ĐAN TAY KIẾN QUỐC
Joseph Duy Tâm kính họa 20 bài: “Lănh Địa Chia Lià”
của thi hữu MLĐ San Jose, Hoa Kỳ.

( Nhạc background: "Trả Ta Sông Núi" )

1/20

Đất Nước Việt Nam sắp mất rồi;

Kể từ "Hiệp Định Xin Làm Tôi"...! (1)

Đảng, Đoàn ngu muội, sao không thoái;

Bác, Đảng u mê; cứ măi ngồi…!?

Hán chiếm Thác, Biên (2) đều phải chịu, (2)

Tàu xâm Đảo, Biển cũng đành thôi.

Sa-Sa, Đông Hải (3) là kho bạc,

Nhớ giữ vẹn nguyên… Hỡi lũ tồi...!

2/20.

Lũ tồi u tối, nhủ như không,

Luồn cúi Tàu Ô để lập công:

Cống biển, dâng rừng… thu "Nhân Tệ". (4)

Buôn dân, bán Nước… vét kim, đồng.

Ngày đêm áp chế người lao động,

Sáng tối đua tranh Cán nhảy rông. (5)

Đất Nước hoang-tàn trong tụt hậu,

Không hề nghĩ tới; một bầy ngông...!

3/20.

Bầy ngông Tổ Vượn, (6) muốn thành người,

Nhưng thiếu lương tâm, thật hổ ngươi.

Quốc-pháp lách-luồn, loài rắn hổ,

Gia-quy lươn-lẹo, bọn Đười Ươi.(6)

Tự-Do; cướp bóc, ôi căm ghét,

Dân-Chủ; xích xiềng, qủa nực cười !

Lẽ sống Nhân-Quyền đều khóa chặt,

Độc tài, Bác Đảng… Vểnh cười tươi...!

-------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1). “Hiệp-Định Xin Làm Tôi”: Hiệp-Định Thành-Đô 1990; Nguyễn-Văn-Linh; Tổng Bí Thư Đảng Cộng-Sản Việt-Nam xin cho Việt-Nam được là một Tĩnh Tự-Trị thuộc Tàu Cộng…!

(2). Thác, Biên: Thác Bản-Dốc và các Vùng ven biên Miền Bắc giữa Việt-Nam và Trung-Cộng.

(3). Sa-Sa, Đông-Hải: Hoàng, Trường-Sa và Biển-Đông.

(4). “Nhân Tệ”: Đồng Nhân-Dân Tệ của Trung-Cộng

(5). Cán nhảy rông: Bọn Cán Bộ CSVN; ăn chơi, đàng-điếm.

(6). Vượn hay Đười-Ươi: Là Thuỷ-Tổ của Cộng-Sản theo Thuyết DarWinism.của Charles Darwin.

 

4/20

Cười tươi; hút máu của toàn dân;

Cướp của, ruộng, vườn tạo ấm thân.

Đất Tổ; rừng vàng đành cống hiến,

Quê Cha; biển bạc lại chia phân.

Một bầy lang sói; gây thương tích,

Cả bọn Satan; tạo oán ân….!

Hỡi Ḍng Hồng-Lạc con Mẹ Việt,

Cùng nhau tiêu diệt “Qủy Hồng trân”...! (7)

5/20

Hồng-trần khúc khủy, lại chông gai,

Dân Việt ly Hương; đă kéo dài…

Bởi bọn Hồ, Mao gây nghiệp chướng,

Do bầy Chinh, Duẫn tạo ách-tai…!

Quê-Hương rách-nát, ngàn oan-nghiệt;

Đất-Nước điều-tàn; vạn thống-hài...!

Lớp-lớp, hàng-hàng dân bới rác,

Ma-cô, đĩ-điếm… nhất, (8) không hai…!

6/20

Không hai; đệ nhất thói vô t́nh,

Chính hắn; cáo Hồ từ bẩm sinh.

Cơng rắn cắn Cha; không thấy nhục,

Mời voi giày Mẹ; lấy làm vinh.

Tất-Thành đĩ-điếm… ô Danh Việt !

Ái-Quốc dâm-ô.... nhiễm Sử Ḿnh.

Con cháu Lạc Hồng mau hiệp sức,

Vùng lên cứu Nước kẻo Tàu khinh...!

