Nhạc nền: "Trả Ta Sông Núi"
Sáng Tác: Nguyệt Ánh

Giọt Sầu

1/4
Giọt sầu nhỏ xuống đắng bờ môi,
Khóc nhớ thương Quê đến ră rời...!
Tám tám niên trường
(1), Nhà đă mất,
Bốn ba  năm đoăn (
2), Nước thời toi....!
Rừng vàng, Hải Đảo… dâng Tàu Cộng,
Biển bạc, Tây Nguyên… cống Hán Ṇi.
Bác, Đảng tham tàn! Dân uất hận...!
Rồi đây Thái-Thú sẽ tiêu đời...!

2/4
Rồi đây Lịch Sử sẽ không quên;
Bác, Đảng gian manh! Tội phải đền...!
Kiếp trước: Hồ, Đồng, Chinh, Duẫn, Thọ,
Thời sau: Mạnh, Dũng, Trọng, Mười; Điên…
(3)
Một bầy dối-trá, hành Cha Mẹ,
Cả đám tham-tàn, hại Tổ-Tiên...!
Bán Nước, buôn Dân và trấn-lột…
Ba Miền quyết sẽ bới mồ lên...!

3/4
Bới mồ cả đám, để vằm xương,
Đỗ xuống WC khắp phố phường.
Nhắc nhớ toàn Dân: Hồ bất nghiă,
Tạc ghi Sử Sách: Trọng vô lương...!
Văn chương tạo chữ
(4) “Sài Lang Hán”,
Thi phú tung hô “Tập-Binh Vương”.
Đạo Giáo, Gia Cương… cam phá sạch,
Tôn thờ “Ngụy Thuyết”
(5) bất b́nh thường...!

4/4
Tôn thờ “Ngụy Thuyết”...
(5) phản Ông Cha;
Bán “Nước Việt-Nam”: Gấm, lụa là...!
Cứu Quốc, Ba Miền thề diệt Hán,
(6)
Ǵn nhà, già trẻ quyết trừ Hoa...!
(6)
Trai thanh góp trí, xây Dân-Chủ.
Gái tú dâng mưu, dựng Cộng-Ḥa...!
Kiến thiết Quê-Hương ngày thịnh vượng.
Người-người no thoả, sống hoan-ca...!

Joseph Duy Tâm, 30-08-2018
------------------------------------------

(1) ĐCSVN thành lập từ ngày 03-02-1930 đến nay (2018) là 88 năm.
(2) Từ 30-04-1975 đến nay 2018
(3) Lũ Điên: bao gồm mọi thành phần thuộc Bộ Chính Trị CSVN.
(4) Về phương diên Văn Hóa; tên bồi bút Bùi-Hiền tạo ra chữ Việt cải-cách có âm điệu giống tiếng Hán (Tàu); nhằm mục đích tiêu diệt tiếng nói và ngôn-ngữ phong-phú của Việt-Nam; theo lệnh của của Cộng-sản tàu, được lănh-đạo bởi tên tướng cướp Tập-Cận-B́nh.

(5) Mật-Ước Thành-Đô 3-4/09/1990: 16 chữ vàng cho 2 đất nước: Láng Giềng Hữu Nghị, Phát Triển Lâu Dài, Hợp Tác Toàn Diện, Hướng Tới Tương Lai: Tức là Bàn-Giao Việt-Nam cho Trung-Cộng vào năm 2020.

(6) Hán-Hoa: Tàu cộng.

 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS.
Cập nhật 14:08, 13/1/2008, bởi VLoSer
Jump to: navigation, search

Hoàn cảnh ra đời
Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Hồng Kông, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương
• Đông Dương Cộng sản Đảng
• An Nam Cộng sản Đảng
• Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội
Thành viên từ một nhóm thứ ba tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không kịp có mặt). Hội nghị hợp nhất này diễn ra tại căn nhà của một công nhân ở bán đảo Cửu Long (Kowloon) thuộc Hồng Kông từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, đúng vào dịp Tết năm Canh Ngọ. Tham dự Hội nghị có 2 đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đ́nh Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu An Nam Cộng sản Đảng (Nguyên Thiệu và Châu Vǎn Liêm) và 2 đại biểu ở nước ngoài (có Nguyễn Ái Quốc, đại biểu của Quốc tế Cộng sản). Hội nghị quyết định thành lập một tổ chức cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua một số văn kiện quan trọng như: Chính cương vắn tắt, Sách lược, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, họp tại Hồng Kông tháng 10 năm 1930, tên của đảng này đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương theo yêu cầu của Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) và Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên.
Những hoạt động đầu tiên
Vừa ra đời, Đảng đă lănh đạo phong trào nổi dậy 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh. Phong trào này bị thất bại và Đảng Cộng sản Đông Dương bị tổn thất nặng nề v́ khủng bố trắng của Pháp.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I được bí mật tổ chức tại Ma Cao vào năm 1935 nhằm củng cố lại tổ chức đảng, thông qua các điều lệ, bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 13 ủy viên.
Đồng thời, một đại hội của Cộng sản Quốc tế thứ ba tại Moskva đă thông qua chính sách dùng mặt trận dân tộc chống phát xít và chỉ đạo những phong trào cộng sản trên thế giới hợp tác với những lực lượng chống phát xít bất kể đường lối của những lực lượng này có theo chủ nghĩa xă hội hay không để bảo vệ ḥa b́nh chứ chưa đặt nhiệm vụ trước mắt là lật đổ chủ nghĩa tư bản. Việc này đ̣i hỏi Đảng Cộng sản Đông Dương phải xem các chính đảng dân tộc tại Đông Dương là đồng minh. Đảng đă tạm bỏ khẩu hiệu "đánh đổ đế quốc Pháp" và "tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày" mà lập Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương.
Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương lại đàn áp mạnh tay, Đảng đă chuyển hướng, coi giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu và lập ra Mặt trận Việt Minh. Thông qua mặt trận này, Đảng đă lănh đạo nhân dân giành chính quyền tại Việt Nam, được biết đến với tên gọi Cách mạng tháng Tám.
Ngày 11 tháng 11 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán để giấu sự liên hệ cộng sản, núp dưới tên gọi Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương và những hoạt động của đảng này được trộn chung với những hoạt động của Việt Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội III.Đảng này được lập lại với tên gọi Đảng Lao Động Việt Nam vào năm 1951 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tại Tuyên Quang. Đại hội này được diễn ra trong vùng lănh thổ miền bắc Việt Nam do Việt Minh kiểm soát trong lúc diễn ra Chiến tranh Đông Dương lần thứ I. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1960 chính thức hoá công cuộc xây dựng xă hội chủ nghĩa tại miền Bắc, tức Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa lúc đó và đồng thời tiến hành cách mạng tại miền Nam. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, được tổ chức vào năm 1976 sau khi chấm dứt Chiến tranh Việt Nam, đảng này được đổi tên lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ?

