Dấu Tim Gởi Người
(Tặng Người Tôi Thương) 

Nhạc background: "T́nh Ngờ". Nhạc Phạm Quang Ngọc

 

 

Không c̣n dấu tích thời gian,

Không c̣n những tiếng thở than ân t́nh…

Không c̣n dấu vết dáng h́nh….

Không c̣n những phút tự t́nh…ước mơ…!!!

C̣n chăng dấu ấn… mong chờ…

C̣n chăng vết tích; dật dờ ṿng tay…!?

Rồi đây lê gót tháng ngày…

Bước chân Thi Khách mơ say kiếm t́m…!?

Nơi đâu dấu vết chân chim…

Chốn nao để lại Dấu Tim… Gởi Người…!?

Người ơi có hiểu  t́nh Tôi…

Người ơi có biết Đời Tôi…cô t́nh…!!!???

 

Joseph Duy Tâm