<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

 

HOÀ CHUNG TU KHÚC DU-CA

(Viết tặng Nữ Ca Nhạc Sĩ tài-hoa Hoàng-Trang...!)

 

Yêu Em vóc dáng kiêu-sa…

Và yêu giọng hát mặn-mà T́nh Yêu…!

Gặp Em từ một buổi chiều,

Hoà chung “Tấu Khúc”; ngàn điều Du-Ca…!

 

Em là Kiều-Nữ tài-hoa;

Tay đàn, miệng hót Harmonica dịu-dàng…!

Âm-ba hoà quyện ngân vang…

Muôn lời t́nh-tự… Da Vàng linh-thiêng…!

Âm thanh nhỏ nhẹ, u-huyền…

Tiếng đàn thanh-thoát; đưa duyên ru t́nh…!

Lời ca rót nhẹ vào tim…

Hằn sâu âm-tiết; diễm-t́nh cao-thiêng…!

 

Du-Ca vang khắp mọi miền;

Vượt Nam, Trung, Bắc; nối liền Năm Châu…!

Hồn thiêng Sông Núi nhiệm mầu;

Dơi theo Dân-Tộc hằn sâu nhục h́nh…!

Em nâng tiếng hát đáy Tim…

Kính dâng Tổ-Quốc; hằn in tấc ḷng…!

 

Dân Nam hoài măi long-đong;

Khi nao mới thoát xiềng gông Cộng, Tàu.

Để Ḿnh xum-họp cùng nhau;

Hàn-huyên t́nh-tự, khổ sầu xua tan.

Cùng nhau đoàn-kết đá-vàng;

Dựng xây Đất Nước; danh vang muôn đời…!?

 

Joseph Duy Tâm, 31-08-2019