Thanh Quang, Phóng Viên RFA

Phần âm thanh

Tải xuống âm thanh

Tại kỳ họp Quốc Hội VN lần này, những vấn đề nóng từ Vinashin, bô-xít Tây Nguyên tới giá cả leo thang đă được nêu lên.

Photo courtesy of chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII.

Đặc biệt là qua cuộc giải tŕnh của phía Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không c̣n cách nào khác phải lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ Vinashin làm ăn thua lỗ nghiêm trọng; và ông cam kết là việc báo cáo kết quả, kiểm điểm liên hệ sẽ nghiêm túc, đúng quy tŕnh của Đảng, Nhà nước và công khai.

Câu hỏi được nêu lên là việc kiểm điểm đó diễn ra “nghiêm túc” như thế nào, sự việc sẽ được “công khai” tới đâu? Rồi sau cùng có ai, một cách cụ thể, sai phạm ǵ không, sai tới đâu? Có bị kỷ luật cụ thể không – nhất là người đứng đầu chính phủ? Có lẽ đó là những điều mà người dân đang mong chờ.

Thủ tướng đơn độc

Blog Phạm Viết Đào có bài tựa đề “TT Nguyễn Tấn Dũng đơn độc trong vụ Vinashin: Do ông hay do cơ chế”, mô tả rằng:

“Trong lần chất vấn lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă không c̣n tự tin như mọi lần, ông đă tỏ ra nao núng ngay những phút đầu bằng một phản ứng theo kiểu năm ăn, năm thua…Đầu tóc ông gọn gàng, bồng bềnh nhưng giọng ông đă chớm run, đă chớm mệt, đă có lúc volum trong giọng nói của ông đă pha chút cà cuống,cà lăm trước những câu hỏi dồn và trước t́nh thế đơn thương, độc mă.”

Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần này phải lên tiếng nhận trách nhiệm vụ Vinashin, nhưng các bộ trưởng liên quan xem chừng như né tránh. Nhiều blogger e rằng sau cùng rồi sự việc cũng chẳng đi tới đâu. Chẳng hạn như ư kiến của blogger Sự thật và Công lư sau đây:

000_Hkg3595019-250.jpg Ban lănh đạo ĐCS VN. AFP photo

"Qua tường thuật của báo chí trong nước về diễn biến cuộc họp Quốc Hội vừa rồi, trong đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng ra nhận trách nhiện vụ Vinashin. Nhưng ông ấy nhận trách nhiệm như thế, theo tôi, chẳng giải quyết được vấn đề ǵ cả v́ kiểu nhận trách nhiệm đó rất chung chung, không cụ thể.

Thậm chí khi nhận trách nhiệm, ông Dũng cũng không biết ḿnh phạm lỗi cỡ nào và các vị bộ trưởng trong chính phủ, người nào phạm lỗi cỡ nào, ông Dũng cũng không xác định được trong thời điểm ông ta trả lời. Khác với những chính trị gia ở nước ngoài, một khi xảy ra sự việc ǵ ǵ đó, người ta nhận trách nhiệm của ḿnh tới đâu, và người ta từ chức ngay lập tức nếu vấn đề trầm trọng. C̣n ở VN th́ không.

Thậm chí có một đại biểu Quốc hội, ông Vũ Hoàng Hà, bức xúc nói rằng tất cả các bộ trưởng đều cho là ḿnh không có trách nhiệm ǵ hết, ḿnh không có lỗi ǵ cả. Như thế th́ việc nhận trách nhiệm của Thủ tướng Dũng trong khi các vị trong chính phủ, người th́ né trách nhiệm, người th́ nhận mà nhận chung chung như thế th́ vấn đề chẳng đi đến đâu cả. Phải có trách nhiệm cụ thể, xác định lỗi ở mức độ nào và những lỗi đó sẽ được giải quyết ra làm sao th́ mới t́m ra hướng tới được."

Đầu tóc ông gọn gàng, bồng bềnh nhưng giọng ông đă chớm run, đă chớm mệt, đă có lúc volum trong giọng nói của ông đă pha chút cà cuống,cà lăm trước những câu hỏi dồn và trước t́nh thế đơn thương, độc mă.