 ----------------------------------------------

GHI CHÚ:

(7). Quỷ Hồng trân: Cộng-Sản Việt-Nam là Bọn Quỷ Đỏ trân-tráo, lưu-manh…!

(8). Nạn Ma-Cô, Đĩ-điếm; làm nô-lệ t́nh-dục… dưới thời Cộng-Sản Việt-Nam cai trị… đứng đầu thế giới, không Nước nào sánh kịp…!

 

7/20

Tàu khinh; măi lấn Quê-Hương Ta,

Con cháu Lạc-Hồng chung một Nhà.

Gái đảm; giành về Quan, Bản Dốc,

Trai hùng; lấy lại Hoàng, Trường Sa.

Ông Cha hiến máu; ǵn Cương-Thổ,

Hậu duệ dâng xương; giữ Quốc-Gia.

Nội Ngoại đồng-tâm cùng đứng dậy,

Xua tan Trung Quốc; quyết xông-pha...!

8/20

Xông-pha diệt Hán; thỏa hờn-căm,

Đă kiếp giăng tơ… trút dạ tằm...!

Nghe Quốc thất-thanh, ḷng quặn thắt;

Nh́n Ve rũ cánh; mắt đăm-đăm…!

Sơn-Hà ngăn-cách, hoài u-uẩn;

Tổ-Quốc chia xa; măi biệt-tăm…

Đến lúc quay về xung chiến-trận,

Cứu Dân, cứu Nước; “Thoát mi đằm”...! (9)

9/20

Mi đằm ngọc lệ… (9) v́ Quê-Hương;

Hơn sáu mươi Năm chịu gió sương. (10)

Hồ Tặc mời Mao (11) về dẫn mối;

Đảng, Đoàn gọi Marx (11) đến đưa đường:

Gái tân cống Bác, làm “hộ lư”, (12)

Trai tráng giao Anh xung chiến trường.

Trinh nữ trao đi… đầy túi bạc,

Dân công, ốm đói… chết tang thương...!

---------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(9). “Thoát mi đằm”: Thoát nạn tang-tóc và khóc thương cho Dân-Tộc Việt…!

(10). Hơn sáu mươi năm: Từ ngày 02-09-1945 đến 2008 đă là 63 năm, toàn Dân Miền Bắc đă bị Cộng Sản thống-trị khắc nghiệt, nghèo đói qua việc “Cải-Cách Rưộng Đất” và “Nhân-Văn Giai-Phẩm”.v.v… Và Miên-Nam từ ngày 30-04-1975 cho đến năm 2008; đă là 33 năm.

(11). Mao, Marx: Mao-Trạch-Đông và Kark Marx.

(12). Gái tân cống Bác làm “họ-lư”: Dưới triều-đại Hồ-Chí-Minh; gái trịnh được đem dâng cho Hồ Tặc giải-quyết sinh-lư; nhiều cô sau khi Hồ chơi xong; giao cho đàn em chơi tiếp và sau đó bị giết mất xác… Thật vô nhân đạo…!

 

10/20

Tang-thương, khốn-đốn… bởi v́ đâu…?

Nhắc đến ḷng đau, lại tủi sầu…!

Đất-Nước ngày càng thêm mất-mát…

Quê-Hương măi trọn…? Khó mong cầu…!

Ước-mơ Đất Mẹ thôi bi-lụy;

Mong-mơi Dân Nam hết đớn đau…!

Lạy Chúa, Phật, Trời;  xin giáng phúc…

Giúp đoàn con Việt thoát “bể-dâu”…! (13)

11/20

Bể-dâu, khổ-ải buổi tân-thời,

Cả Nước; Dân oan đẵm lệ rơi…!

Lớp-lớp người già, chờ xử kiện,

Hàng-hàng trai trẻ, ngóng kêu Trời...!

Công-an xua-đuổi, không thụ án;

Thẩm-phán làm ngơ, chẳng cứu đời…!

Cộng-Sản Độc-Tài: Phường đạo tặc; (14)

Buôn dân, bán Nước; (14) túi hoài vơi !!!

12/20

Hoài vơi, cướp măi… tạo bi-thương;

Dân chúng lầm-than khắp ngă đường.

Đám trẻ (15) đói meo; lo bới rác,

Người già (15) run-rẩy; kiếm t́m lương.

Cán, C̣; (16) phè-phởn trong nhà thổ,

Hành-khất lo-toan dưới gió sương…!

