<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

HOA SỨ NHÀ AI

(Thân ái tặng anh chị Tiến-Hóa & Vy-Diệp)

 

Hoa Sứ nhà Ai đượm sắc mầu,

Nụ t́nh Tiến-Hóa; đỏ hồng… Châu!

Nâng-niu cánh mỏng bông Vy-Diệp…

Thanh-thoát mùi hương thật nhiệm-mầu!

Năm cánh bung ra Cờ Việt xứ;

Ba ḍng máu đỏ, nhụy thâm-sâu!

Kiều bào nhung-nhớ, thương Quê Mẹ;

Thi-Khách chạnh ḷng họa mấy câu…!

 

Joseph Duy-Tâm, 30-06-2016