Đa

Vương

Tnh

Sầu

Nhạc nền: "Cho Người Tnh Xa"

 

Sương khuya nhỏ nhẹ giọt tnh,

Lung linh nh Nguyệttrở mnh nhi đau!

Mnh Ai thao thức canh thu;

Mong Ai sẽ đến gii sầu nhớ thương!

Người ơi; c hiểu đm trường,

Thời gian v tận đa vương tnh sầu!?

 

NTKCD 30-07-2012