Blog Phạm Viết Đào

Blogger Hà Văn Thịnh, qua bài tựa đề “Xem Thủ tướng trả lời Quốc hội” nhận xét rằng xem, nghe, nh́n, đọc về việc Thủ tướng đăng đàn trả lời trước Quốc hội, cuối cùng blogger này mới “ngộ ra rằng từng ấy thứ vẫn chưa đủ cho cái sự nghĩ”, v́, theo blogger Hà Văn thịnh, “nếu tin vào cái đúng của lẽ đời, cái cần có của một người biết thấu t́nh men lá rượu ngô trong(nói theo thơ Trần Đăng Tuấn), cái dũng khí của ḷng tự trọng, th́ 4 trang báo Tuổi trẻ mà tôi (tức blogger Hà Văn Thịnh)có trên tay nên rút gọn thành hai từ thôi: từ chức!” Blogger Hà Văn Thịnh giải thích, đại ư, rằng:

"Thủ tướng đă tự phủ định ḿnh, khi cho rằng cái lỗi để cho ông Phạm Thanh B́nh vừa là Chủ tịch HĐQT, vừa là Tổng giám đốc là có nguồn gốc từ thời ông Phan Văn Khải? Ông Khải sai là điều cần phải phê phán, nhưng cứ tiếp tục cái sai đó nhùng nhằng, dây dưa hết năm này sang năm khác th́ là cớ làm sao?

baomoi.com-250.jpg

Các quan chức chính phủ có mặt trong kỳ họp Quốc Hội khóa XII. Photo courtesy of baomoi.com

Thủ tướng lại kiểm điểm không thành khẩn khi tự mâu thuẫn với chính ḿnh bằng tuyên bố là người đứng đầu Chính phủ, tôi xin nhận trách nhiệm về những hạn chế yếu kém của chính phủ. Thủ tướng, Phó thủ tướng và các thành viên liên quan tiến hành kiểm điểm để làm rơ trách nhiệm”. Về mặt thực tiễn lịch sử, nói như thế gần như bằng…không! Xin nhận trách nhiệm xong, rồi kéo theo cả một đoàn thành viên liên quan” là bao nhiêu người không ai biết, th́ đến bao giờ mới kiểm điểm xong?!

Trong khi đó, Thủ tướng đă bật đèn xanh cho sự xuê xoa, khi chính Đại biểu Vũ Hoàng Hà đă nói rằng các Bộ trưởng có liên quan trả lời trước Quốc hội không ai nhận thiếu sót, khuyết điểm.

Rồi sau khi có những tờ báo công kích quyết liệt các Đại biểu đă dám nói thẳng, nói thật trước Quốc hội, Thủ tướng đổ lỗi cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ về việc trên website của Chính phủ đă đăng tải các lời lẽ công kích thiếu trách nhiệm đó. Một lần nữa người dân không hiểu là ngay trong Chính phủ, Chủ nhiệm văn pḥng cũng không biết Thủ tướng muốn ǵ?"

Chiếc tàu đắm Vinashin

Theo Blogger Hà Văn Thịnh th́ chưa có một đời Thủ tướng nào mà mọi chuyện bê bối xảy ra trầm trọng như nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…Nếu liệt kê ra tất cả những điều sai th́ nhiều không kể xiết. Và Blogger Hà Văn Thịnh nghĩ rằng, với tư cách là 1 công dân VN, cách kiểm điểm nghiêm túc nhất là Thủ tướng và Bộ trưởng các bộ liên quan như tài chính, công thương, kế hoạch đầu tư nên từ chức. Có như thế,theo blogger này, niềm tin của người dân mới được văn hồi, v́ nếu tất cả mọi sai lầm khủng khiếp cuối cùng chỉ kết thúc ở kiểm điểm th́ tương lai của đất nước sẽ đi về đâu?

Mới đây, GS Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội cũng lưu ư rằng “Vinashin đang trở thành đề tài nóng đến mức sôi sục, là cái ung nhọt kinh tế rất lớn. Những thiệt hại do Vinashin gây ra làm cả xă hội xót xa, đau đớn”. Nhưng ngoài Vinashin, vẫn theo lời GS Nguyễn Thanh Giang, c̣n có “những Vinashin c̣n tệ hại hơn Vinashin. Tất cả đều được khai sinh, đều bắt buộc phải được nuôi dưỡng do chủ trương doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo nhằm bảo đảm cho được đường lối kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa”. Về vấn đề này, blogger Tô Hải nhận định:

dantri.com-250.jpg

Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Minh Thuyết trả lời báo chí sáng 24/11/2010. Photo courtesy of dantri

"Tôi xin nói như thế này: Vinashin hay Vina ǵ chăng nữa th́ rồi nó cũng đắm, sửa ǵ rồi nó cũng đắm. Tại v́ sao? V́ họ làm sai quy luật, không chính danh, không theo đường lối, điểm kinh tế nào cả; tư bản chẳng ra tư bản, XHCN chẳng ra XHCN.

Tư bản th́ tiền người ta bỏ ra, người ta phải lo. Chứ c̣n ở đây VN làm một tập đoàn kiểu Chaebol ở Hàn Quốc nhưng nhà nước quản lư, nhà nước chỉ đạo…Tôi xin nói là bây giờ chẳng qua là v́ Vinashin đă chết lỡ rồi, th́ hiện người ta cố t́nh t́m đủ mọi cách để vực nó dậy. Chứ tất cả mọi người đều thấy rồi – thấy nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Nói tập đoàn này là của nhà nước, nhưng thực sự là của một nhóm quyền lực th́ nó không thể nào tồn tại được. Thay ǵ th́ thay nhưng nó vẫn không chính danh. Kinh tế bây giờ mà lại theo đường lối xă hội chủ nghĩa, do đảng lănh đạo. Làm cái tṛ đó tức là lại tập trung toàn bộ của cải, đất đai của nhân dân vào cho một nhóm nuốn làm ǵ th́ làm."

Blog Việt Thức cũng vừa mới phổ biến một bài nhận định của nhà văn Dương Thu Hương tựa đề “Lột Trần Chế Độ Cộng Sản”, có đoạn viết rằng:

"…Lấy ví dụ về tập đoàn Vinashin.  Mua một vỏ tầu cũ nát, đáy nứt, không thể vận hành, lấy sơn quét lên rồi rút hàng triệu đô la trong công quỹ. Hàng triệu đô la ấy quan lớn bỏ túi, c̣n con tầu băi rác”sơn bóng loáng kia được đặt trên đất liền để làm hiện vật bảo tàng.'

