Cứu Nước
(Bài xướng của Josep Duy-Tâm)

1/4

Trai thanh, gái tú Việt Nam ơi;

Cứu Nước! Hiện nay đă đúng thời.

Khắp chốn; toàn dân đ̣i trả đất,

Mọi vùng; hiền sĩ quyết thay đời…!

Xông lên; săn đuổi cùm bầy Cán…

Vùng dậy; truy tầm xích lũ Ươi* ( * Loài Vượn, Khỉ)

Cả đám Đảng, Đoàn... chuyên cướp giật;

Làm sao xứng đáng sống trên đời…!?

 

2/4

Làm sao xứng đáng sống trên đời…!?

Trọng lú; hành dân rách tả tơi…

Sáng tối lo toan dâng hiến đất,

Ngày đêm suy nghĩ để ǵn ngôi…!

Nam Quan; cống Hán không e nhục,

Bản Dốc; dâng Tàu chẳng sợ tồi !

Đứng đậy; đan tay ta giải phóng…

Dẹp tan Trung Quốc; diệt bầy tôi…!

 

3/4

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…

Một lũ lưu-manh; hăm hại người.

Mưu chiếm “Nhị Sa”*; sai ư Thánh, (* Hoàng-Sa và Trường-Sa)

Toan xâm Đông Hải; nghịch ḷng Trời…!

Rừng vàng, biển bạc… thề ǵn giữ,

Gấm vóc, lụa là… nguyện chẳng lơi.

Nội, Ngoại đâu lưng; cùng đứng dậy…

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…!

 

4/4

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…

Giành lại “Giang-Sơn Việt” đẹp ngời…!

Hùng Sử; ngàn năm vang khắp chốn…

Danh Nhà; muôn thuở rạng nơi nơi…!

Cháu con; hăy nhớ làm hưng thịnh…

Hậu duệ; đừng quên phải thức thời…!

Đoàn kết; cùng nhau ta kiến-thiết…

Quê-Hương hùng mạnh, tiếng vang trời…!

 

Joseph Duy-Tâm, 10-03-2018

========================

 

BÀI HỌA VẬN

(Của Trường-Giang)

1/4-

Đồng bào trân quư của tôi ơi !!

Đoàn kết vùng lên mới kịp thời.

Cả nước đau ḷng v́ đổi chủ,

Toàn dân xót dạ bởi thay đời.

Quê hương băng hoại toàn bọn nó…

Đất nước suy vi rặt lũ ngươi (1)

Giải phóng nhân dân phường cướp cạn,

Oan oan tương báo, đến muôn đời.

 

2/4-

Oan oan tương báo, đến muôn đời,

Ai bắt dân ḿnh mặc áo tơi ??

Đại diện dân quyền mưu giật ghế,

Nhân danh giải phóng tính giành ngôi.

Biên cương bán đứng toàn anh điếc,

Lănh hải buôn non rặt chú tồi.

Xiết chặt ṿng tay hô quyết chiến,

Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi…

 

3/4-

Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi,

Xảo quyệt, điêu ngoa, hiếp đáp người.

Cưỡng đoạt biên cương, mưu chiếm đất;

Xâm lăng hải đảo, tính mua trời.

Quê cha bảo vệ không hề nhác,

Đất Tổ duy tŕ, há chịu lơi.

Phá Tống, b́nh Nguyên gương chói lọi,

Không dung giặc Bắc cướp quê tôi…

 

4/4-

Không dung giặc Bắc cướp quê tôi

Quốc Tổ Hùng Vương măi sáng ngời.

Sông Hát, Hán quân thây vạn chốn,

Núi Nùng, Thanh tặc xác muôn nơi.

Noi gương Trưng Trắc cho vừa dịp,

Theo gót Trần Lê mới kịp thời.

Bản Dốc, Hoàng Sa đang réo gọi,

Ngày đêm thống thiết tiếng kêu trời…

 

TRƯỜNG GIANG, 03-2018


( Mời Quư Vị đọc thêm các bài viết ở dưới phần Thơ và h́nh ảnh )

Cứu Nước


 

Xướng 1/4

Trai thanh, gái tú Việt Nam ơi;

Cứu Nước! Hiện nay đă đúng thời.

