Dâng Chúa Cuộc Đời Con
(do Nhạc Sĩ Xuân-Ninh phổ nhạc 26-03-1997)


Đời con Chúa đă an-bài,
Khởi đầu cuộc sống là hài-nhi thơ.
Lớn lên con ước, con mơ,
Được làm con Chúa, nương-nhờ mẹ cha.
Mai sau con trở về già,
Con xin với Chúa, được là Thánh Nhân.

Nay con xin hứa ân-cần,
Vâng lời, lễ phép, đỡ-nâng người già;
Nhất là ông bà, mẹ cha,
Cho con cuộc sống... tựa hoa mai vàng,
Để con mến Chúa cao-sang
Và luôn yêu kẻ lầm-than thế trần.

Nguyện xin Chúa đỗ Thánh-Ân,
Giúp con gín-giữ tấm thân tinh-tuyền,
Hiến dâng lên Chúa diệu-huyền,
Xác hồn thơ bé trinh-nguyên cuộc đời.

Joseph Duy-Tâm