Blogger Nguyễn Vạn Phú th́ bày tỏ quan ngại về việc “Ai đứng ra tái cơ cấu Vinashin?”, cho rằng:

"Vinashin lại trở thành tâm điểm của các phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội đầu tuần này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă thừa nhận trước Quốc hội: “Tôi xin nhận trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém [tại Vinashin]. Thủ tướng, Phó thủ tướng và các bộ trưởng có liên quan đang kiểm điểm để làm rơ trách nhiệm”. Tuy nhiên, quan trọng hơn, người dân rất quan tâm muốn biết đề án tái cơ cấu tập đoàn này sẽ được triển khai như thế nào, hiệu quả đến đâu."

Blog Phạm Viết Đào th́ mô tả t́nh trạng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “đơn độc trong vụ Vinashin” và nêu lên câu hỏi t́nh cảnh này do ông hay do cơ chế? Theo blog Phạm Viết Đào:

"Phiên chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp kết thúc ngày 26/11/2010 đă thật sự để lại nhưng dư âm đậm nét, làm vỡ bung ra nhiều vấn đề và đồng thời cũng đă để lại những mối quan ngại sâu sắc trong dư luận của đông đảo cử tri không chỉ đối với năng lực quán lư, điều hành của Chính phủ mà cả đối với hiệu lực của các quy định pháp luật hiện hành ( thể chế ) đối với hoạt động quản trị kinh tế-xă hội và hiệu lực quản trị bộ máy…Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă ra điều trần trước Quốc hội, trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội; buộc ông phải chính thức nhận trách nhiệm về vụ “đắm tàu” Vinashin. Ông đă trách nhiệm nhưng ông chưa chính thức có lời xin lỗi theo thông lệ trước Quốc hội, trước nhân dân."

Vinashin đang trở thành đề tài nóng đến mức sôi sục, là cái ung nhọt kinh tế rất lớn. Những thiệt hại do Vinashin gây ra làm cả xă hội xót xa, đau đớn.

GS Nguyễn Thanh Giang

Blog Phạm Viết Đào không quên lưu ư đến t́nh trạng “đơn độc” của TT Dũng, khi “Người đầu tiên t́m cách tách thoát ra khỏi cái con tàu đắm”- trách nhiệm, đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính Vơ Văn Ninh.

…Người thứ 2 cũng t́m cách nhảy ra khỏi con tàu tàu Vinashin để thoát thân đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng...(Và) Người trả lời thẳng thừng, cạn tàu ráo máng nhất với Thủ tướng có lẽ đó là BT Bộ Kế hoạch-Đầu tư Vơ Hồng Phúc.

Riêng blogger Yêu Việt Nam phổ biến bài của Nhân Hoà có đoạn mở đầu rằng “ Tôi nghe từ quán trà bện ven đường, một ông b́nh dân nói: luật pháp Hoa Kỳ làm cho người b́nh thường nhất cũng hiểu để chấp hành, luật pháp Việt Nam làm cho người soạn ra luật đó cũng không hiểu. Lộn xộn là phải”. 
 

Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là một người dám nói sự thật.
Kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tà Quyền CSVN

                Khéo Vẽ Tội Cù Huy

1/2-
Công An khéo vẽ tội Cù Huy,
Tiến sĩ luật sư thật qúa lỳ!
Tố cáo “Tà Quyền” luôn đốn mạt,
Kiện thưa Thủ Tướng qúa ngu si!
Vina-Shin lấp liếm… đô chèn túi,
Bô Xít lập lờ… bạc nhét li (va-li)!
Bán Nước, hành dân; sai Hiến Pháp,
Khiến Ḍng Hà Vũ phải tầm truy!

2/2-
Tầm truy Thái Thú, tố muôn phương,
Ngặt nỗi Trung Ương:“Trộm một Phường”!
Kiếm kế giam Cù, vào ngục thất,
Bày mưu nhốt Vũ, phế “tam cương”.
Công An sở, bộ cùng đàn áp,
Quốc Hội, Luật Sư có dám đương?
Hiền nội (*) bôn ba đi khiếu kiện;
Luật rừng! Có thỏa kẻ hiền lương!?

Joseph Duy Tâm 23-11-2010

-----------------------------------------  

(*) LS NguyễnThị Dương Hà, vợ LS Cù Hay Hà Vũ

Người Nói Sự Thật
Trần Khải

 

Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là một người dám nói sự thật. Ông đă nói lên sự thật với lư luận đanh thép. Và nói quyết liệt, v́ ông là người yêu say đắm sự thật, v́ ông không sống nổi với những cái giả trá. Đó là lư do nhà nước cộng sản phải bắt ông, v́ chế độ không thể chịu đựng được những ǵ thuộc về sự thật.
Những sự thật được nói lên đó thực ra không có ǵ phức tạp, bí hiểm. Ai cũng thấy tất cả những sự thật đó. Nhiều người khác đă nói lên những sự thật về chế độ hung hiểm này trước Cù Huy Hà Vũ, nhưng chưa từng có ai nói lên với sự thẳng thắn như ông, và với lư luận chặt chẽ của một luật gia.
Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là người đầu tiên (và bây giờ vẫn đang là người duy nhất) đă nộp đơn kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mà không chỉ kiện một lần: LS Cù Huy Hà Vũ đă hai lần kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Lần đầu LS Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong đơn kiện ngày 11/6/2009, v́ đă kư quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxit ở Tây nguyên Việt Nam, mà không thông qua Quốc hội, và như thế đă vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó có luật bảo vệ môi trường, luật bảo vệ di sản văn hóa, luật quốc pḥng, và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đơn kiện này đăng trên trang Bauxite VN và nhiều trang khác.