Khắp chốn; toàn dân đ̣i trả đất,

Mọi vùng; hiền sĩ quyết thay đời…!

Xông lên; săn đuổi cùm bầy Cán…

Vùng dậy; truy tầm xích lũ Ươi*

Cả đám Đảng, Đoàn... chuyên cướp giật;

Làm sao xứng đáng sống trên đời…!?

Họa 1/4-
Đồng bào trân quư của tôi ơi !!
Đoàn kết vùng lên mới kịp thời.
Cả nước đau ḷng v́ đổi chủ,
Toàn dân xót dạ bởi thay đời.
Quê hương băng hoại toàn bọn nó…
Đất nước suy vi rặt lũ ngươi (1)
Giải phóng nhân dân phường cướp cạn,
Oan oan tương báo, đến muôn đời.


Xướng 2/4
 

Làm sao xứng đáng sống trên đời…!?

Trọng lú; hành dân rách tả tơi…

Sáng tối lo toan dâng hiến đất,

Ngày đêm suy nghĩ để ǵn ngôi…!

Nam Quan; cống Hán không e nhục,

Bản Dốc; dâng Tàu chẳng sợ tồi !

Đứng đậy; đan tay ta giải phóng…

Dẹp tan Trung Quốc; diệt bầy tôi…!

Họa 2/4-
Oan oan tương báo, đến muôn đời,
Ai bắt dân ḿnh mặc áo tơi ??
Đại diện dân quyền mưu giật ghế,
Nhân danh giải phóng tính giành ngôi.
Biên cương bán đứng toàn anh điếc,
Lănh hải buôn non rặt chú tồi.
Xiết chặt ṿng tay hô quyết chiến,
Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi…
 


Xướng 3/4
 

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…

Một lũ lưu-manh; hăm hại người.

Mưu chiếm “Nhị Sa”; sai ư Thánh,

Toan xâm Đông Hải; nghịch ḷng Trời…!

Rừng vàng, biển bạc… thề ǵn giữ,

Gấm vóc, lụa là… nguyện chẳng lơi.

Nội, Ngoại đâu lưng; cùng đứng dậy…

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…!

Họa 3/4-
Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi,
Xảo quyệt, điêu ngoa, hiếp đáp người.
Cưỡng đoạt biên cương, mưu chiếm đất
Xâm lăng hải đảo, tính mua trời.
Quê cha bảo vệ không hề nhác,
Đất Tổ duy tŕ, há chịu lơi.
Phá Tống, b́nh Nguyên gương chói lọi,
Không dung giặc Bắc cướp quê tôi…


Xướng 4/4
 

Dẹp tan Trung Quốc, diệt bầy tôi…

Giành lại “Giang-Sơn Việt” đẹp ngời…!

Hùng Sử; ngàn năm vang khắp chốn…

Danh Nhà; muôn thuở rạng nơi nơi…!

Cháu con; hăy nhớ làm hưng thịnh…

Hậu duệ; đừng quên phải thức thời…!

Đoàn kết; cùng nhau ta kiến-thiết…

Quê-Hương hùng mạnh, tiếng vang trời…!

 

Joseph Duy-Tâm, 10-03-2018

 

Họa 4/4-
Không dung giặc Bắc cướp quê tôi
Quốc Tổ Hùng Vương măi sáng ngời.
Sông Hát, Hán quân thây vạn chốn,
Núi Nùng, Thanh tặc xác muôn nơi.
Noi gương Trưng Trắc cho vừa dịp,
Theo gót Trần Lê mới kịp thời.
Bản Dốc, Hoàng Sa đang réo gọi,
Ngày đêm thống thiết tiếng kêu trời…

TRƯỜNG GIANG, 03-2018

*****************************************

 

Bức tâm thư gởi Đảng và
những Người yêu mến Sự Thật


LTS:
Chúng tôi nhận được bức thư sau đây của một số du học sinh đang học tại Australia.

