ chúng cháu đủ khôn lớn để nhận định rằng báo chí Việt Nam không c̣n là công cụ của nhân dân mà chỉ là công cụ của một phe đảng, một băng nhóm nào đó thôi. Nó không c̣n phục vụ lợi ích của nhân dân nữa mà chỉ phục vụ cho lợi ích của bọn cầm quyền. V́ thế chúng cháu không c̣n tin vào báo chí Việt Nam như xưa nữa. Chúng cháu tự hỏi: ngày nay có lẽ Đảng không c̣n lấy dân làm gốc nữa mà chỉ cậy dựa vào sự tham lam, ích kỷ, gian dối và ngu dốt của các cán bộ đảng viên? Nếu làm như vậy, chắc chắn tuổi đời của Đảng sẽ không thọ được bao lâu nữa mà sẽ tự diệt vong trong nay mai.

Giới trẻ chúng cháu măi măi ủng hộ những người nói sự thật để xây dựng đất nước, cho dù sự thật đó làm "mất mặt" Đảng. Nếu Đảng áp bức người này, sẽ có người khác đứng lên. Đảng hăy xem lại danh sách những người nói sự thật bị Đảng bắt đă dài chưa? Những người đang nói và sẽ nói c̣n dài hơn danh sách ấy nhiều! Muốn đất nước thịnh vượng, dân chúng sống trong hạnh phúc, Đảng cần có những con người liêm chính hơn, cao thượng hơn, hiểu biết hơn để có khả năng lắng nghe sự thật mà người dân tỏ bày. Đảng cần có những người can đảm hơn để lănh đạo đất nước theo Sự thật. Bọn tiểu nhân không thể làm được điều đó!

Sau đây chúng cháu xin gởi một bài hát bằng tiếng Anh (có lời đính kèm) do một người bạn nước ngoài tặng để ủng hộ tinh thần Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt và tất cả những ai đang thay mặt cho người dân nói lên tiếng nói chân thật. Chúng cháu ước ao bài hát này được dịch ra và phổ nhạc Việt Nam để nhiều người cùng hát. Quư vị nào có thể, xin cùng cộng tác với chúng cháu. Xin cảm ơn.

Lê Thị Thanh Thảo - du học sinh tại Úc
 

*************************************

Tôi cũng muốn nói lên sự thật
VietCatholic News (Thứ Sáu 10/10/2008 22:00)

Mặc dù đang sống tại Việt Nam, sau khi đọc bài “Bức tâm thư gởi Đảng và những người yêu mến sự thật” của cô Lê Thị Thanh Thảo đăng trên trang web vietcatholic.net, tôi thấy ḿnh không thể ngồi yên cách hèn nhát được mà cần phải góp tiếng nói cùng với những người yêu nước bày tỏ tâm t́nh với nhà lănh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ai sẽ lên tiếng... Who will speak

Trước tiên tôi xin giới thiệu về bản thân ḿnh. Tôi tên là Trần Quốc Cường, 28 tuổi, quê Thái Nguyên, tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội khoa Văn. Hiện nay tôi đang học cao học và công tác tại TPHCM.
Tôi là con của cán bộ huyện đă về hưu, và cũng như cô Thảo, tôi không phải đạo Thiên Chúa.
Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tôi: không phải đạo Thiên Chúa th́ viết làm ǵ?
Tôi xin trả lời ngay: tôi viết v́ ủng hộ sự thật! Không phải chỉ những người có đạo mới yêu sự thật mà tất cả mọi người đều yêu mến nó.

Mới đây tôi được một đồng nghiệp gởi bài “Bức tâm thư gởi Đảng và những người yêu mến sự thật” của cô Thanh Thảo, một nữ sinh viên du học tại Australia, đăng trên trang web vietcatholic.net. Thế là lần đầu tiên tô