Gi Biệt Hồng Trần
(Nhạc background: "Tự Tnh Sm Hối")

Người ta thường viết... tnh đời,
Ti thường
hay viết...Tnh Trời bao-la.
Tnh đời, cay-đắng lệ sa,
Tnh Trời, dịu ngọt hơn l mật ong.
Tnh đời, xt phận long-đong...
Trnh Trời, rộng mở ci lng cho nhau.
Tnh đời, thường lắm thương đau,
Tnh Trời, mang đến cho nhau n tnh.
Tnh đời, khi lửa đao binh,
Tnh Trời, mang lại ha-bnh, an-vui.
Tnh đời, nước mắt sụt-si,
Tnh Trời, rộn-r nụ cười Thnh n.
Tnh đời, tnh của phm-nhn,
Tnh Trời, tinh Cha ging trần chuộc ta.
Tnh đời, tnh Tổ-Tng sa...
Tnh Trời, tnh của Cha Cha dịu-hiền.
Tnh đời, tnh phản Cha chin,
Tnh Trời, tha thứ tội khin cho đời.
Tnh đời, Hồn rch tả-tơi,
Tinh Trời, Hồn Thnh diệu-vời Hồng-n!
Ti xin gi biệt hồng trần,
Trọn đời chỉ viết Hồng n Tnh Trời.

Joseph Duy Tm 27-03-2014