Đối Thoại Tnh Thơ: "Bến Giang Đầu"....Hỏi Ai nơi chốn giang đầu,
C cn nhớ Kẻ canh thu đợi chờ ?
Thương Người, Ti gởi vần thơ;
Nhờ trăng soi tỏ ước mơ tương phng!...Ngậm ngi trt cạn vo thơ,
Trăm năm m cht tnh hờ m đau.
Ai ơi vỡ nt mộng nhau;
Sầu mang gối lệ chuốt su nỗi buồn !

TrinhTm