<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

EM VỀ THĂM VIẾNG THỦ ĐÔ

 

 

Em về thăm viếng Thủ-Đô;

Gót son nhẹ lướt; lặng lờ bước chân…!

Trong Em; muôn ước-nguyện thầm…

Mong cho Quốc-Hội; v́ Dân chung ḷng…!

Ngày đêm ǵn-giữ Non Sông;

Xứ Đa Văn-Hóa; t́nh nồng Australia…!

Ḥa-b́nh; t́nh-nghĩa thăng-hoa…

Dựng xây Đất Nước; an-ḥa muôn năm…!

“Chính-Quyền Dân Cử” chuyên chăm…

Cùng Dân, giữ Nước; ngàn năm kiêu-hùng…!

Thảo ra “Sách-Lược” anh-hùng;

Bảo-toàn Lănh-Thổ, sống chung ḥa-b́nh…!

Đề pḥng loạn Đảng kiêu-binh;

Triệt-tiêu khủng-bố; thông t́nh Hán gian…!

“Darwin Hải Cảng” lỡ-làng…

Thuê Tàu “chín-chín”; Giang-San ḥa-b́nh…!

Đừng tin “Tàu Cộng Bắc-Kinh”;

Đừng tin “Hán-Tặc”; ru t́nh “Lụa Tơ”…!

Đặc-Khu; “bẩy nợ” khó ngờ…

Lỡ sa “bẩy nợ”; bơ-vơ Dân lành…!

Trại Farm khắp Nước thâm canh…

Vun trồng rau, trái; dân lành ấm no…!

Farm Cam, farm Táo, farm Nho…

Farm Trừu, farm Ngựa, farm Ḅ; khắp nơi…!

Điện-năng trăi khắp vùng trời;

Rọ soi ánh sáng khắp nớ; đêm ngày…!

Giao-thông; xa-lộ như bay…

Mù xa tít-tắp… hết ngày lại đêm…!

Nước trong, tinh sạch; khắp miền…

Liên Bang, Thành Thị; triền-miên tiêu dùng…!

Trại farm, sông núi; của chung;

Đất liền, hải đảo; khắp vùng Quốc-Gia.

Biển khơi;  xanh thẳm bao-la…

Rẫy đầy hải-sản… luôn là tốt tươi…!

Môi trường bao khắp vùng trời;

Bốn bề tinh-khiết; cuộc đời nhẹ tênh…!

Sóng xô băi biển dập-dềnh…

Khách du thưởng-lăm… lênh-đênh bơi, chèo…!

Băi cạn, sóng nước trong veo…

Tung-tăng tôm, cá, rong, bèo đong-đưa…!

Sang Xuân, khí hậu giao mùa;

Ngàn hoa khoe sắc; bướm đùa cùng hoa…!

Vo-ve ong, bướm giao-ḥa…

Cùng nhau hút mật; ḥa ca diễm t́nh…!

Khách du thưởng-lăm hoa xinh;

Ngàn hoa trải thảm; hữu t́nh thơm hương…!

Australia ví phỏng Thiên Đường;

T́nh thiêng ấp-ủ miên trường sắc dân…!

 

Đầu Xuân Úc Châu, 01-09-2019

 

Joseph Duy Tâm