<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 


 

ĐÀN EM RU KHÚC NGHÊ-THƯỜNG

(Cảm Tác… tặng Nữ Nghệ-Sĩ đa tài…!)

 

Lặng nghe cung bậc; Em đàn…

Mà sao Anh thấy xốn-xang trong ḷng…!

Em là Dăi Lụa manh hong…

Phất-phơ trước gió; cho ḷng Anh mơ…!

 

Dáng Em thanh-thoát vần Thơ…

Khiến chàng Thi-Khách; dật-dờ nhớ mong…!

Thương Em; tâm ư ghi ḷng…

Đậm sâu nốt nhạc; tận trong tâm-hồn…!

 

Lắng nghe tiếng hát; bôn-chôn…

Tỏa hương t́nh-tự; chạnh hồn suối Thu…!

Quyện theo làn gió chu-du;

Ru t́nh tâm-thức; mịt-mù hơi sương…!

 

Đàn Em; ru khúc nghê-thường…

Cho hồn say ngất; cung thương diễm t́nh…!

Tiếng Em rót nhẹ vào tim;

Khiến chàng Thi-Khách say t́nh thương yêu…!

 

Joseph Duy-Tâm, 01-10-2019.