Em L Nỗi Nhớ          

  (Nhạc background: "Tn Hn". LM. Mộng Huỳnh)

 

Em như một đo Quỳnh hoa;
Sắc hương linh diệu.chan ha trong sương!
Hồn hoa tinh trắng v thường,
Khiến Ai ngy ngắmvấn vương tnh hồng!

Em l nỗi nhớ, chờ mong
Cho Ta dấu i; đo bng duyn ưa !
Yu Em, ni mấy cho vừa;
Lời hoa dịu ngọt; đong đưa sng tnh!

Tn Em, nạm ngọc nguyn trinh!
Khiến Anh m midệt Tnh Thơ yu!
Thơ yu, Anh hoi chắt chiu;
Trao Em hồn phch, trăm chiều nhớ nhung!

Thương Em, thương qa! Khn cng !v
Mong ngy hạnh ngộ, đi chung chuyến đ.!

JosephDuyTm