Lần thứ nh́ LS Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong đơn kiện ngày 14/9/2010, v́ ông Dũng đă ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, trái với Hiến pháp và pháp luật.
Nếu không có lư luận dựa vào hiến pháp và luật pháp của LS Cù Huy Hà Vũ, trang web Bauxite VN của các nhà trí thức quan tâm về t́nh h́nh TQ khai thác các mỏ bauxite sẽ chỉ là những quan tâm về tác hại môi trường, về âm mưu t́nh báo quốc pḥng của TQ, và về cơ nguy bị TQ đánh úp từ mạng sườn Tây Nguyên. Nhưng chỉ nhờ lư luận của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, người dân cả nước mới thấy cốt tủy xấu xa của chế độ: rằng hiến pháp và luật pháp chỉ là miếng giẻ rách để chùi bóng cho khuôn mặt chế độ.

Chính LS họ Cù đă chỉ vào mặt toàn bộ các đại biểu quốc hội hiện nay rằng, tại sao các ông bà im lặng, trong khi ông Dũng không thông qua Quốc Hội mà tự ư dám mời TQ vào khai thác mỏ bauxite? Chính LS họ Cù đă chỉ vào mặt toàn bộ các đạị biểu quốc hội hiện nay rằng, tại sao các ông bà bỏ quên nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp, trong khi ông Dũng ngang nhiên ngồi lên hiến pháp và cấm khiếu kiện tập thể?

Cũng chính Luật Sư Cù Huy Hà Vũ đă nói thẳng rằng các đại biểu Quốc Hội hiện nay chỉ là bù nh́n, là búp bê, qua các hành động của ông, tuy bị nh́n như “lệch hướng,” nhưng sự thật là phù hợp hiến pháp và luật pháp hiện hành -- tất nhiên là không phù hợp luật rừng của chế độ.

Cuộc đời LS Cù Huy Hà Vũ là một cuộc đấu tranh thực sự cho hiến pháp, một văn bản tuy bất toàn của chế độ nhưng trên nguyên tắc là phải bảo đảm nhiều quyền tự do cho dân chúng. LS Cù Huy Hà Vũ năm 2006 đă tự nộp đơn ứng cử chức vụ Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin. Tất nhiên là không thành, nhưng đă nêu lên một sự thật cho mọi người thấy rằng ông đang làm những điều trong quyền hạn mà hiến pháp hiện hành quy định (nhưng lại không được Đảng CSVN tôn trọng).

Nhưng tuyệt vời là năm 2007, ông ra tranh cử Đại Biểu Quốc Hội nhưng bị loại ngay ở ṿng tổ dân phố: đây là một tuyệt chiêu pháp lư, v́ đă cho thấy tất cả các Đạị Biểu Quốc Hội thực ra chỉ là búp bê, là con rối của Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị CSVN.
Không chỉ như thế, LS Cù Huy Hà Vũ c̣n chỉ thẳng vào quyền lực độc tài CSVN, và nói thẳng “Đa đảng hay là chết.”

Bài phỏng vấn do Thomas Việt thực hiện, với nhan đề “Phỏng vấn Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ: Đa đảng hay là chết” đă nói lên tận gan ruột tấm ḷng với quyền lợi dân tộc của LS họ Cù, trích:

“...TS Cù Huy Hà Vũ: Cho dù Việt Nam tham gia các hiệp ước hay thỏa thuận quốc tế về nhân quyền để cho phép mọi người có quyền lập hội hay tự do về chính trị, đương nhiên Việt Nam phải tuân theo và phải thể hiện ra bằng luật. Ví dụ luật về đảng, trong đó quy định “mọi người đều có quyền lập đảng và tham gia đảng”. Cho đến giờ ở Việt Nam luật về đảng vẫn chưa có. Thành ra những người tham gia hay lập ra các đảng khác với Đảng Cộng sản vẫn bị coi là bất hợp pháp. Nên mục tiêu đấu tranh của tôi, cái đầu tiên là buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thực hiện việc đa đảng…

Thomas Việt: Trong Hiến pháp hiện hành có điều khoản nào cấm hay cho việc đa đảng không Tiến sĩ?

TS Cù Huy Hà Vũ: Hiện giờ trong pháp luật Việt Nam không có điều khoản nào cấm đa đảng, tức là không có điều khoản nào quy định Đảng Cộng sản là đảng phái chính trị duy nhất ở Việt Nam! Điều đó có nghĩa là ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, những đảng khác có quyền được thành lập và có quyền tuyên truyền và kết nạp đảng viên…

Thomas Việt: Cho hỏi việc chưa có luật về đa đảng là do điều bốn Hiến pháp bó buộc?

TS Cù Huy Hà Vũ: Đương nhiên là thế, cho nên chính bản thân tôi yêu cầu phải bỏ điều bốn Hiến pháp. Cũng là bỏ đi sự độc tài lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… Không có lẽ ǵ bắt toàn thể dân tộc Việt phải theo một tư tưởng duy nhất về chính trị…

Thomas Việt: Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khư khư không muốn thay đổi điều bốn Hiến pháp th́ công dân Việt phải làm ǵ?

