<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

 

Dâng Tiến Chúa Xuân

 

1/2

T́nh con dâng tiến Chúa mùa Xuân!

Nguyện đổ ơn thiêng xuống thế trần.

Ban phát an-b́nh cho thế giới…

Thương trao hạnh-phúc đến muôn dân…!

Chúa ơi…! Dân Việt hoài đau khổ;

Ngài hỡi…! “Nhà Nam” măi lụy bần…!

Xin có “Tự-Do”… ngời phước, lộc…

Quê Hương toàn-vẹn; thoát trầm-luân…!!!

 

2/2

Quê Hương toàn-vẹn, thoát trầm-luân;

Biển, Đảo, Ba Miền… măi trọn phần…!

Dân Việt; Bắc, Nam… kiên ư-chí…

Đồng Bào; Nội, Ngoại… quyết đồng-tâm…!

Giữ-ǵn Đất Mẹ; trừ Tàu Cộng.

Dựng lại Nhà Nam; kính “Thánh Thần”…!

Hồng-Lạc muôm đời vang “Sách Sử”…!

Lưu-truyền khí-phách gót “Chinh Nhân”…!

 

 

Joseph Duy-Tâm, 01-02-2018

 

 

 

&nb