Ly Xứ, canh thâu thương Mẹ Việt;

Bao giờ thoát ách bọn Ma Vương…!? (17)

------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(13). “bể-đâu”: Thoát cảnh khổ-ải, cơ-cực, nghèo đói.v.v…

(14). Cộng-Sản Độc-Tài: Phường đạo-tặc: Đảng Cộng-Sản Việt-Nam là một Đảng Cướp; chuyên buôn Dân và bán Nước… lấy tiền chia nhau. Nhưng túi tham của Bọn Chúng không bao giờ đầy…!

(15). Đám trẻ, Người già; kiếm t́m lương: Già trẻ ngày đêm lo bới rác, để kiếm cái ăn hàng ngày với cơm thừa, canh cặn…!

(16). Cán, C̣: Trong khi đó bọn Cán-Bộ Cộng-Sản ăn chơi phè-phởn và ngụp lặn trong các Động Đĩ-Điếm… khắp Nước…!

(17). Bọn Ma-Vương: Đảng Cộng Sản Việt-Nam.

13/20

Ma Vương Cộng-Sản (17) ở đời này,

Phá-phách từ Đông đến cơi Tây.

Ly-tán con người; xa Tổ-Quốc…

Chia-ly gia súc; sống lià bầy…!

Quê nhà; g̣-bó như ngục-thất,

Xứ lạ; tự nhiên tựa cỏ cây.

Khắc-khoải… nhờ mây trao nỗi nhớ;

Thương Cha, nhớ Mẹ… dáng hao-gầy !

14/20.

Hao-gầy, ly-xứ; chẳng riêng ta,

Mộng-mị hằng đêm; thấy cảnh nhà:

Thượng-cấp tranh em, mồm khoác-lác;

Bề-tôi đoạt của, miệng ba-hoa…!

Bạch-Đằng thủy chiến, danh hoài rạng,

Thành Cổ (18) bôn-tập… Sử không nḥa…!

Việt-Cộng ngày nay quên Quốc-Tổ,

Rước Mao, thỉnh Max; hại Ông, Cha…!

15/20.

Ông, Cha dựng Nước; giống Hùng Vương.

Hơn bốn ngh́n năm giữ mối rường…!

Tấn Bắc; Văn-Lang lập lănh-thổ,

Xua Nam; Âu-Lạc vạch biên cương…!

Sơn-Hà gấm-vóc; trai trung dũng,

Tổ-Quốc anh-hùng; gái đảm đương.

Dân Việt ngàn năm danh tỏa sáng;

Đuổi Tàu để được sống yêu-thương…!

-------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(18). Thành Cổ”: Chiến Tích Cổ Thành Quảng-Trị… Tết Mậu-Thân 1968.

 

16/20.

Yêu-thương Tổ-Quốc Việt-Nam ḿnh,

Đến lúc toàn Dân sống văn-minh.

Làm việc; trai thanh luôn lịch-lăm…

Học hành, gái tú măi tươi-xinh…!

Thành tài; góp sức ǵn sông núi,

Nên phận; dâng công đổi t́nh-h́nh…!

Sự nghiệp Ông Cha từng tạo-dựng;

Cháu con phải giữ vẹn quang-vinh…!!!

17/20.

Quang-vinh Âu-Lạc; măi c̣n đây,

Diệt Hán; tựa như giẵm cỏ cây…!

Trưng-Trắc; quyết-tâm trừ “cẩu Định”… (19)

Ngô-Quyền;  nhất-chí diệt “Thao cầy”…! (20)

Tổ-Tiên, muôn-thuở ngời danh Sử;

Hậu-Duệ, ngàn đời sáng phương Tây…!

Bốn bể, năm châu “Dân Tỵ-Nạn”; (21)

Làm nên “Lịch-Sử Việt” (21) sau này…!

18/20.

Sau này “hồ-thỉ với tang-bồng”; (22)

Trai Việt kề vai giữ Núi Sông…!

Lấy lại Nam-Quan rừng bát ngát,

Thu về Hoàng-Đảo, Biển… mênh mông…!

Xây nên “Thành Bản” (23) miền cực Bắc,

Tái-thiết “Lầu Ngọc” (24) chốn Viễn-Đông…!

Đất Nước hùng cường, tuôn mạch sống;

Rạng danh muôn-thuở giống Lạc-Hồng…!