TS Cù Huy Hà Vũ: Chuyện đó tôi nói nhiều rồi “Nếu Đảng Cộng sản mà không bỏ điều bốn Hiến pháp th́ việc đó đồng nghĩa với cái chết”. Cái chết đó không c̣n bao lâu nữa đâu, cái chết đó trước hết đến với Ban lănh đạo Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản đừng có nghĩ rằng đă vơ vét được nhiều rồi đến khi chế độ cộng sản sụp đổ th́ họ trở thành những ông chủ mới. Dân tộc Việt trân trọng tự do, đa đảng, nhưng cũng không phải v́ thế mà ngay lập tức có thể tha thứ cho những kẻ đă kéo lùi Việt Nam hơn hai chục năm nay. Ít nhất từ năm 1975 tới hôm nay.”(hết trích)


Và c̣n nhiều nữa. Chỉ trong vài năm, LS Cù Huy Hà Vũ đă xuất hiện một cách độc đáo. Với cách làm việc và với lư luận dựa vào hiến pháp, ông đă nêu lên sự thật về chế độ, rằng các Đại Biểu Quốc Hội đang diễn tṛ hề, rằng các luật gia trong nước đang tự bịt mắt bưng tai trước các dân oan,rằng Thủ Tướng CSVN chỉ xem hiến pháp c̣n thua một tờ giấy napkin...

Tấm ḷng của LS Cù Huy Hà Vũ sáng ngời, không ai quy chụp hay phủ nhận được. Ông đă sống nồng nhiệt với cuộc chiến v́ sự thật bất kể mọi nguy hiểm.

Trong bài nhan đề “Vụ Cù Huy Hà Vũ trong mắt các bloggers” do đài RFA thực hiện, có nhắc lạị lời tâm sự của LS Cù Huy Hà Vũ trong ngày 25-10-2010, “khi hai luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và Lương Quang Tuấn bị Toà án Nhân dân Thành phố Đà Nẵng từ chối không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho sáu giáo dân Xứ Đạo Cồn Dầu,” rằng:
“...Mặc dù Cơ quan An ninh của Bộ Công an đă nói thẳng với nhà báo Đoan Trang khi cô này bị công an bắt giữ hồi năm ngoái do hành vi chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; lúc đó Cơ quan An ninh của Bộ Công an nói thẳng với cô Đoan Trang rằng ông Cù Huy Hà Vũ nguy hiểm gấp hằng ngh́n lần của hằng ngh́n người đă kư vào bản kiến nghị bô xít.

Lư do hành vi ông Vũ kiện thủ tướng là vô cùng nghiêm trọng. Đó là những nhận định chính thức từ cơ quan an ninh mà tôi được nghe nhà báo Đoan Trang nói lại; c̣n cụ thể tôi chưa nghe thông tin nào cả. Nhưng tôi khẳng định lại một lần nữa rằng tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ luôn hành động theo đúng hiến pháp và pháp luật, cho nên không ai có thể đụng đến tôi.

Ngược lại một khi họ cố t́nh đụng đến tôi tức họ cố t́nh xâm phạm hiến pháp và pháp luật. Bản thân họ sẽ phải trả giá rất lớn, theo đúng qui định của pháp luật thôi. Nếu như nhà cầm quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam muốn xoá bỏ tôi cả về khiá cạnh vật chất lẫn khiá cạnh con người, tôi nghĩ rằng cả sự thiệt hại về con người cũng như tài sản của tôi mà góp phần đưa đất nước Việt Nam đến chế độ đa đảng, dân chủ v́ quyền lợi của Tổ Quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam sớm hơn dù chỉ một giây, th́ tôi vẫn cam ḷng không có vấn đề ǵ phải suy nghĩ cả.

Ở Việt Nam hằng ngh́n đời nay đă có hằng triệu triệu con người đang hy sinh v́ tổ quốc, v́ nhân dân, v́ công lư, v́ đạo lư của người Việt Nam; cho nên ‘nếu’ tôi có bị người ta đụng đến, thậm chí bắt hay giết, đối với tôi chuyện ấy nhỏ như hạt cát, thậm chí không bằng hạt cát so với lịch sử dân tộc, lịch sử yêu nước của ngườ́ Việt Nam.”...”(hết trích)

Tấm ḷng của ông tuyệt vời là thế. Nếu bị bắt hay giết, vẫn là chuyện nhỏ so với lịch sử yêu nước của người Việt Nam. Lời của LS Cù Huy Hà Vũ nói như thế. Tại sao tất cả các đạị biểu Quốc Hội đều im lặng trước việc ông bị bắt? Bởi v́ ông đă chứng minh qua lời nóí và việc làm để cho thấy rằng các đaị biểu này chỉ là búp bê, là con rối thôi.
Bởi thế, Người Buôn Gió đă viết bài nhan đề “Tù ở quận” trên blog riêng, trong đó có nhắc tới LS Cù Huy Hà Vũ:

“...Cái giống dân đă hèn, bọn tội phạm lại c̣n hèn hơn. Chỉ chăm chăm dựa hơi cán bộ, kể cả thằng tù gấu cũng phải mượn hơi cán bộ như thế. Ở xă hội như chuyện anh Cù Huy Hà Vũ, anh ư làm những ǵ thanh thiên bạch nhật, đơn kiện, khiếu nại, phỏng vấn bao lâu nay, chả đứa nào nói anh ư phản động. Nhưng khi anh vừa bị bắt là một lũ lao nhao, nhất là bọn báo chí, thế mới biết là người ta ưa nịnh theo cường quyền không phải v́ yêu cường quyền mà chẳng qua v́ tâm lư nhỏ nhen muốn đạp người khác, hành hạ người khác để chứng tỏ ḿnh sung sướng hơn. Như trong tù cũng vậy, thằng tù khổ rồi nhưng cách t́m hạnh phúc của nó là thấy thằng khác khổ hơn ḿnh. Ḿnh bị đánh ít th́ mong thấy thằng khác bị đánh nhiều hơn, ḿnh đói ít mong thằng khác đói nhiều hơn...”(hết trích)