Thư mở đầu như sau:
"Cháu chào các Cô Chú và Cha làm ở đài VietCatholic.
Cháu là Lê Thị Thanh Thảo cùng các bạn là Dung, Trâm Anh, Lan Thanh và Thùy Dung. Chúng cháu gồm 5 bạn đang học đại học ở Úc.
Chỉ có ḿnh cháu là không phải đạo Thiên Chúa c̣n 4 bạn khác là đạo Thiên Chúa. V́ bị quá bức xúc với Nhà nước nên chúng cháu viết bức thư này. Chúng cháu muốn gởi để đăng cho cho mọi người cùng đọc, nhưng gởi mà không thấy đăng. Chúng cháu gởi nhiều nơi lắm nhưng cũng chẳng thấy chỗ nào đăng...
Vậy bây giờ cháu xin gởi lại và xin các Cô Chú và Cha đăng giùm cho mọi người cùng đọc tâm tư của chúng cháu để góp tiếng nói với những người tốt.
Kính chúc các Cô Chú và Cha luôn mạnh khoẻ."
 

Lê Thị Thanh Thảo - du học sinh tại Úc.


CHÚNG CHÁU TIẾP TỤC NÓI SỰ THẬT

Kính gởi:
- Những cán bộ UBND Thành Phố Hà Nội
- Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt
cùng tất cả mọi người yêu mến Sự Thật

Chúng cháu là một nhóm sinh viên đang du học ở nước ngoài. Ngày nào chúng cháu cũng theo dơi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết về t́nh h́nh phát triển của quê hương ḿnh. Trong khi theo dơi như thế, chúng cháu mới biết tin về vụ Ṭa Khâm Sứ và Thái Hà. Nhờ được đọc nhiều nguồn tin khác nhau, chúng cháu đă hiểu rơ vấn đề hơn. Chúng cháu cảm thấy rất buồn rầu về thái độ vô liêm sỉ của những cán bộ UBND thành phố Hà Nội - Đảng Cộng Sản Việt Nam đối xử với người dân nói chung và Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt nói riêng.

Chúng cháu cực lực phản đối cách hành xử vô văn hóa và vô nhân đạo của chính quyền Hà Nội trong việc xử lư vụ Ṭa Khâm Sứ và Thái Hà cùng những vụ việc khác tương tự. Chẳng lẽ Đảng Cộng Sản Việt Nam không c̣n ai tài ba hơn, không c̣n ai học cao hiểu rộng hơn, không c̣n ai cao thượng hơn để lănh đạo và giải quyết các yêu cầu của người dân cách hợp lư hợp t́nh và thuận ḷng người sao? Chúng cháu hoàn toàn thông cảm và ủng hộ Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Nhiều sinh viên nước ngoài được chúng cháu thông tin cũng đều ủng hộ Ngài.

Mỗi một dịp hè, chúng cháu cũng có tâm trạng xấu hổ và nhục nhă khi cầm Passport Việt Nam đi các nước khác. Chúng cháu cũng bị soi, bị rọi, bị chiếu… như Giám Mục đă phát biểu. Những bạn bè nước ngoài của chúng cháu pass một hồi lâu chúng cháu mới được qua. Đó là sự thật mà Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt đă nói với tất cả thiện chí của ngài. Thế mà sự thật đó lại bị báo đài trong nước cắt xén và xuyên tạc.

Đất nước Việt nam cần nhiều con người can đảm nói lên sự thật như Giám Mục cùng những người khác đă làm. Chúng cháu rất trân trọng những vị này hơn nhiều cán bộ nhà nước. Và sau khi về nước, chúng cháu sẽ tiếp tục nói sự thật như vậy.

Bây giờ chúng cháu đủ khôn lớn để nhận định rằng báo chí Việt Nam không c̣n là công cụ của nhân dân mà chỉ là công cụ của một phe đảng, một băng nhóm nào đó thôi. Nó không c̣n phục vụ lợi ích của nhân dân nữa mà chỉ phục vụ cho lợi ích của bọn cầm quyền. V́ thế chúng cháu không c̣n tin vào báo chí Việt Nam như xưa nữa. Chúng cháu tự hỏi: ngày nay có lẽ Đảng không c̣n lấy dân làm gốc nữa mà chỉ cậy dựa vào sự tham lam, ích kỷ, gian dối và ngu dốt của các cán bộ đảng viên? Nếu làm như vậy, chắc chắn tuổi đời của Đảng sẽ không thọ được bao lâu nữa mà sẽ tự diệt vong trong nay mai.

