Hy Cng Đứng Dậy

Bi Họa 1:

(Knh họa No Hy Vng Ln
của thi hữu T Lắc, San Jose.)

1/2
Hy cng đứng dậy cứu Qu Hương,
Viết tiếp Sử Hng, toả nh dương.
Để lại danh thơm thời biến loạn,
Xa đi tiếng xấu thuở tan
*, nhương*!
Ton Dn st cnh thề tranh đấu,
Cả Nước chen vai quyết xuống đường.
Tiu diệt, Tu , v Việt Cộng,
Nh Nam dựng lại thật khang, cường!!!

2/2                           
Khang, cường ...! Nhất ch đập tiu tan;
Một lũ tham , hại Nước, lng !
Hiệp sức Tự Do, xy phố thị
Đan tay Độc Lập, dựng gia trang.
Pht huy Dn ChủTnh dn tộc,
Chia sẽ Nhn QuyềnNghi đ vng!
Gi, trẻ, Ba Miền vui hạnh phc,
Danh Nam thịnh vượngToả ho quang...!

Joseph Duy-Tm
12-11-2008
-------------------------------------
* Tan hoang, đỗ nt v nhiễu nhương.

=========================

NO HY VNG LN
(Bi xướng của T Lắc, San Jose)

1/2
Vọng cố hương hề, vọng cố hương,
Bn kia bờ biển thi Bnh Dương.
Nhn dn đang vướng vng cương tỏa,
Đất nước cn trong cảnh nhiễu nhương.
Dn chủ hunh hoang, tr bnh vẽ,
Tự do bịp bợm, truyện hoang đường.
Nội cng, ngoại kch ta chung sức,
No ! Hy vng ln lật bạo cường.

2/2                        
Bạo cường ta quyết đập cho tan,
Ginh lại qu hương, dựng xm lng.
Cho cội Nhn Quyền xanh phố x,
Cho cnh Dn Chủ đẹp thn trang.
Cho cao giọng ht, Thu my biếc,
Cho ngọt lời ca, Hạ nắng vng.
No, hy vng ln chung sức lại,
Qu hương rồi sẽ rực xun quang.

San Jose, 10--2008
T LẮC

==========================

BI HỌA 2 của Trường-Giang
NGƯỢC VẬN

1/2-
Đến lc dn ta phải quật cường,
Diệt th chỉ c một con đường.
Duy tr chuyn chnh nn tao loạn,
Dung dưỡng độc ti mới nhiễu nhương.
Chia rẽ : bần hn ton Bắc Việt,
Kết đon : tr ph khắp Đng Dương
Qu Cha đang ro hồn Dn Tộc,
Cẩm t sơn h sực nức hương.

2/2-
Mai ny đất nước sẽ vinh quang,
Hầm mỏ thin nhin, chất chứa vng.
Nương rẫy nơi nơi đều qu gi,
Cửa nh chốn chốn thảy khang trang.
Hội h từng độ vang thn xm,
Đnh đm hng năm rộn x lng.
Gi trẻ kết đon chung sức mạnh,
Giặc th hung hn cũng tiu tan.

11-11-2008
TRƯỜNG GIANG
========================


Lối Về
Huệ Thu họa thuận nghịch:
BI HỌA 3 THUẬN

1/2
Từ ngy la bỏ chốn qu hương
Ngan ngt đi bờ mặt đại Dương
Cộng Sản vẫn cn tham lợi nhũng
Quốc gia th đ nhiễu v nhương
Hy tm cho bạn dăm cu đẹp
M thẹn gim nhau một ngả đường
Nước mạnh dn giu ai chẳng muốn
Mong sao dn tộc được hng cường

2/2
Mong sao dn tộc được hng cường
Dường dẫu cn xa vạn dặm đường
biết cng kia sai lại sửa
M xem dn chng nhiễu cng nhương
Bao la rộng ri trời quan ti
Bt ngt mnh mng mặt đại dương
Nghĩ tới một ngy ta trở lại
ường về hoa cỏ đượm mi hương


BI HỌA 3 NGHỊCH

1/2
Chiến tranh chấm dứt nướ nh tan
Xơ xc tiu sơ khắp xm lng
Cứ tưởng dn quyền cn lối rẽ
No ngờ lịch sử đ sang trang
Cuối năm thương qu bng quỳnh lẻ
Ma lạnh đau cho đa cc vng
Mấy triệu người đi giờ trở lại
Lối về chắc lẽ sẽ phong quang

2/2
Lối về chắc lẽ sẽ phong quang
Man mc ma sương l đỏ vng
Chỉ thấy mịt mờ miền cố quận
nghe lạnh lẽo cả thn trang
Thấy buồn bướm lượn trn vườn cải
Nhn mi diều bay trước cổng lng
ất Trch chng mnh v dụng qu
Nghĩ cu yu nước nước nh tan

Huệ Thu