Ai đă lao nhao nịnh theo cường quyền khi LS Cù Huy Hà Vũ bị bắt như thế? Người Buôn Gió không chỉ danh, nhưng nhiều người biết, và lịch sử sau này sẽ biết hết.
Cũng Người Buôn Gió, trong bài khác trên blog về “Chị Dương Hà, vợ LS Hà Vũ” đă kể về người nữ luật sư này, kể về chuyện khi Người Buôn Gió bị công an bắt, và vợ phải tới văn pḥng nữ Luật Sư Dương Hà để xin nhận bào chữa giúp, kể về những người dân oan tới văn pḥng luật của cặp vợ chồng Cù Huy Hà Vũ – Dương Hà để xin giúp khiếu kiện, kể về những gánh vác việc nhà của chị trong khi anh Cù Huy Hà Vũ suy tính chuyện kiện Thủ Tướng, và đặc biệt là lời tâm sự của LS Cù Huy Hà Vũ với người viết blog đàn em Người Buôn Gió, trích:
“...Chào chị xong, nghĩ nhân tiện sang pḥng anh Vũ chơi. Pḥng anh Vũ cách pḥng chị Hà một pḥng. Anh Vũ thấy ḿnh vào nói một thôi một hồi.
- Đ.m. tao nói cho mày nghe, đă là v́ đất nước th́ phải nói, chứ nếu có sao tao mất nhiều chứ, đ.m. tao có công việc, có tiền, có danh dự của gia đ́nh. Tao có phải thằng lông bông ngoài đường đâu. Có đứa bảo tao làm chính trị, đm nó chứ, làm chính trị ở cái nước này th́ chỉ có vào Đảng. C̣n ở ngoài mà nói th́ làm đ… có thằng nào làm được đâu, toàn bị cho là chống phá bỏ tù hết. Cái ở đây là ḿnh đứng trên địa vị người dân yêu nước, ḿnh phải nói những ǵ mà thấy nguy hại cho đất nước. Tao đ… đảng phái nào hết, thằng nào làm sai là ḿnh phải nói cho nó chừa đi, thế dân mới đỡ khổ, nước mới mạnh được.
Gia đ́nh nhà Hà Vũ mang chút hơi hướng cái nếp sống thưở xưa của những ông đồ, ông tú. Chồng th́ mải mê bàn chuyện thế sự đao to búa lớn, vợ th́ tần tảo ruộng vườn, con gà con lợn. Tất nhiên thời nay th́ chị Hà không nuôi gà hay làm ruộng, nhưng kiểu chị chăm lo việc gia đ́nh, thu nhập th́ cũng tương tự như thế.
Hôm nào vợ ḿnh đến nhờ chị giúp, hôm nay lại đến lượt chị, không biết chị nhờ ai để giúp cho chồng ḿnh, người ta có hết ḷng như chị đă hết ḷng giúp cho người vợ khác không? Ḿnh chẳng là ǵ để giúp được chị...”(hết trích)

Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đă xuất hiện và làm việc kiểu độc đáo của ông. Ông sinh ở Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, nơi cụ Phan Đ́nh Phùng lập chiến khu chống Pháp. LS họ Cù cũng có một chiến khu riêng đầy bất trắc để chiến đấu cho quyền lợi thực sự của dân tộc, v́ an ninh quốc pḥng và v́ hạnh phúc toàn dân: bản hiến pháp bất toàn, và một rừng luật pháp đang bị Đảng CSVN bóp méo chỉ để xài luật rừng.

Hồn thiêng sông núi đă hun đúc nên những người như Cù Huy Hà Vũ, những người dám nói sự thật, và tự thấy rằng đời ḿnh chỉ là hạt cát so với lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam. Không, không phảỉ hạt cát, thưa anh Cù Huy Hà Vũ. Anh thực sự đă là một ngọn núi

- (From: phonang@yahoogroups.com on behalf of Thomas Tran (tdtran747@yahoo.com)
Sent: Tuesday, 23 November 2010 11:55:58 AM
To: Kính chuyển đọc và phổ biến bài rất hay về vụ csVN bắt giam LS Cù Huy Hà Vũ
Kính
Subject: Người Nói Sự Thật.)
-===================================

Hà Nội tự bắn vào chân
Trung Điền


Dư luận không ngạc nhiên về vụ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị Nguyễn Tấn Dũng cho lệnh bắt giữ. Nhưng người ta ngạc nhiên về kịch bản của Lê Hồng Anh: công an Sài G̣n đă đột nhập vào khách sạn Mạch Lâm vào đêm mồng 4 tháng 11 để bắt giữ Tiến sĩ Hà Vũ, khi được báo rằng tại pḥng số 101 của khách sạn có một đôi nam nữ trong trang phục “nhạy cảm” (theo tường thuật của báo Công an nhân dân).

Có lẽ kịch bản quá ấu trĩ và hạ cấp - đă tạo ra một luồng phản cảm trong dư luận khắp nơi, nên Lê Hồng Anh đă phải gấp rút cho thay kịch bản khác với cuộc họp báo của Trung tướng công an Hoàng Kông Tư, Tổng cục trưởng tổng cục an ninh điều tra tại Hà Nội thay v́ ở Sài G̣n vào sáng ngày 6 tháng 11. Tại cuộc họp báo này, Hoàng Kông Tư cho biết là đă bắt giữ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ v́ ông vi phạm điều 88 của bộ luật h́nh sự. Hoàng Kông Tư nói là sau khi “lục soát” máy laptop của ông Hà Vũ đă phát giác ra nhiều tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước nên cơ quan an ninh đă ra lệnh bắt khẩn cấp và sẽ khởi tố Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để “điều tra và làm rơ” (theo tường thuật của Vietnamnet).