Giới trẻ chúng cháu măi măi ủng hộ những người nói sự thật để xây dựng đất nước, cho dù sự thật đó làm "mất mặt" Đảng. Nếu Đảng áp bức người này, sẽ có người khác đứng lên. Đảng hăy xem lại danh sách những người nói sự thật bị Đảng bắt đă dài chưa? Những người đang nói và sẽ nói c̣n dài hơn danh sách ấy nhiều! Muốn đất nước thịnh vượng, dân chúng sống trong hạnh phúc, Đảng cần có những con người liêm chính hơn, cao thượng hơn, hiểu biết hơn để có khả năng lắng nghe sự thật mà người dân tỏ bày. Đảng cần có những người can đảm hơn để lănh đạo đất nước theo Sự thật. Bọn tiểu nhân không thể làm được điều đó!

Sau đây chúng cháu xin gởi một bài hát bằng tiếng Anh (có lời đính kèm) do một người bạn nước ngoài tặng để ủng hộ tinh thần Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt và tất cả những ai đang thay mặt cho người dân nói lên tiếng nói chân thật. Chúng cháu ước ao bài hát này được dịch ra và phổ nhạc Việt Nam để nhiều người cùng hát. Quư vị nào có thể, xin cùng cộng tác với chúng cháu. Xin cảm ơn.

Lê Thị Thanh Thảo - du học sinh tại Úc
 

*************************************

Tôi cũng muốn nói lên sự thật
VietCatholic News (Thứ Sáu 10/10/2008 22:00)

Mặc dù đang sống tại Việt Nam, sau khi đọc bài “Bức tâm thư gởi Đảng và những người yêu mến sự thật” của cô Lê Thị Thanh Thảo đăng trên trang web vietcatholic.net, tôi thấy ḿnh không thể ngồi yên cách hèn nhát được mà cần phải góp tiếng nói cùng với những người yêu nước bày tỏ tâm t́nh với nhà lănh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ai sẽ lên tiếng... Who will speak

Trước tiên tôi xin giới thiệu về bản thân ḿnh. Tôi tên là Trần Quốc Cường, 28 tuổi, quê Thái Nguyên, tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội khoa Văn. Hiện nay tôi đang học cao học và công tác tại TPHCM.
Tôi là con của cán bộ huyện đă về hưu, và cũng như cô Thảo, tôi không phải đạo Thiên Chúa.
Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tôi: không phải đạo Thiên Chúa th́ viết làm ǵ?
Tôi xin trả lời ngay: tôi viết v́ ủng hộ sự thật! Không phải chỉ những người có đạo mới yêu sự thật mà tất cả mọi người đều yêu mến nó.

Mới đây tôi được một đồng nghiệp gởi bài “Bức tâm thư gởi Đảng và những người yêu mến sự thật” của cô Thanh Thảo, một nữ sinh viên du học tại Australia, đăng trên trang web vietcatholic.net. Thế là lần đầu tiên tôi biết trang web này. Tôi đă mất mấy đêm để đọc các thông tin trên đó. Và từ trang web, người ta cho tôi đường link qua nhiều trang khác.
Đọc xong tôi cảm thấy ḿnh thật xấu hổ và buồn vô cùng v́ tôi nhận ra ḿnh đă bị lừa đảo suốt 28 năm qua!

