Giọt Buồn Tháng Tư
Chúa Đă Là Người Tị Nạn
Nhạc&Lời LM Mộng-Huỳnh

 


Giọt buồn nhỏ xuống hồn tôi,
Từ khi mất Nước, xa rời Quê-Hương.
Xa đi tất cả người thương;
Cha già, mẹ yếu...những vương-vấn sầu!
Ra đi biết đến bao lâu;
T́m về với Mẹ... cháo rau, cơm cà (1) !?

Giọt buồn thấm đậm tim ta,
Nhà tan, Nước mất, Cộng-Ḥa mất luôn!
Mất anh, mất chị thật buồn.
Mất Cha, mất Mẹ, lệ tuôn càng nhiều!!!
Bao hồn Chiến-Sĩ cao-siêu,
Hy-sinh v́ Nước... tiêu-diêu nơi nào!?
Thế t́nh tựa giấc chiêm-bao;
Một lời "Dương-Thống" (2) công-lao... tan-tành!

Giọt buồn nhỏ xuống thâu canh,
Từ khi mất Nước, tuổi xanh chôn-vùi.
Bao nhiêu thế-hệ thụt lùi...
Tần Nam, tảo Bắc, rúc chui vĩa hè.
Bữa no, bửa đói thảm-thê,
Thương binh, qủa-phụ, lết-lê khắp đường.
Con côi không được đến trường...
Biết bao cảnh-huống tang-thương chất-chồng!

Giọt buồn nhỏ xuống ngập ḷng,
Ngày đêm ngẫm-nghĩ những mong có ngày;
Dân Việt, tay nắm bàn tay,
Nông, thương, trí thức... hăng-say hô-hào:
Hỡi anh, hỡi chị, đồng-bào,
Quốc Nội, Hải Ngoại, yên sao cho đành!?
Hăy mau xiết chặt đấu-tranh;
Dựng cờ chính-nghĩa... lưu danh Lạc-Hồng!

Những ai con, cháu Tiên, Rồng;
Xin nhớ nước Việt nằm cạnh Biển-Đông;
Thủy tiện, bộ lợi, thêm không...
Giao-thương thuận-thảo, Tây, Đông trùng-phùng.
Trong ngoài góp mặt anh hùng,
Cùng nhau chung sức... phục-hưng Nước Nhà!
Để con, để cháu hoan-ca;
Cha, Ông, Tiên-Tổ rất là Việt-Nam!!!

Mang lại Đất Nước an-khang,
Toại hồn Chiến-Sĩ suối vàng, thiên-thai ...
Toại ḷng cô-phụ thương ai,
Toại ḷng cụ già, gái trai, mong chờ!
Ta về, ta vịnh bài thơ;
Mẹ ơi! Con đă tṛn mơ trùng-phùng!!!

Joseph Duy-Tâm

-----------------------------------------------------------

(1) Rau Muống chấm tương và cà Pháo mắm tôm.

(2) Hàng Tướng Dương Văn Minh (trong chức vị Tổng Thống).