Không biết ông Hoàng Kông Tư và bộ công an Công sản Việt Nam sẽ điều tra và làm rơ vấn đề ǵ qua những bài viết hay các phát biểu can đảm, thẳng thắn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được phổ biến rộng răi không che đậy trong những năm qua; nhưng nh́n vào các kịch bản bắt giữ Tiến sĩ Hà Vũ, quả là Cộng sản Việt Nam đang tự bắn vào chân. Nếu Lê Hồng Anh và bộ chính trị Cộng sản muốn “điều tra để làm rơ” những bài viết của ông Vũ, th́ chỉ cần đưa giấy xuống công an phường Điện Biên, Hà Nội, nơi Tiến sĩ Hà Vũ cư ngụ, triệu ông ta lên bộ công an thẩm vấn như đă từng làm đối với nhà văn Phạm Toàn, nhà giáo Nguyễn Huệ Chi của mạng Bauxite Việt Nam. Cách làm này vừa không tốn công soạn kịch bản, vừa không bị dư luận chửi là ấu trĩ, hạ cấp.

Nhưng Lê Hồng Anh và bộ công an Cộng sản Việt Nam đă chọn phương cách bịt miệng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với hai kịch bản nói trên, có lẽ có hai dụng ư.

Một là bêu rếu thanh danh gịng họ Cù Huy về việc Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đi “chơi gái”... ở tận Sài G̣n. Hà Nội tưởng rằng triệt hạ như vậy sẽ hạ nhục được ông, nhưng vô h́nh chung đă đụng chạm tới cả gịng họ Cù Huy, và họ sẽ không thể để yên cho công an muốn làm ǵ th́ làm.

Hai là tạo sự bất ngờ cho gia đ́nh Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để công an có thể thu tóm tất cả những tài liệu gọi là “tang chứng” chống phá chế độ khi ông không có mặt tại nhà, kể cả bà vợ là Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cũng đang vắng mặt khi công an ập vào nhà khám xét.

Tuy đă đạt được điều muốn làm nhưng bộ công an đă hại bộ chính trị và trung ương đảng Cộng sản Việt Nam v́ chọn thời điểm ra tay không phù hợp, khi mà dư luận ở trong nước đang nổi lên hai vấn đề nghiêm trọng. Đó là hàng ngàn trí thức đang yêu cầu quốc hội ra Nghị Quyết ngưng dự án khai thác Bauxite tại Tây Nguyên sau thảm kịch bùn đỏ tại Hungary; và một số đại biểu quốc hội, đứng đầu là ông Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu Tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu quốc hội đ́nh chỉ chức vụ của Nguyễn Tấn Dũng và những cán bộ liên hệ đến vụ phá sản tổng công ty đóng tàu (Vinashin - lên đến 5 tỷ Mỹ Kim) trong thời gian điều tra.

Ai cũng thấy rơ việc bắt giữ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là đ̣n bịt miệng của bộ chính trị để ngăn chận làn sóng phê phán tư cách và khả năng lănh đạo của 15 ủy viên bộ chính trị hiện nay trước đại hội đảng XI. Việc gán ghép điều 88 để bắt Tiến sĩ Hà Vũ chỉ cho thấy là bộ chính trị Cộng sản Việt Nam đang rơi vào t́nh trạng lúng túng khi phải giải quyết sức ép “dân chủ trong nội bộ đảng”. Trong thời gian gần đây, không chỉ có Tiến sĩ Hà Vũ là người duy nhất nêu những vấn đề mà Hoàng Kông Tư cho là có nội dung “chống phá nhà nước”, mà c̣n có những đảng viên đảng Cộng sản lâu năm như ông Tống Văn Công, nhà văn Phạm Viết Đào, cựu Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Nguyễn Trung và nhất là của 23 đảng viên lăo thành cùng kư tên vào lá thư phê phán tư cách, khả năng lănh đạo yếu kém và thuần phục Bắc Kinh của 4 uỷ viên bộ chính trị là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Tô Huy Rứa.

Những bài viết của Tiến sĩ Hà Vũ không chỉ là quan điểm của riêng ông mà là những quan tâm chung của nhiều trí thức, đảng viên về thực trạng lạc hậu của nền chính trị độc tài độc đảng. Những bài viết của ông đang lưu truyền trong nội bộ đảng Cộng sản và trở thành đầu đề của những thảo luận trong các buổi sinh hoạt nội bộ. Câu chuyện Tiến sĩ Hà Vũ kiện Nguyễn Tấn Dũng đang là đề tài bùng nổ trong các đại hội đảng bộ cấp địa phương khiến ban tuyên giáo của Tô Huy Rứa phải khổ công giải thích.

Bộ công an Cộng sản Việt Nam nghĩ rằng bắt giữ Tiến sĩ Hà Vũ sẽ là đ̣n răn đe nội bộ để ngăn chận làn sóng chống đối trước khi đại hội đảng XI diễn ra; nhưng t́nh h́nh nhiều năm qua cho thấy là càng đàn áp, càng bắt bớ, số người công khai chống lại chế độ càng gia tăng - không chỉ ở những người ngoài đảng mà cả ở trong đảng. Nói cách khác, công an Cộng sản Việt Nam đang tuyên chiến với chính nội bộ của họ khi ra lệnh bắt Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Tóm lại, đảng Cộng sản Việt Nam thường hay nhân danh ổn định và định hướng xă hội chủ nghĩa để quy chụp tất cả những phát biểu khác với họ đều là chống đảng, thậm chí c̣n cho là cấu kết với các thế lực phản động ở bên ngoài để lật đổ chế độ. Điều này đă và đang biến thành tử huyệt cho guồng máy bạo lực đang cố bóp nghẹt mọi tiếng nói lương tâm từ trong và ngoài đảng.

Trung Điền

------------------------------------------------------------------
From: phonang@yahoogroups.com on behalf of NgườiViệtYêuNgườiViệt (dangnguoivietyeunguoiviet@gmail.com)
Sent: Monday, 29 November 2010 5:35:13 PM
To:
phonang@yahoogroups.com