-------------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(19). Cẩu-Định: Thái-Thú Tô-Định của nhà Đông-Hán.

(20). Hoàng-Tháo (hay Hoàng-Thao): Là Thái-Tử của Vua Nam-Hán Lưu-Cung; bị Ngô-Quyền giết chết tại sông Bạch-Đằng trong trận thủy chiến năm Tân-Măo 931 sau Tây Lịch.

(21). “Dân Tỵ-Nạn” làm nên “Lịch-Sử Việt”: Hậu-Duệ VNCH như Tướng Lương-Xuân-Việt và Khoa-Học-Gia Dương-Nguyệt-Ánh.v.v… Sẽ là nên “Lịch-Sử Việt” nơi Hải-Ngoại và Quê-Hương Việt-Nam sau này…!

(22). “ Hồ-Thỉ với Tang-Bồng”: Hồ-Thỉ là chí làm trai. Tang là cây Dâu; dung làm Cung. Bồng là Cỏ Bồng; dung là đưôi mũi Tên. Ư nói ch1 làm trai vùng-vẫy bốn phương tiêi-diệt giặc thù…!

(23). Xây nên Thành Bản: Lấy lại toàn “Khu-Vực Thác Bản-Dốc” và xây nên Thành-Thị nơi iên-cương cực Bắc.

(24). Tái-thiết “Lầu-Ngọc” chốn Viễn-Đông: Xây-dựng lại Thủ-Đô Sài-G̣n; đă được mệnh danh là “Ḥn Ngọc Viễn-Đông”…!

 

19/20.

Lạc-Hồng: (25) Tổ-Phụ của Quê-Hương,

Con cháu đầy đoàn; khắp tứ phương…!

Muôn-thuở kiêu-hùng ǵn “Biển, Đảo”, (26)

Ngàn năm quyết-chí giữ biên-cương…!

Bắc-Kinh chớ tưởng… mưu gian-trá,

Trung-Quốc đừng ḥng… thói bất-lương…!

Cộng-Sản Việt-Nam dù khuất-phục, (27)

Toàn Dân; Nội, Ngoại sẽ lên đường…! (27)

 

20/20.

Lên đường nối nghiệp của cha ông,

Quyết-chí đâu-lưng giữ Núi-Sông…!

Dẫu có tan thây; tràn máu đỏ,

Dù cho banh xác; nát tim hồng…!

Toàn dân xung-kích, t́m Tàu-Cộng;

Cả Nước vùng lên, diệt Hán Mông…!

Giết sạch giặc Tàu; cho bỏ hận,

Đan-tay kiến Quốc, thỏa muôn ḷng…!

 

Joseph Duy Tâm. Sydney, Australia 01-08-2008

------------------------------------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(25). Lạc-Hồng: Là Lạc-Long-Quân, con của Lộc-Tục; tức là Vua Kinh-Dương-Vương của Nước Xích-Quỹ (Việt-Nam ngày nay); là Tổ-Phụ của Dân Tộc Việt-Nam.

(26). “Biển-Đảo”: Là iển-Đông và các quần-đảo Hoàng-Sa, Trường-Sa, Phú-Quốc.v.v…

(27). Cho dù Nguyễn-Phú-Trọng và Đảng Cộng-Sản Việt-Nam đă đang-tâm bán Nước Việt cho Tàu-Cộng. Nhưng trên 90 triệu người Việt từ Hải-Ngoại cho đến Quốc-Nội sẽ không khoanh tay đúng nh́n hoạ mất Nước…! Trái lại sẽ cùng vùng lên giàng lại Quê-Hương Việt-Nam đẹp ngời từ tay Trung-Cộng…!


Sydnet, Australia 01-08-2008
Joseph Duy Tâm

*************************

LĂNH HẢI CHIA L̀A (20 BÀI HỌA 1)
của Trường Giang


H1/20-
Quần đảo Hoàng Sa đă mất rồi !!
Trường Sa tiến cống nữa là đôi…
Gia quy tan nát sao c̣n đứng ?
Quốc Pháp ḅng bong vẫn cứ ngồi !
Đất Tổ Đoàn buôn, già phải chịu ??
Quê Cha Đảng bán, trẻ đành thôi ??
Tham quyền cố vị chôn ṇi giống,
Chết quách cho xong, hỡi bọn tồi.