Thực ra chuyện tranh chấp đất đai trong vụ Ṭa Khâm Sứ và nhà thờ Thái hà giữa người công giáo và chính quyền không lạ ǵ đối với tôi, v́ báo đài trong nước có đưa tin. Nhưng từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ đó là do một số giáo sĩ đă lợi dụng kích động quần chúng làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, và tôi cũng bực tức với lời phát biểu của bác giám mục Ngô Quang Kiệt về tấm hộ chiếu Việt Nam. Nhưng khi đọc những thông tin trên trang web vietcatholic tôi mới thấy cái nh́n của ḿnh quá thiển cận. Ḿnh chỉ nghe được một chiều. Ḿnh bị nhà nước nhồi sọ. Nhất là khi đọc xong bài của bạn Thảo và những bài tâm huyết khác tôi cảm thấy buồn bă và căm tức những cán bộ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; căm tức hệ thống báo đài VN và căm tức cả các ông lớn khác như ông Mạnh, ông Dũng, ông Triết... v́ mấy ông này là đầu sỏ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Chính mấy ông này đă làm ngơ để thuộc cấp của ḿnh làm những việc lừa đảo và hại nhân dân trong thời gian qua.

Tại sao tôi nói thế? Bởi v́ khi ṭa giám mục Hà nội bị quân của các ông phong tỏa để xây công viên, bác giám mục Kiệt đă gởi đơn khẩn cấp kêu cứu các ông, tại sao các ông không chỉ đạo tạm ngưng để xem xét?
Các ông không nhận được đơn hay nhận được mà không đọc?
Các ông mù chữ không đọc được hay đang “bận” uống bia ôm hoặc tắm bùn như ông bộ trưởng GTVT trước đây đă làm?
Tại sao các ông không cho báo chí đăng tin rằng: miếng đất đó trước đây đang phục vụ nhu cầu tôn giáo của giáo hội Thiên Chúa, rồi bị Đảng chiếm dụng?. Và những người này đă kiên nhẫn làm đơn suốt mười mấy năm trời để đ̣i lại, các ông không điếm xỉa mà lại rục rịch xây khách sạn, vũ trường ǵ đó. Đến khi họ không c̣n con đường nào khác đành phải thắp nến cầu nguyện hằng đêm để xin trời phật phù hộ. Khi họ đang cầu nguyện, các ông cho công an đến đánh và xịt hơi cay vào mặt họ.
Tại sao các ông không cho báo chí nói như vậy mà chỉ nói rằng họ là những người không tuân thủ pháp luật, gây mất an ninh trật tự xă hội?

Đợi măi đến khi công viên xây xong, các ông mới gặp mấy giám mục.
Tưởng sẽ giải quyết được ǵ cho họ nhưng cũng không được. Thật là hết nói!
Khi biết đầy đủ thông tin về vụ này, tôi cũng có tâm trạng như cô Thảo: “Chẳng lẽ Đảng Cộng Sản Việt Nam không c̣n ai tài ba hơn, không c̣n ai học cao hiểu rộng hơn, không c̣n ai cao thượng hơn để lănh đạo và giải quyết các yêu cầu của người dân cách hợp lư hợp t́nh và thuận ḷng người sao?”

Về lời phát biểu của bác giám mục Kiệt, tại sao các ông không cho báo chí đăng nguyên văn lời phát biểu của bác ấy mà chỉ cắt xén lấy một câu rồi xuyên tạc theo ư các ông?
Đọc toàn văn lời phát biểu của bác Kiệt, tôi không thấy bác ấy là người phản bội dân tộc, mà phải nói là một anh hùng, v́ bác ấy làm nhiều nghĩa cử cao đẹp. Nhất là khi nghe băng, tôi thấy giọng bác điềm đạm và thẳng thắn chứ không hằn học như mấy phát ngôn viên truyền h́nh tường thuật.
Tại sao các ông làm ngơ để báo chí mạt sát người dân như vậy?
Các ông đă chỉ đạo một cách ngu xuẩn để gây ra tai hại không lường được! Tôi xin phân tích để các ông thấy.

1. Khi đơn phương quyết định xây công viên, các ông chỉ được việc chứ không được người. Nếu đó là công việc liêm chính th́ tại sao, trong khi xây dựng, các ông cho công an đứng dày đặc xung quanh?
Công viên đă xây xong, cây cối xanh tươi, nhưng ḷng các ông có thanh thản không?
Nếu thanh thản th́ tại sao các ông lại tiếp tục cho gắn camera, máy nghe trộm để theo dơi khu vực ṭa nhà của bác giám mục Kiệt?
Nếu các ông đang làm một việc chính nghĩa th́ tại sao lại sợ những người dân b́nh thường? Tại sao các ông không đủ tri thức để tính toán xây dựng một công tŕnh có tiếng khen ngàn đời mà lại xây dựng một công tŕnh bị nguyền rủa muôn thuở?

