<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

GIỌT BUỒN THÁNG TƯ

 

Giọt buồn nhỏ xuống Hồn Tôi,

Từ khi mất Nước, xa rời Quê-Hương.

Xa đi tất cả người thương;

Cha già, Mẹ yếu... những vương-vấn sầu…!

Ra đi biết đến bao lâu;

T́m về với Mẹ... cháo rau cơm cà…!?

 

Giọt buồn thấm đậm tim ta,

Nhà tan, Nước mất, Cộng-Ḥa mất luôn…!

Mất anh, mất chị thật buồn;

Mất Cha, mất Mẹ, lệ tuôn càng nhiều…!

Bao hồn Chiến-Sĩ  cao-siêu,

Hy-sinh v́ Nước... tiêu-diêu nơi nào…!?

Thế t́nh tựa giấc chiêm-bao;

Một lời “Dương-Thống”; (1) công-lao tan-tành…!

 

Giọt buồn nhỏ xuống thâu canh,

Từ khi mất Nước, tuổi xanh chôn-vùi…

Bao nhiêu thế-hệ thụt lùi;

Tần Nam, tảo Bắc, rúc chui vĩa hè.

Bữa no, bửa đói thảm-thê,

Thương binh, qủa-phụ, lết-lê khắp đường…

Con côi không được đến trường;

Biết bao cảnh-huống tang-thương chất-chồng…!?

---------------------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1)- “Dương-Thống”: Tổng Thống 24 giờ Dương-Văn-Minh. Tên phản Tướng; Tội-Đồ của Dân Tộc Việt-Nam; đă bàn giao Việt-Nam Cộng-Hoà cho Cộng-Sản Bắc Việt vào ngày 30-04-1975. Khiến toàn Dân Việt-Nam phải gánh chịu đau khổ, ngục tù, bị cướp đoạt tài-sản. nhà cửa, đất-đai, ruộng vườn.v.v… khắp Ba Miền Đất Nước Việt-Nam… Cho tới ngày hôm nay toàn Dân vẫn măi c̣n phải gánh chịu đ̣n thù của bọn Cộng Sản Việt-Nam…!

 

Giọt buồn nhỏ xuống ngợp ḷng,..

Ngày đêm ngẫm-nghĩ những mong có ngày;

Dân Việt, tay nắm bàn tay,

Nông, thương, trí thức... hăng-say hô-hào:

Hỡi anh, hỡi chị, đồng-bào,

Quốc Nội, Hải Ngoại, yên sao cho đành…!?

Hăy mau xiết chặt đấu-tranh;

Dựng cờ chính-nghĩa... lưu danh Lạc-Hồng…! (2)

 

Những ai con cháu Lạc-Hồng; (2)

Xin nhớ nước Việt nằm cạnh Biển-Đông;

Thủy tiện, bộ lợi, thêm không...

Giao-thương thuận-thảo, Tây, Đông trùng-phùng .

Trong ngoài góp mặt anh hùng,

Cùng nhau chung sức... phục-hưng Nước Nhà…!

Để con, để cháu hoan-ca;

Cha, Ông, Tiên-Tổ rất là Việt-Nam…!!!

 

Mang lại Đất Nước an-khang,

Toại hồn Chiến-Sĩ  suối vàng, thiên-thai...

Toại ḷng cô-phụ thương ai,

Toại ḷng cụ già, gái trai, mong chờ…!

Ta về, ta vịnh bài thơ;

Mẹ ơi…! Con đă tṛn mơ trùng-phùng…!!!

 

Joseph Duy Tâm

--------------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(2)- Lạc-Hồng: Con cháu (Hậu Duê) của Lạc-Long-Quân và Âu-Cơ; thuộc Họ HỒNG-BÀNG.