<bgsound src="http://www.josephduytam.net/11.ThuongKhocMe_tk_DoanTrang.mp3" loop="infinite">

Khc Mẹ.

Knh dng Hương Hồn Nhạc Mẫu con.
(Nhạc nền: "Thương Khc Mẹ" với tiếng ht Đoan Trang.)1-
Từng giọt lăn di; thương nhớ ơi,
Tim đau quặn thắt: Mẹ đi rồi !
Bầy con ci ct, sầu ly biệt;
Chu chắt bơ vơ; no rượi rười !
Gi thảo sụt si, cay kho mắt
Du hiền nức nở, đắng bờ mi.
Trai ngoan nuối tiếc khng nn tiếng,
Rễ qu buồn đau đến nghẹn lời !

2-
Từng giọt lăn di; thương nhớ ơi.
Nhớ hnh dng Mẹ giữa dng đời;
Chồng đau, kiếm thuốc phai mu m;
Con đi, tm cơm rạn nt mi !
Lắm lc ln rừng, thn tất tả;
Đi khi xuống biển, xc chơi vơi.
Sao cho cuộc sống lun yn ả;
Đầy đủ quanh năm... thật tuyệt vời!

3-
Từng giọt lăn di thương nhớ ơi.
Nhớ đm biệt xứ Mẹ bồi hồi;
Lo mang gia đnh la Tổ Quốc,
Toan tnh ghe thuyền vượt biển khơi.
Lắm lc lao đao đời tị nạn,
Đi khi gian kh kiếp chia phi.
Tạ ơn Nhạc Mẫu v con chu,
Sướng khổ, buồi vui...đ một thời.

4-
Từng giọt lăn di thương nhớ i.
Qun sao Nhạc Mẫu lc sinh thời;
Sầu lo gi thảo nơi Qu Mẹ,
Nuối tiếc trai ngoan trn Nước Trời.
Đến lc bnh tm vui cuộc sống,
Gặp khi an dạ hưởng tinh khi.
Người ơi sao  sớm la con chu;
Về ci Thin Đng c thảnh thơi!?

Joseph Duy Tm 29-10-2011

 

 

Khc Mẹ.

Knh dng Hương Hồn Nhạc Mẫu con.
(Nhạc nền: "Thương Khc Mẹ" với tiếng ht Đoan Trang.)1-
Từng giọt lăn di; thương nhớ ơi,
Tim đau quặn thắt: Mẹ đi rồi !
Bầy con ci ct, sầu ly biệt;
Chu chắt bơ vơ; no rượi rười !
Gi thảo sụt si, cay kho mắt
Du hiền nức nở, đắng bờ mi.
Trai ngoan nuối tiếc khng nn tiếng,
Rễ qu buồn đau đến nghẹn lời !

2-
Từng giọt lăn di; thương nhớ ơi.
Nhớ hnh dng Mẹ giữa dng đời;
Chồng đau, kiếm thuốc phai mu m;
Con đi, tm cơm rạn nt mi !
Lắm lc ln rừng, thn tất tả;
Đi khi xuống biển, xc chơi vơi.
Sao cho cuộc sống lun yn ả;
Đầy đủ quanh năm... thật tuyệt vời!

3-
Từng giọt lăn di thương nhớ ơi.
Nhớ đm biệt xứ Mẹ bồi hồi;
Lo mang gia đnh la Tổ Quốc,
Toan tnh ghe thuyền vượt biển khơi.
Lắm lc lao đao đời tị nạn,
Đi khi gian kh kiếp chia phi.
Tạ ơn Nhạc Mẫu v con chu,
Sướng khổ, buồi vui...đ một thời.

4-
Từng giọt lăn di thương nhớ i.
Qun sao Nhạc Mẫu lc sinh thời;
Sầu lo gi thảo nơi Qu Mẹ,
Nuối tiếc trai ngoan trn Nước Trời.
Đến lc bnh tm vui cuộc sống,
Gặp khi an dạ hưởng tinh khi.
Người ơi sao  sớm la con chu;
Về ci Thin Đng c thảnh thơi!?

Joseph Duy Tm 29-10-2011