2. V́ tầm nh́n quá thiển cận nên các ông chỉ thấy người Thiên Chúa giáo đang đ̣i mấy hecta đất chứ không nhận ra họ đang đ̣i công bằng và sự thật cho đất nước! Trước đây th́ không, nhưng bây giờ tôi triệt để tán thành công việc của họ. Đất nước chúng ta c̣n quá nhiều bất công, gian dối, tham nhũng và áp bức... nên rất cần những người dám nói sự thật như bài của cô Thảo: “Đất nước Việt nam cần nhiều con người can đảm nói lên sự thật như Giám Mục cùng những người khác đă làm. Chúng cháu rất trân trọng những vị này hơn nhiều cán bộ nhà nước” . Những người chân chính, bất luận có tôn giáo hay không, rất trân trọng công bằng và sự thật. Họ sẵn sàng chết để bảo vệ những giá trị đó. Một đất nước hùng mạnh phải xây dựng trên công bằng và sự thật.

3. Cũng v́ tầm nh́n quá thiển cận nên các ông chỉ đạo cho báo đài xuyên tạc và mạt sát bác giám mục Kiệt. Các ông tưởng như vậy sẽ làm mất uy tín của họ sao?
Trái lại chính các ông bị mất uy tín. Chính Đảng Cộng Sản bị mất uy tín. Cả hằng ngàn người trẻ, trong đó có tôi, nhờ dịp này đă giác ngộ và nhận ra ḿnh bị lừa đảo suốt mấy chục năm qua. Cô Thảo đă thay mặt cho chúng tôi nói lên điều đó: “Bây giờ chúng cháu đủ khôn lớn để nhận định rằng báo chí Việt Nam không c̣n là công cụ của nhân dân mà chỉ là công cụ của một phe đảng, một băng nhóm nào đó thôi. Nó không c̣n phục vụ lợi ích của nhân dân nữa mà chỉ phục vụ cho lợi ích của bọn cầm quyền. V́ thế chúng cháu không c̣n tin vào báo chí Việt Nam như xưa nữa” .

Lư do khác khiến tôi viết bài này v́ tôi cũng ở trong số những người yêu mến sự thật. Hơn nữa tôi được xă hội xếp vào giới trí thức, ăn lương theo giới trí thức. V́ thế tôi phải suy nghĩ và đánh giá sự việc theo đúng tầm trí thức. Tôi không thể im lặng cách hèn nhát mà phải có trách nhiệm góp sức thông tin sự thật sau khi ḿnh đă nhận ra. Từ khi đọc bài viết của cô Thảo tôi thấy xấu hổ với chính ḿnh! Tại sao một cô bé c̣n đang ngồi ghế nhà trường mà nhận ra sự thật và lên tiếng bênh vực, c̣n ḿnh th́ không? Tôi thấy ḿnh không thể để một chế độ gian dối đè đầu đè cổ măi nữa. Tôi phải đứng lên giải thoát chính ḿnh và đẩy lui sự gian dối. Tôi hoàn toàn khâm phục tinh thần kiên cường của bạn Thảo. Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhiều người đóng góp tiếng nói chân thật cho đất nước Việt Nam thân yêu. Có nhiều người như vậy, tôi hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh bị áp bức và gian dối như hôm nay.

Tôi xin ai đọc bài này vui ḷng gởi cho những người khác, nhất là những người ở trong nước, để họ không c̣n bị nô lệ bởi một chế độ đầy bất công và lừa bịp nữa. Tôi xin các báo đài trong nước hăy đăng bài của tôi để phổ biến đến mọi người.

Tôi cũng xin cám ơn cô Thảo. Cám ơn trang web vietcatholic cùng những trang web khác tôi đă đọc. Xin cám ơn tất cả những người đă và đang nói sự thật, dù họ thuộc tôn giáo nào hay không có tôn giáo. Nhờ họ mà tôi t́m lại được chính ḿnh.

