Nhạc nền "Tnh Ngờ"
Nhạc: Phạm Quang Ngọc với tiếng ht Quỳnh Lan

Em đi...
mang cả hồn thơ
 

 

Thu đi cho l vng rơi,

Để cy trơ lạnh bn đời quạnh hiu!

Em đi từ một buổi chiều...

Để Người nhung nhớ, c liu đợi chờ!

Em đi, mang cả hồn thơ;

Khiến người thi khch bơ vơ tnh sầu.

Thơ tnh biết gởi về đu;

Tnh thơ... Ai tỏ nỗi sầu nhớ thương !?

Hương thơ phảng phất sầu vương,

No Ai l kẻ say hương tm về ?

Yu nhau no phải phu th,

Sao ta chẳng thể tỉ-t bạn đường;

Cho đời khởi sắc yu thương,

Để qun qa khứ lương vương lụy trần !?

 

Joseph Duy Tm