Đối Thoại T́nh Thơ (Đoăn Khúc 2)

Nhạc background: "T́nh Yêu Linh Thánh"

Thơ Joseph Duy Tâm. Nhạc Phạm Quang Ngọc. Với tiếng hát Anh Huy.

 

Xướng:

Em ngồi đếm hạt mưa rơi,      

Mưa bao nhiêu hạt bấy lời nhớ nhung !       

Những mong có buổi tương phùng;  

Để vần thơ dệt...theo từng lời yêu !!!

 

Đáp : (Nghịch vận từ dưới lên)

Anh nghe Em nói lời yêu !!!

Gặp Em, Anh sẽ nâng niu...trùng phùng.

Vần nhau… cho thỏa nhớ nhung;

Mặc cho gió táp, chập chùng mưa rơi...!!!

 

Xướng:

Vương chi hai chữ t́nh yêu,
Đêm đêm thao thức, sáng chiều nhớ mong
.
Mộng mơ t́nh đẹp, sáng trong
,
Bâng khoâng trăm mối tơ ḷng vu vơ
...?
T́nh anh dệt kết thành thơ
,
Gửi bao nỗi nhớ, mong chờ bóng AI !

 

Đáp: (Nghịch vận từ dưới lên trên)

Hằng giờ mong gặp dáng Ai,

Dể trao thương nhớ măi hoài T́nh Thơ !

T́nh trao... không phải vu- vơ,

Nhưng “T́nh Linh Thánh” vô bờ trinh trong !

Bởi yêu nên măi hoài mong,

Kề bên thỏ thẻ... cho ḷng say yêu...!!

 

TrinhTâm