TPHCM ngày 10.10.2008

Trần Quốc Cường, B́nh Thạnh

Địa chỉ mail lien lạc: trqcuong95@yahoo.com
Trần Quốc Cường
 

********************************************

Đảng Tự Do Dân Chủ Việt Nam

Tuyên Cáo

Về hiện t́nh lâm nguy của Tổ Quốc và Hiệp thông cùng toàn thể Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

Nhận định:

1.      Đảng Cộng sản độc tài, tàn bạo đă gây ra vô vàn tội lỗi đối với Dân Tộc Việt Nam suốt hơn 70 năm qua. Nay, vẫn tiếp tục lao vào các tội ác: Quỳ mọp, cam tâm dâng biển, bán đất cho bọn bành trướng Trung Cộng để ḥng, mong được chúng bảo kê quyền, ngôi, chức vị nhằm cướp bóc quốc sản, hăm hại đồng bào, tàn phá đất nước.

Hiện t́nh, Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy trong muôn vàn khốn khó trước những diễn biến phức tạp từ quốc nội đồng thời lại bị sức ép, uy hiếp, đe dọa nhiều phía từ lân bang và quốc ngoại.

2.      Tôn giáo là thế giới Tâm Linh của nhân loại, đă hiện hữu và phát triển qua hàng ngàn năm. Biết bao thế lực đen tối, tàn bạo khắp thế giới trong đó Cộng Sản đă t́m mọi mưu mô, chước quỷ, phương kế ác độc nhằm triệt tiêu, huỷ hoại. Nhưng TÔN GIÁO vẫn trường tồn.

Gần một năm nay đảng CSVN do sự THAM LAM - XUẨN ĐỘNG đă đồng loạt giở tṛ ti tiện liên tục đánh phá, hăm hại các TÔN GIÁO Việt Nam. Và, sự kiện Linh Địa Thái Hà cùng Toà Khâm Sứ ở Hà Nội là một bằng chứng tội ác không thể chối căi được. Do đó, cần phải lên án và cảnh báo đến toàn thể nhân loại tiến bộ.

Đồng thuận nhận định trên, nay tổ chức đảng Tự Do – Dân Chủ Việt Nam Khẳng Định và Tuyên Cáo:

1.      Hơn 3 triệu Km2 Biển Đông gồm hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam.

Biển Đông là vị trí an ninh, quốc pḥng quan trọng và là khu vực giàu tài nguyên, khoáng, hải sản, khí đốt sẽ thay thế vùng Vịnh Trung Đông ở thế kỷ XXI. Nơi quyết định sự sống c̣n cho tương lai phát triển Việt Nam. Đây là di sản, quốc sản của tiền nhân, cha ông chúng ta đă ǵn giữ hàng trăm năm lưu truyền lại cho các thế hệ dân tộc bảo vệ, khai thác.

2.      Bất cứ đảng phái nào cầm quyền hoặc tổ chức chính trị, tôn giáo, liên đới hữu quan cố t́nh dâng, bán hay tạo điều kiện cho ngoại bang xâm lấn đều phải chịu tội trước lịch sử dân tộc Việt Nam.

3.       Bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ phải bị Toà án quốc gia Việt Nam xét xử và trừng phạt thích đáng:

a/ Nếu, không đ̣i được Trung Cộng trả lại Biển Đông và hàng trăm Km2 biên giới Việt Trung (căn cứ vào bản đồ trước và trong thời kỳ Pháp thuộc c̣n lưu trữ)

b/ Nếu, trong tháng 10 – 2008, Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng CSVN) đến Bắc Kinh vẫn cam tâm kư kết thực thi, cụ thể hoá các văn bản, chi tiết hoá các hiệp ước có liên quan đến những vụ dâng bán đất, biển trước đây hoặc tiếp tục mở đường vô điều kiện  cho Trung Cộng ngày càng xâm lấn sâu hơn vào lănh địa, xă hội, con người Việt Nam

c/ Nếu, đảng Cộng Sản Việt Nam để phát sinh ra cuộc chiến Việt – Trung thảm khốc và thất bại.

