Giọt Lệ Nhớ Ơn Cha

Knh dng hương hồn Thn Phụ con
với những dấu ấn tnh yu m cha đ dnh cho con suốt cuộc đời.

 

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để nhớ ơn cha như trời bể,
Cng cha sinh dưỡng bao xiết kể,
Di-dầu nắng mưa cha chẳng nề,
Chỉ mong sao con no thỏa-thu.

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để nhớ lại một thời thảm-th;
Đại chiến Bốn Lăm (1945) cha đi bể;
Lương-thực: củ chuối, cha cười hề...
Thuyền về đầy c, con say-m!

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để nhớ một Ma Đng ti-t,
Thuyền chao-đo, con rơi xuống bể,
Phong-ba, bảo-tp, cha bất kể;.
Lao xuống đại dương cứu con về.

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để nhớ lại một thời xa qu...
Đnh chiến Năm Tư (1954) cộng ko về,
Triệu người bỏ xứ... buồn xiết kể!
Cha dẫn con chạy (trốn) khi đm về.

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để nhớ một thời cha lm thu,
Bồ ct rơi...đ cha -chề;
Con nhn cha đau, nhỏ giọt lệ,
V con, cha lao-nhọc nặng-nề!

Con xin dng Cha một giọt lệ,
Để nhớ một thời con tản-di,
Cửa nh, sản nghiệp, cha bỏ đi,
Theo con d bom đạn hiểm-nguy;
Go loạn, xe lật, cuốn cha đi.

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để nhớ một thời chạy "Kinh Tế";
Vng Sng Trầu, hố bom gồ-ghề,
Cha theo con, vc đ đắp đ;
Nước triều dng...la gạo thỏa-thu!

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để nhớ một thời vun nương-đồng,
Cha gip cy, cấy... mầu trổ bng;
C chua, c rốt ...rực mầu hồng,
Hnh ty, bắp x, trng ma đng.

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để nhớ ngy tiễn con xa qu,
Lễ Vng, lễ Bạc...cha say-m,
Cha nhn con, khe mắt nhỏ lệ,
Như thầm hỏi: "Khi nao con về ?"

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để nhớ ngy cha la dương-thế,
Ngn trng xa cch con khng về,
Ghi dấu tnh yu cha thỏ-thẻ:
"Cha vĩnh-biệt, vĩnh-biệt con xa qu!"

Con xin dng cha một giọt lệ,
Để cảm-tạ Hồng-n Gia-V,
Ngi đ thương đn nhận cha về;
Hưởng phc qu Trời chnh l qu!
Xin cầu cho con được sống kề.
 

Joseph Duy-Tm

 

Con Thuyền Khng Bao Giờ Rời Bến

Tc Phẩm Đầu Tay của Joseph Duy Tm.

Thực hiện ngy đm, 6 thng lin tục,

kể từ khi phạt mộc đến lc hạ thủy.