Đợi Chờ

"Thu Khc 1", nhạc Đng Hải với lời ca Trần Đạt

 

Đợi chờ xe kết vần thơ,

Gởi Người Yu Dấu, say mơ lời tnh !

Đợi chờ nỗi nhớ lung-linh;

Mơ Em dấu i, hiện hnh trong thơ.

Đợi chờ nỗi nhớ v-bờ

Cho tnh su-lắng, lững-lờ ln my!

Đợi chờ nỗi nhớ như ngy

Say yu đin dại...! Mơ ngy hn huyn !

Đợi chờ thương nhớ v bin;

No Ai c thấu muộn phiền Ai trng!?

Đợi chờ ngợp lịm ci lng;

Người ơi c hiểu chờ mong thế no !?

Đợi chờ nay ước, mai ao

Sớm ngy hạnh ngộ, thương trao khối tnh!?

Đợi chờ, đợi mi dng hnh...

Đan tay vo ci mộng tnh thin thu!

 

Joseph Duy Tm