4.      Hiện t́nh mâu thuẫn nội bộ giữa hai đảng Trung Cộng và Việt Cộng đang bước vào thời điểm cam go, nguy biến khó lường hết. Bởi những kẻ cầm quyền là kẻ cướp, độc tài luôn bất chính. Chúng sinh tồn trong bất minh với sự tham lam tột cùng không thể dừng lại được trong hệ  thống bất hảo, bất lương.

5.      Hơn nửa thế kỷ qua, đảng Cộng Sản Việt Nam đă chi phí với số liệu giá trị tiền, của, vật chất  cho mục đích tàn phá CON NGƯỜI và VĂN HOÁ Việt Nam mà cho đến nay vẫn không tổ chức, hiệp hội nào thống kê nổi. Hiện t́nh, chúng đang tuyên truyền, nhồi nhét vào đồng bào các giới những „viên độc dược“: Ổn định, phát triển, bạo loạn… khiến cho một bộ phận xă hội, cộng đồng không c̣n đủ khả năng tri thức, tâm trí để nh́n thấy được CÔNG LƯ - SỰ THẬT.

6.      Bất cứ nơi nào c̣n thể chế Cộng Sản cai trị th́ nơi ấy không bao giờ có B̀NH YÊN - HẠNH PHÚC và PHÁT TRIỂN thực sự:  Một quốc gia ổn định phải có nền tảng xă hội  đạt được trên 60% những điều đă ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Một đất nước phát triển phải có tŕnh độ phổ cập toàn dân từ cấpTrung học và b́nh quân thu nhập trên 10.000 Dollar/ Người/ Năm (CHXHCN Việt Nam chưa phổ cập cả nước hết cấp I và b́nh quân thu nhập chưa đạt 600 USD/ Người / Năm). Một quốc thể bị bạo loạn là do vũ khí, quân đội, công an bị một thế lực độc đảng, độc tài, độc quyền hay tổ chức, hiệp hội không minh bạch nắm giữ hoặc chi phối bất chính.

7.      Việt Nam chỉ có thể phát triển thực sự khi có một xă hội ĐA NGUYÊN – ĐA ĐẢNG. Và, chỉ có một thể chế đa đảng mới có điều kiện để gạn đục , khơi trong, loại trừ tội ác nhằm phát huy được tối đa sức mạnh, trí tuệ, tài năng c̣n tiềm tàng trong toàn thể dân tộc.

8.      Chính đảng Tự Do Dân Chủ Việt Nam xin được hiệp thông và ủng hộ sự cầu nguyện cùng cuộc hành tŕnh t́m đến SỰ THẬT và CÔNG LƯ của toàn thể cộng đoàn GIÁO DÂN Việt Nam.

9.      Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải trao trả địa danh hợp pháp của Toà Khâm Sứ Hà Nội để nơi đây Dân Chúa Việt Nam xây dựng một Toà Thánh – Lâu Đài nguy nga tương xứng với nền văn minh ngàn năm văn hiến Thánh Địa Thăng Long. Nơi hội tụ, nguyện cầu cho tâm linh thanh thoát của hàng triệu Giáo Dân Việt Nam cùng hàng trăm triệu lượt du khách thăm viếng, du lịch khắp thế giới đến chiêm ngưỡng. Sự lợi ích xă hội trăm năm, ngàn năm sau khôn kể.

10.Tổ chức đảng Tự Do – Dân Chủ Việt Nam xin được chia xẻ và hiệp thông với các vị lănh đạo tinh thần các Tôn Giáo Việt Nam đang bị Cộng Sản truy bức, hăm hại cùng ngài Tổng giám mục công giáo Hà Nội, Ngô Quang Kiệt: Chỉ có ánh sáng của SỰ THẬT và CÔNG  LƯ mới đẩy lùi được TỘI ÁC. Kính chúc Dân Chúa Việt Nam luôn chân cứng, đá mềm và vững NIỀM TIN

Làm tại Berlin ngày 3.10.2008

T/M HĐLĐ ( Bộ phận hải ngoại)

Chủ tịch

Trần Tỉnh - Lê