<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

 

 

Dâng Tiến Chúa Xuân

 

T́nh con dâng tiến Chúa mùa Xuân.


Nguyện đổ ơn thiêng xuống thế trần.


Ban phát an-b́nh cho thế giới…


Thương trao hạnh phúc đến muôn dân.


Chúa ơi…! Dân Việt hoài đau khổ


Ngài hỡi…! “Nhà Nam” măi lụy bần…!


Xin có tự-do… ngời phước, lộc…


Quê Hương yên-ấm; thoát trầm-luân…!!!

 Joseph Duy-Tâm, 14-02-2015