H2/20-
Bọn tồi đầu óc rỗng như không,
Sấp mặt xun xoe kiếm chút công…
Lạy Mỹ, chẳng qua ham vét bạc,
Van Tàu, âu chỉ thích vơ đồng.
Trá h́nh cướp của toàn luồn bậy,
Dấu mặt giết người, rặt chạy rông.
Quốc Tổ Hùng Vương không đoái tưởng,
Chỉ cần chật két, thỏa cuồng ngông…

H3/20-
Cuồng ngông loài thú học làm người,
Quốc nhục triền miên bởi lũ ngươi.
Dân chủ vùi sâu, loài rắn rết,
Nhân quyền chôn chặt, giống đười ươi.
Năm Châu phát triển, già c̣n khóc,
Bốn Bể phồn vinh, trẻ hết cười.
Khoác lác càng nhiều, càng lợm giọng
Mặt đen như mực, khó nên tươi…

H4/20-
Nên tươi vẻ mặt với toàn dân,
Sĩ khí đừng chôn để ấm thân.
Bờ cơi v́ đâu đành cắt đoạn ?
Biên cương hà cớ chịu chia phân ?
Minh Triều cướp đất toàn gây oán,
Mông Cổ xâm lăng chẳng tạo ân.
Đất Tổ, Quê Cha ṇi giống Việt,
Luôn luôn toàn vẹn chốn dương trần…

H5/20-
Dương trần dù lắm hố, nhiều gai,
Quyết đạp gian truân, dẫu kéo dài.
Bởi giống Nguyên Mông gây khổ ải,
V́ ṇi Hán Măn tạo trần ai.
Giang sơn đồ thán, toàn bi lụy,
Xă tắc khuynh nguy, rặt thống hài.
Nhào nặn tha nhân thành xảo trá,
Gian hùng đệ nhất, quyết không hai…

H6/20-
Quyết không hai dạ mới chung t́nh,
Phản bội quê hương, loại súc sinh.
Tranh đấu cứu dân là hết nhục,
Quy hàng bán nước, chẳng c̣n vinh.
Chí Minh trát mực Non sông Việt,
Hưng Đạo tô son Quốc sử ḿnh.
Chống giặc ! toàn dân vùng đứng dậy,
Diệt quân xâm lược kẻo người khinh…

 

H7/20-
Kẻo người khinh miệt nước Nam ta,
Bảo vệ thanh danh, giữ đất nhà.
Nỗi hận không c̣n Hồ Bản Giốc,
Mối sầu đă mất Đảo Hoàng Sa.
Ông cha đổ máu ǵn cương vực,
Con cháu phơi xương giữ Quốc gia.
Cả nước diệt thù chung ư chí,
Trăm cay, ngh́n đắng cũng xông pha.

H8/20-
Xông pha trong gió lạnh căm căm,
Thức trắng bao đêm, nẫu dạ tằm.
Nước mất tấm ḷng đầy uất hận,
Nhà tan, cặp mắt rơi đăm đăm.
Giang sơn ngăn cách, t́nh mờ mịt,
Xă tắc chia ĺa, nghĩa biệt tăm.
Quê Mẹ ngh́n trùng, hồn trắc ẩn,
Khôn ngăn huyết lệ chảy đằm đằm…

H9/20-
Đằm đằm nước mắt khóc Quê hương,
Cố quốc triền miên phủ tuyết sương.
Độc Đảng buôn dân, chuyên dẫn lối,
Tập Đoàn bán nước, thạo đưa đường.
Bắt trai cường tráng ĺa hầm mỏ,
Buộc gái thanh tân bỏ mái trường.
Trinh nữ ai trao cho Mụ Tú ??
Cuộc đời tan nát, quá bi thương…

H10/20-
Bi thương trời hỡi ! bởi nơi đâu ?
Nhức nhối tâm can, chất chứa sầu.
Cả nước xót xa, cam thống khổ,
Một nhà quặn thắt, chịu cơ cầu.
Ước mong quê cũ ĺa bần bạch,
Cầu nguyện làng xưa thoát đớn đau.
Lạy Phật, cầu Trời thương nước Việt !!
Thoát ṿng băi bể, cảnh nương dâu

H11/20-
Dâu bể đau thương buổi chuyển thời
Trẻ già khắp nước lệ tuôn rơi.
Dân lành oan ức đầu đơn kiện,
Cán ác tung hoành tạo thú chơi.
Hầu hết đặt bày sai nghĩa lễ,
Mấy ai cư xử đúng t́nh đời ?
Xưa nay “bọn ngố” nông suy nghĩ
Gây lắm oan cừu măi chẳng vơi

H12/20-
Vơi làm sao được nỗi sầu thương,
Cảnh khổ tràn lan khắp nẻo đường
Nhiều kẻ gian tham gây ác đức
Ít người chính trực, tạo hiền lương.
Ngông nghênh, quyền thế thân hào nhoáng,
Khiêm tốn b́nh dân phận gió sương.
Ray rứt canh chầy thương nước Mẹ,
Nỗi đau vong quốc măi c̣n vương

H13/20-
C̣n vương thống hận cơi đời này,
Ngăn cách từ Đông tới cơi Tây.
Ngơ ngẩn tựa chim không có bạn,
Ngỡ ngàng như cọp phải ĺa bầy
Quê nhà, rừng rậm trơ cành lá,
Xứ lạ, non cao rợp bóng cây.
Lăng đăng Mây Hàng xa vạn dặm,
Ngày đêm theo măi tấm thân gầy…

H14/20-
Thân gầy thui thủi chỉ ḿnh ta,
Giấc điệp c̣n vơi, nhớ cảnh nhà.
Cuối xóm, ao hồ sen hết lá ?
Đầu làng, bến nước phượng c̣n hoa ?
Quang Trung chính khí h́nh luôn rạng
Hưng Đạo kiên trung bóng chửa nḥa.
Cộng Sản độc tài gây thống khổ,
Bán rừng, nhượng biển của Ông Cha.

H15/20-
Cha truyền, con nối tự Hùng Vương,
Trải bốn ngh́n năm một mối rường.
Chống Bắc giữ ǵn toàn lănh thổ,
B́nh Nam bảo vệ vẹn biên cương.
Giang sơn cẩm tú, trai anh dũng,
Xă tắc uy linh, gái đảm đương.
Quốc Tổ Hùng Vương đang réo gọi,
Toàn dân đoàn kết, măi yêu thương..

H16/20-
Quyết măi yêu thương nước Việt ḿnh,
Bao đời tự chủ hưởng văn minh.
Nam Quan địa giới ôi là đẹp !
Bản Dốc thiên nhiên quả thật xinh !
Bảo vệ biên cương là hữu lư,
Hiến dâng lănh hải quả vô t́nh.
Tiền nhân đổ máu tràn sông núi,
Con cháu ngh́n đời mới hiển vinh.

H17/20-
Hiển vinh truyền lại giống ṇi đây,
Ư chí sung thiên rợp cỏ cây.
Lê Lợi dẹp Minh tài cuốn gió,
Quang Trung diệt Măn, đức ḷa mây.
Trưng Vương chí khí, tan quân Hán,
Thái Học kiên cường, nát giặc Tây.
Sự nghiệp kế thừa con cháu hưởng,
Tô son lịch sử thắm tươi này.

H18/20-
Này đây Nước Nhược với Non Bồng,
Chi khác quê ḿnh núi cận sông.
Lănh hải nhấp nhô dài bất tận,
Núi non hùng vĩ rộng mênh mông.
Hồng Hà tưới bón đồng Miền Bắc,
Sông Cửu vun bồi ruộng Cơi Đông.
Cẩm tú giang sơn truyền vạn đại,
Kế thừa sự nghiệp của cha Hồng.

H19/20-
Cha Hồng trân quư một quê hương
Chí cả tài cao trải bốn phương.
Cương quyết bảo tồn vùng lănh hải,
Thề nguyền ǵn giữ chốn biên cương.
Buôn dân : phải thấy phường vô đạo,
Bán nước : đừng quên bọn bất lương..
Xanh vỏ, đỏ ḷng là phản bội,
Hùa nhau đẩy nước xuống lề đường.

H20/20-
Lề đường, chung lối của cha ông,
Quyết trải ḷng son giữ núi sông.
Tiếng hát dịu dàng, cơn mộng đẹp,
Câu ca trầm bổng, giấc mơ hồng.
Cây đa cuối xóm, già thường ngắm,
Bến nước đầu làng trẻ vẫn trông.
Bờ ruộng, nương dâu ḥa máu thắm,
T́nh yêu dân tộc chứa chan ḷng…

18-7-2008 TRƯỜNG GIANG
truonggiang3990@yahoo.com